English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Kontaktní údaje

Sídlo školy Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
IČO 48161179
DIČ CZ48161179
Právní forma příspěvková organizace
IZO 048161179
IZO ředitelství 600012433
Telefon/Fax 464 629 668/464 629 667
Datová schránka  phzsyp7
Číslo účtu 41339561/0100
E-mail spsch@spsch.cz
www www.spsch.cz

Ředitel – Ing. Jan Ptáček

Telefon 464 629 665, 731 979 565
E-mail ptacek@spsch.cz

Statutární zástupce ředitele – Mgr. Dita Sankotová
(organizační, provozní a ekonomické záležitosti)

Telefon  464 629 669, 739 451 248
E-mail sankotova@spsch.cz

Zástupce ředitele – Mgr. Petra Hojková
(odborný výcvik, školní poradenské pracoviště)

Telefon 464 629 660, 720 955 800
E-mail hojkova@spsch.cz

Zástupce ředitele – Ing. Jana Šedová

Telefon 464 629 658
E-mail sedova@spsch.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) – JUDr. Karel Koubík

Telefon 721 966 430
E-mail koubik@spsch.cz

Sekretariát – Eva Hnilicová

Telefon 464 629 668
E-mail hnilicova@spsch.cz

Zřizovatel – Krajský úřad Pardubického kraje

SÍDLO Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO 708 928 22
DIČ CZ70892822
TELEFON 466 026 111
FAX 466 611 220
E-MAIL posta@pardubickykraj.cz
DATOVÁ SCHRÁNKA z28bwu9