English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Maturita

Zde naleznete důležité informace a dokumenty týkající se maturitní zkoušky v roce 2019.

Termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní zkušební období 2019): do 1. prosince 2018.

 

Kompletní informace o státní maturitě včetně ilustračních testů a termínů najdete na www.novamaturita.cz.

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019