English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Veřejné zakázky

Školní rok 2023/2024

Autoškola C

vyzva_autoskola

Smlouva_kryci_llist_autoskolaC

čestná prohlášení autoškolaC

Vysledek_vyzvy

Konvektomat elektrický 20-1/1 včetně zavážecího vozíku

Doplňující informace: Dodatecna_Informace_ c_1
Na základě zveřejnění doplňující informace se zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 10. 2023 ve 12:00 hodin.

vyzva_ICT_Konvektomat

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_c2_krycí_list_nabidky

Priloha_3_Smlouva

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_c_6_specifikace_predmetu_plneni

Vysledek_vyzvy

Školní rok 2022/2023

ICT vybavení Digitalizujeme

vyzva_ICT_Digitalizujeme

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_c2_krycí_list_nabidky

Priloha_3_Smlouva

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_6_Specifikace_predmetu_plneni

Vysledek_vyzvy

Autoškola C

vyzva_autoskola

Smlouva_kryci_llist_autoskolaC

čestná prohlášení autoškolaC

vysledek_vyzvy

Školní rok 2021/2022

Venkovní osvětlení areálu školy SPŠCH Pardubice

Vyzva_venkovni_osvetleni

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace_scan

Priloha_c_2_kryci_list_vykaz_vymer

Priloha_c_3 výzvy_Smlouva_verejne_osvetleni

Priloha_c_3_priloha_smlouvy_1_ObchodniPodminky

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_c_6_Technicka_Zprava_elektro_oprava_VO_SPSCH

Priloha_c_7_VO_SPSCH_situace

Priloha_c_8_VO_SPSCH_stozary

Priloha_c_9_VO_SPSCH_pilíre

Vysledek_vyzvy

Dokončení rekonstrukce elektroinstalace SPŠCH Pardubice

Dokončení rekonstrukce elektroinstalace 1. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice


Sklopný elektrický kotel

Předmětem zakázky je dodávka sklopného elektrického kotle (multifunkční varný kotel s míchadlem) včetně montáže, dopravy a zaškolení personálu


Autoškola C

Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské oprávnění skupiny C

Školní rok 2020/2021

Rekonstrukce elektroinstalace  SPŠCH Pardubice

Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP hlavní budova  SPŠCH Pardubice

Rekonstrukce elektroinstalace  SPŠCH Pardubice

Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova  SPŠCH Pardubice

Vyzva_rekonstrukce_elektroinstalace_SPSCH_Pce

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_c_2_Kryci_list_ROZPOCET_slepy

Priloha_c_3_Smlouva

Priloha_c_3_priloha_smlouvy_1_ObchodniPodminky

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_c_6_Technicke_informace

Priloha_c_7_Pudorys_STAVBA-Model1

Prilohac_c_7_Pudorys_STAVBA-Model2

Priloha_c _8_refernecni_list _spinacu_a_zasuvek

Priloha_c_9_referencni_list_parapetniho_zlabu

Priloha_c_10_elektroinstalace _sv._sekce _A _stavajici

Priloha_c_10_elektroinstalace _sv._sekce _B _stavajici

Vysledek_Vyzvy

Autoškola C

Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské oprávnění skupiny C

Vyzva_autoskola_C

Smlouva_krycí_llist_autoskolaC

čestná prohlášení autoškolaC

Vysledek_vyzvy

Školní rok 2019/2020

Rekonstrukce sociálního zařízení SPŠCH Pardubice

vyzva_sociálky

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_c_2_Krycí_list_PolozkovyRozpocet_slepy

Priloha_c_3_Smlouva

Priloha_c_3_priloha_smlouvy_1_ObchodniPodminky

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_c_6_Technická zpráva_pudorys

Priloha_c_7_Vykaz_vymer_elektroinstalace

Vysledek_vyzvy

ICT vybavení

V rámci realizace Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání (programové období 2014-2020) SPŠCH Pardubice – kompetenční rozvoj II reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016802 vyhlašuje SPŠCH Pardubice –  výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „ICT vybavení“


vyzva_ICT

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_c2_krycí_list_nabidky

Priloha_3_Smlouva

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_6_Specifikace_predmetu_plneni

Vysledek_vyzvy

Plynový konvektomat

Dodávka plynového konvektomatu včetně příslušenství a montáže, zapojení na vzduchotechniku, vodu a plyn

