English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školská rada

Od 19. 1. 2015 pracuje školská rada ve složení:

Mgr. Jana Vidrmová (člen ustanovený na základě výsledků voleb pedagogických pracovníků školy) – předsedkyně Školské rady

kontakt: vidrmova@spsch.cz

Mgr. Jaroslava Doležalová (členka ustanovená na základě jmenování zřizovatelem)

kontakt: jaroslava.dolezalova@agrofert.cz

Pavlína Mazuchová (člen ustanovený na základě výsledků voleb zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků)

kontakt: pavlinamazuchova@seznam.cz