English version


Maturita

Zde naleznete důležité informace a dokumenty týkající se maturitní zkoušky v roce 2023/2024.

Seznam četby k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024

Šablona maturitní četby

 

Obory vzdělání a školní vzdělávací programy

 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, ŠVP Chemicko-farmaceutická výroba
 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, ŠVP Analýza chemických a biologických materiálů
 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, ŠVP Analytická chemie
 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, ŠVP Forenzní technika a expertíza
 • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, ŠVP Forenzní vědy
 • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, ŠVP Ochrana osob a majetku
 • 39-08-M/01 Požární ochrana, ŠVP Chemik požární ochrany
 • 39-08-M/01 Požární ochrana, ŠVP Požární prevence a bezpečnost práce
 • 68-42-L/51 Bezpečnostní služby, ŠVP Bezpečnostní služby
 • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, ŠVP Vlasová kosmetika
 • 28-42-L/51 Chemik operátor, ŠVP Chemik operátor