Vyzva_konvekt

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_c2_krycí_list_nabidky

Priloha_3_Smlouva

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_6_Specifikace_predmetu_plneni

vysledek_vyzvy_konvektomat

Autoškola C

Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské opávnění skupiny C

vyzva

Smlouva_krycí_llist_autoskolaC

čestná prohlášení autoškolaC

Vysledek_vyzvy

Školní rok 2018/2019

ICT vybavení

V rámci realizace Podpora škol formou projektů zjednodušené vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu OP VVV, reg.č. CZ.02.3. X/0.0/0.0/16_035/0007955 vyhlašuje SPŠCH Pardubice –  výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „ICT vybavení“

vyzva
Priloha_c_1_ZadavaciDokumentace
Priloha_c2_krycí_list_nabidky
Priloha_3_Smlouva
Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace
Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost
Priloha_6_Specifikace_predmetu_plneni
vysledek_vyzvy_scan

Obložení tělocvičny SPŠCH Pardubice

Fotografie

Školní rok 2017/2018

Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské opávnění skupiny C II

vyzva_autoskola

Smlouva_krycí_llist_autoskolaC

čestná prohlášení autoškolaC

Vysledek_vyzvy_II

Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské opávnění skupiny C

vyzva_autoskola

Smlouva_krycí_llist_autoskolaC

čestná prohlášení autoškolaC

Vysledek_vyzvy

Tělocvična SPŠCH Pardubice

Vyzva_Telocvicna

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_c_2_KryciList_Rekapitulace_Polozky

Priloha_c_3_Smlouva

Priloha_c_3_priloha_smlouvy_1_ObchodniPodminky

Priloha_c_4_Cestne_Prohlaseni_Kvalifikace

Priloha_c_5_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_c_6_TechnickePodminky

Vysledek_VyzvyTelocvicna

Dodávka Schodolezu

vyzva_schodolez

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_2_Kryci_list_nabidky

Priloha_3_Smlouva

Priloha_4_cestne_prohlaseni_kvalifikace

Priloha_5_cestne_prohlaseni_o_nepodileni

Priloha_6_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_7_Specifikace_predmetu_plneni

VysledekVyzvy_schodolez

 

Dodávka IČ spektrometru

vyzva_IC_Spektrometr

Priloha_c_1_Zadavaci_dokumentace

Priloha_2_Kryci_list_nabidky

Priloha_3_Smlouva

Priloha_4_cestne_prohlaseni_kvalifikace

Priloha_5_cestne_prohlaseni_o_nepodileni

Priloha_6_cestne_prohlaseni_zpusobilost

Priloha_7_Specifikace_predmetu_plneni

Vysledek_vyzvy_IC_spektrometr

Školní rok 2016/2017

Dodávka ICT techniky

vyzva_ict

priloha_c_1_zadavaci_dokumentace

priloha_2_kryci_list_nabidky

priloha_3_smlouva

priloha_4_cestne_prohlaseni_kvalifikace

priloha_5_cestne_prohlaseni_o_nepodileni

priloha_6_cestne_prohlaseni_zpusobilost

priloha_7_specifikace_predmetu_plneni

vysledek_ict

SPŠCH Pardubice – Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské oprávnění skupiny C 2016/2017

vyzva_autoskola

smlouva_kryci_llist_autoskolac

cestna-prohlaseni-autoskolac

vysledek_autoskola

Školní rok 2015/2016

SPŠCH Pardubice – Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské oprávnění skupiny C 2015/2016

vyzva_autoskola

Smlouva_krycí_list_autoskolaC

Čestná prohlášení autoškolaC

VysledekVyzvyAutoskolaC

Veřejné zakázky OP VK 2015/2016

Technické prostředky pro realizaci projektů a didaktická technika pro výuku žáků SPŠCH Pardubice

V rámci realizace IPo TECHING IN THEDIGITAL AGE (USE IT 2), Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce,
SPŠCH Pardubice – pro inspiraci do zahraničí, Didaktická technika pro výuku žáků SPŠCH Pardubice, reg. č.CZ.1.07/1.1.00/56.2726, CZ.1.07/1.1.00/57.1103 vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Technické prostředky pro realizaci projektů a didaktická technika pro výuku žáků SPŠCH Pardubice

c153813_vyzva

C153813_Priloha_1_Zadavaci_dokumentace

C153813_Priloha_2_Kryci_list_nabidky

C153813_Priloha_3_Smlouva

C153813_Priloha_4_cestne_prohlaseni_kvalifikace

C153813_Priloha_5_cestne_prohlaseni_o_nepodileni

C153813_Priloha_6_cestne_prohlaseni_zpusobilost

C153813_Priloha_7_Specifikace_predmetu_plneni

c153813_DoplnujiciInformace

c153813_DoplnujiciInformace_2

c153813_DoplnujiciInformace_3

C153813_Vysledek_vyzvy

Zajištění realizace KA 3 a 4 v projektu Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce

