English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

SRPDŠ

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy

Číslo účtu SRPDŠ: 2100199976/2010 (FIO banka)

Upozornění: Z důvodů zvýšení poplatku za vklad na pobočce FIO banky doporučujeme provádět platby výhradně bezhotovostně. Případně přes třídního učitele, který finanční obnos předá k dalšímu zpracování. Příspěvek: 400 Kč/rok (platbu je nutné uhradit nejpozději do 29. září daného roku), druhý sourozenec 200 Kč/rok. Příspěvky SRPDŠ se platí převodem na účet, variabilní symbol obdrží žáci od svých třídních učitelů, je shodný s variabilním symbolem pro platbu obědů. Studenti, kteří se ve školní jídelně nestravují, obdrží variabilní symbol pro platbu příspěvku u paní Zabilanské nebo paní Voženílkové.

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2022/2023

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2021/2022

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2020/2021

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2019/2020

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2018/2019

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2017/2018

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2016/2017

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2015/2016

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2014/2015

Zápisy z jednání a další dokumenty ve školním roce 2013/2014

Zápisy z jednání a další dokumenty ve školním roce 2012/2013