English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

SRPDŠ

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy

Číslo účtu SRPDŠ: 2100199976/2010 (FIO banka)

Upozornění: Z důvodů zvýšení poplatku za vklad na pobočce FIO banky doporučujeme provádět platby výhradně bezhotovostně. Případně přes třídního učitele, který finanční obnos předá k dalšímu zpracování.

Příspěvek: 500 Kč/rok (platbu je nutné uhradit nejpozději do 29. září daného roku), druhý sourozenec 250 Kč/rok. Příspěvky SRPDŠ se platí převodem na účet. Variabilní symbol obdrží žáci od svých třídních učitelů, je shodný s variabilním symbolem pro platbu obědů.

Variabilní symbol je zároveň uveden na kartě každého žáka v EduPage.

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2023/2024

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2022/2023

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2021/2022

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2020/2021

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2019/2020

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2018/2019

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2017/2018

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2016/2017

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2015/2016

Zápis z jednání a další dokumenty ve školním roce 2014/2015

Zápisy z jednání a další dokumenty ve školním roce 2013/2014

Zápisy z jednání a další dokumenty ve školním roce 2012/2013