English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Stravování

Žáci se mohou stravovat

  • v jídelně v budově školy (obědy)
  • v jídelně domova mládeže (snídaně, večeře)

Obědy ve školní jídelně

Pokyny pro žáky:

Stravovací karta (ISIC karta)

Cena jednoho oběda:

  • Žáci … 37 Kč
  • Cizí strávníci … 75 Kč
  • Zaměstnanci SPŠCH … 31 Kč

Obědy se přihlašují a odhlašují:

  • ve stravovacím boxu umístěném v prostorách školní jídelny (volba ze 2 jídel)
  • na www.strava.cz, stravovací zařízení 4951, přihlašovací údaje obdrží žáci u paní Zabilanské nebo slečny Jedličkové)

Přihlášení obědů je třeba provádět v dostatečném předstihu, nejlépe 2 týdny dopředu.

Odhlásit obědy je možno také telefonicky u vedoucího stravovacího zařízení pana Konečného nejpozději do 6:45 na daný den (tel. +420 464 629 645). Neodebrané a neodhlášené obědy jsou považovány za odebrané (za tyto obědy bude započítána úhrada).

Další podrobné informace lze získat u Terezy Jedličkové (kancelář v přízemí v budově školy, tel. +420 464 629 646), nebo u p. Konečného (kancelář za kuchyní).