English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Stravování

Stravování žáků

Žáci se mohou stravovat

    • v jídelně v budově školy (obědy)
    • v jídelně domova mládeže (snídaně, večeře)

Obědy ve školní jídelně

Pokyny pro žáky:

Stravovací karta (ISIC karta)

Cena jednoho obědu je 30 Kč. Obědy se přihlašují a odhlašují:

      • ve stravovacím boxu umístěném v prostorách školní jídelny (volba ze 2 jídel)
      • na www.strava.cz, stravovací zařízení 4951, přihlašovací údaje obdrží žáci u paní Zabilanské nebo paní Voženílkové)

Přihlášení obědů je třeba provádět v dostatečném předstihu, nejlépe 2 týdny dopředu. Odhlásit obědy je možno také telefonicky u vedoucího jídelny pana Picka nejpozději do 6:45 hod. na daný den (tel. +420 464 629 645). Neodebrané a neodhlášené obědy jsou považovány za odebrané (za tyto obědy bude započítána úhrada). Další podrobné informace lze získat u J. Voženílkové (kancelář v přízemí v budově školy, tel. +420 464 629 646), nebo u p. Picka (kancelář za kuchyní).