V rámci realizace IPo  Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění realizace KA 3 a 4 v projektu Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce“

C153382_Vyzva

C153382_Priloha_1_ZadavaciDokumentace

C153382_Priloha_2_Kryci_list_nabidky

C153382_Priloha_3_Smlouva

C153382_Priloha_4_cestne_prohlaseni_kvalifikace

C153382_Priloha_5_cestne_prohlaseni_o_nepodileni

C153382_Priloha_6_cestne_prohlaseni_zpusobilost

C153382_VysledekVyzvy

školní rok 2014/2015

Plynový konvektomat SPŠCH Pardubice

VÝzva_Plynovy_konvektomat

Zadávací dokumentace_Plynovy_konvektomat

Příloha_1_příloha_2_Smlouva_krycí list_PlynovyKonvektomat

Příloha_3_příloha_4_Čestná_prohlášení_konvektomat

Příloha č. 5 Specifikace

vysledek Vyzvy

SPŠCH Pardubice – Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské oprávnění skupiny C

vyzva_autoskola

Smlouva_krycí_list_autoskolaC

čestná prohlášení autoškolaC

VysledekAutoskola

SPŠCH Pardubice – dodávka Laserové střelnice

vyzva_strelnice

ZadavaciDokumentace_strelnice

Příloha_1_příloha_2_Smlouva_krycí list_laserova_strelnice

Příloha_3_příloha_4_Čestná_prohlášení_strelnice

Příloha_5_specifikace_laserova_strelnice

VysledekVyzvyStrelnice

školní rok 2013/2014

SPŠCH Pardubice – dodávka šatních skříněk pro žáky, výzva ke stažení

SPŠCH Pardubice – oprava TÚV a cirkulace venkovního kanálu, výzva ke stažení

SPŠCH Pardubice – úprava zásuvkové elektroinstalace pro odborné fyziky, výzva ke stažení

Veřejné zakázky OP VK 2013/2014/2015

Sady a kufry pro aplikaci přírodocědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

V rámci realizace IPo Podpora přírodovědného a technického a technického vzdělávání v Pradubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 vyhlašuje SPŠCH Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Sady a kufry pro aplikaci přírodovědného a technického vzdělávání – multioborová praktika – forenzní vědy“.

C131245 Výzva

Výběrové řízení bylo zrušeno  VysledekVyberovehoRizeniZruseni

C131635 Nová Výzva

C131635 Vysledek

Didaktická technika – ICT

V rámci realizace IPo Podpora přírodovědného a technického a technického vzdělávání v Pradubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 vyhlašuje SPŠCH Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Didaktická technika – ICT“.

C131358 Výzva

C131358 Výsledek

 Zajištění vzdělávacích kurzů pro lektory, pedagogy a žáky SPŠCH Pardubice

V rámci realizace IPo Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění vzdělávacích kurzů pro lektory, pedagogy a žáky SPŠCH Pardubice“.

c14429_Výzva

C14429Vysledek_vyberovoho_rizeni

 „Zajištění exkurzí žáků SPŠCH Pardubice“

V rámci realizace IPo Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění exkurzí žáků SPŠCH Pardubice“.

c14882_vyzva

c14882_prilohy

C14882VysledekVyzvy

„Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Věda a technika na kolech za dětmi na letních táborech“

V rámci realizace IPo Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Věda a technika na kolech za dětmi na letních táborech“.

c141012_vyzva

c141012_prilohy

C141012Vysledek_výzvy

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace odborných a specializovaných učeben a vybudování laboratoře povrchových úprav“

V rámci realizace IPo Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace odborných a specializovaných učeben a vybudování laboratoře povrchových úprav“.

c141134_vyzva

c141134_prilohy

C141134VysledekVyzvy

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Setkání mladých zájemců o vědu a techniku“

V rámci realizace IPo Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Setkání mladých zájemců o vědu a techniku“.

c141501_vyzva

c141501_prilohy

C141501_vysledek_vyzvy

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Vybavení chemie“

V rámci realizace projektu Brána vědě/ní otevřená II registrační číslo projektu . CZ.1.07/2.3.00/45.0013 vyhlašuje Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Vybavení chemie“.

vyzva_vybaveni_chemie

ZadavaciDokumentace_vybaveni_chemie

Příloha_1_příloha_2_Smlouva_krycí list_vybaveni_chemie

Příloha_3_příloha_4_Čestná_prohlášení_vybaveni_chemie

Příloha_5_Specifikace_oredmetu_plneni_vybaveni_chemie

Vysledek_Vyzvy_chemie