English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Příležitosti pro studenty a učitele

Erasmus+

Studenti

Chtěli byste si rozšířit své odborné znalosti praktickým způsobem, poznat různé kultury, získat cenné životní zkušenosti během studia? Nenechte si ujít příležitost vycestovat na zahraniční odbornou na střední školu, na univerzitu, do firmy nebo jiné organizace v zahraničí dle nabídky. Poznávat, učit se, objevovat sami sebe a najít své místo ve světě je přirozené lidské přání, které program Erasmus+ pomáhá splnit.

V letech 2014–2020 se v programu Erasmus + vydalo na stáž do zahraničních partnerských škol a organizací více než 300 našich studentů.

Možnosti

 • krátkodobé stáže (2 nebo 3 týdny)
 • dlouhodobé stáže (3 měsíce)

Přínos

 • získání nových odborných znalostí a dovedností
 • zlepšení jazykových dovedností
 • zdokonalení soft skills (samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikační dovednosti, schopnost týmové práce …)
 • poznání jiné evropské země, kultury, památek, přírodních krás…
 • vylepšení CV pro další profesní dráhu (navazující studium, zaměstnání)
 • získání mezinárodně uznávaného certifikátu Europass Mobility
 • navázání nových přátelství

Finance: Veškeré cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny z grantu

Jak se ucházet o stáž?

 • zareagovat na výzvu k podávání žádostí – květen, kdy jsou zveřejněny výsledky schvalování projektů na příští školní rok

  V tomto školním roce (2020/21) dochází k souběhu dvou projektů – projekt z Výzvy 2019, který nebyl dokončen a je prodloužen do 30.6.2021, a projekt z Výzvy 2020, který byl v květnu schválen a bude realizován v období 1.9.2020 – 28.2.2022.

 

 • nechat se inspirovat prezentacemi ze stáží realizovaných v dobíhajícím školním roce
  Ve šk. roce 2019/20, s ohledem na uzavření školy, prezentace neproběhly. Nechte se inspirovat nabídkou stáží a zkušenostmi předchozích účastníků prezentovanými např. na akci Erasmus Days.

 

  • proč máte o účast na stáži zájem
  • v čem vidíte konkrétní přínos stáže pro vás
  • důvody, proč byste měli být vybráni právě vy, tj. něco o vás
  • preferovanou zemi a náhradní variantu

Dalšími kritérii pro výběr jsou studijní výsledky, jazykové kompetence, vaše hodnocení třídními učiteli, ochota učit se nové věci, sociální a komunikační dovednosti, známka z odborného či praktického výcviku u oborů KAD, VK.

Výběr je prováděn v září po shromáždění podkladů k hodnocení. 

Partnerské organizace v zemích:

 • Aplikovaná chemie (Velká Británie, Německo, Slovensko, Španělsko, Kypr, Portugalsko, Itálie, Severní Makedonie)
 • Požární ochrana (Slovensko, Litva)
 • Bezpečnostně právní činnost (Slovensko, Španělsko)
 • Kadeřník, Vlasová kosmetika (Slovensko, Finsko, Litva, Lotyšsko)

Kontaktní osoba: Ing. Jana Šedová, zástupkyně ředitele školy a koordinátorka projektu (sedova@spsch.cz / 724 036 143 /)

Nabídka stáží je velmi pestrá. S ohledem na současnou nepříznivou situaci není možné stáže prozatím realizovat. Je však velmi důležité je začít připravovat pro pozdější realizaci. Proto nutně potřebujeme znát Váš zájem o účast na stáži.

Nabídka bude z téhož důvodu aktualizována.

Tříměsíční stáže jsou vhodné pro žáky 3.ročníků ve čtyřletém studijním cyklu, pro žáky 1.ročníku v dvouletém studijním cyklu (nástavbové studium) a pro žáky 2. ročníku v tříletém studijním cyklu (učební obory). Stáže jsou uznávány jako plnohodnotná odborná praxe a jsou dobře skloubitelné s výukou v těchto ročnících studia.

Zaměstnanci školy

Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců je jednou z priorit naší školy. Sdílení osvědčených postupů, poznávání se s kolegy z různých zemí a kultur, hledání nových způsobů výuky a otevírání se dalšímu rozvoji – je to jen část toho, co mohou mezinárodní zkušenosti přinést. Program Erasmus+ je jedním ze nejdůležitějších zdrojů pro více než 100 zaměstnanců v naší škole.

Možnosti

Účast na specializovaných školeních/kurzech v zahraničí:

 • management školy
 • kurzy metody CLIL
 • angličtina/němčina (metodika, obecná angličtina/němčina).

Účast na stínování

 • návštěva partnerské školy, seznámení s jinými metodami výuky a výměna zkušenosti.

Mobility se uskuteční od září 2021 do června 2022.

 

Výběr zájemců

Pokud máte zájem se připojit k tomuto projektu, kontaktujte Mirku Katzerovou

Uzávěrka pro přihlášení: pro letošní rok uzavřeno, pro další rok do konce listopadu 2020

Termín pro předložení motivačních dopisů: do konce prosince 2020

Požadavky

 • Znalost cizího jazyka (není potřebná pro Slovensko, Polsko)
 • Motivace
 • Ochota sdílet zkušenosti

 

Kontaktní osoba: Ing. Mirka Katzerová (katzerova@spsch.cz / 603451463 / H119)

Informace z minulého projektu najdete na stránkách školy.

 

Zajímají vás mezinárodní aktivity ve škole nebo mobility?

Přijďte k nám:

Ing. Šedová Jana

sedova@spsch.cz

Kabinet: H104

 Ing. Návesník Jakub, Ph.D.

navesnik@spsch.cz

Kabinet: L134

 Ing. Katzerová Miroslava

katzerova@spsch.cz

Kabinet: H119

 Mgr. Dušek Michal

dusek@spsch.cz

Kabinet: H114

 

Mgr. Pluktaite Justina

pluktaite@spsch.cz

Kabinet: L140

Mgr. Kašparová Jitka, Ph.D.

kasparova@spsch.cz

Kabinet: K373

Mgr. Novotná Michaela

novotna@spsch.cz

Kabinet: L337