English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Příležitosti pro studenty a učitele

Erasmus+

Studenti

Chtěli byste si rozšířit své odborné znalosti praktickým způsobem, poznat různé kultury, získat cenné životní zkušenosti během studia? Nenechte si ujít příležitost vycestovat na zahraniční odbornou na střední školu, na univerzitu, do firmy nebo jiné organizace v zahraničí dle nabídky. Poznávat, učit se, objevovat sami sebe a najít své místo ve světě je přirozené lidské přání, které program Erasmus+ pomáhá splnit.

V letech 2014–2020 se v programu Erasmus + vydalo na stáž do zahraničních partnerských škol a organizací více než 300 našich studentů.

Možnosti

 • krátkodobé stáže (2 nebo 3 týdny)
 • dlouhodobé stáže (3 měsíce)

Přínos

 • získání nových odborných znalostí a dovedností
 • zlepšení jazykových dovedností
 • zdokonalení soft skills (samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikační dovednosti, schopnost týmové práce …)
 • poznání jiné evropské země, kultury, památek, přírodních krás…
 • vylepšení CV pro další profesní dráhu (navazující studium, zaměstnání)
 • získání mezinárodně uznávaného certifikátu Europass Mobility
 • navázání nových přátelství

Finance: Veškeré cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny z grantu

Jak se ucházet o stáž?

 • zareagovat na výzvu k podávání žádostí o účast v projektu na školní rok 2022/23
 • nechat se inspirovat prezentacemi ze stáží realizovaných v dobíhajícím školním roce
 • veškeré informace budou k 30.6.2022 uloženy na Google classroom odděleně pro jednotlivé obory / skupiny oborů. Zde bude rovněž zpřístupněn dotazník „Žádost o zahraniční odbornou stáž“, kde popíšete:
  • proč máte o účast na stáži zájem,
  • v čem vidíte konkrétní přínos stáže pro vás,
  • důvody, proč byste měli být vybráni právě vy, tj. něco o vás,
  • preferovanou zemi a náhradní variantu.

Dalšími kritérii pro výběr jsou studijní výsledky, jazykové kompetence, vaše hodnocení třídními učiteli, ochota učit se nové věci, sociální a komunikační dovednosti, známka z odborného či praktického výcviku u oborů KAD, VK.

Formulář žádosti je možné vyplnit i v průběhu školního roku – v reakci na zveřejněnou výzvu k podání žádostí na konkrétní mobilitu. Výběr je prováděn po shromáždění podkladů k hodnocení. 

Partnerské organizace v zemích:

 • Aplikovaná chemie (Velká Británie, Německo, Slovensko, Španělsko, Kypr, Portugalsko, Itálie, Severní Makedonie)
 • Požární ochrana (Slovensko, Litva)
 • Bezpečnostně právní činnost (Slovensko, Španělsko)
 • Kadeřník, Vlasová kosmetika (Slovensko, Finsko, Litva, Lotyšsko)

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Šedová, koordinátorka projektu (sedova@spsch.cz / 724 036 143 / H308)

Nabídka stáží je velmi pestrá. S ohledem na současnou nepříznivou situaci není možné stáže prozatím realizovat. Je však velmi důležité je začít připravovat pro pozdější realizaci. Proto nutně potřebujeme znát Váš zájem o účast na stáži.

Nabídka bude z téhož důvodu aktualizována.

Tříměsíční stáže jsou vhodné pro žáky 3. ročníků ve čtyřletém studijním cyklu, pro žáky 1. ročníku v dvouletém studijním cyklu (nástavbové studium) a pro žáky 2. ročníku v tříletém studijním cyklu (učební obory). Stáže jsou uznávány jako plnohodnotná odborná praxe a jsou dobře skloubitelné s výukou v těchto ročnících studia.

Zaměstnanci školy

Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců je jednou z priorit naší školy. Sdílení osvědčených postupů, poznávání se s kolegy z různých zemí a kultur, hledání nových způsobů výuky a otevírání se dalšímu rozvoji – je to jen část toho, co mohou mezinárodní zkušenosti přinést. Program Erasmus+ je jedním ze nejdůležitějších zdrojů pro více než 100 zaměstnanců v naší škole.

Možnosti

Účast na specializovaných školeních/kurzech v zahraničí:

 • management školy
 • kurzy metody CLIL
 • angličtina/němčina (metodika, obecná angličtina/němčina).

Účast na stínování

 • návštěva partnerské školy, seznámení s jinými metodami výuky a výměna zkušenosti.

Mobility se uskuteční od září 2021 do června 2022.

 

Výběr zájemců

Pokud máte zájem se připojit k tomuto projektu, kontaktujte Mirku Katzerovou

Uzávěrka pro přihlášení: pro letošní rok uzavřeno, pro další rok do konce listopadu 2020

Termín pro předložení motivačních dopisů: do konce prosince 2020

Požadavky

 • Znalost cizího jazyka (není potřebná pro Slovensko, Polsko)
 • Motivace
 • Ochota sdílet zkušenosti

Kontaktní osoba:

Ing. Mirka Katzerová (katzerova@spsch.cz / 603451463 / H119)

Informace z minulého projektu najdete na stránkách školy.

Zajímají vás mezinárodní aktivity ve škole nebo mobility?

Přijďte k nám:

Ing. Šedová Jana

sedova@spsch.cz

Kabinet: H308

 Ing. Návesník Jakub, Ph.D.

navesnik@spsch.cz

Kabinet: L134

 Ing. Katzerová Miroslava

katzerova@spsch.cz

Kabinet: H119

 Mgr. Dušek Michal

dusek@spsch.cz

Kabinet: H114

Mgr. Pluktaite Justina

pluktaite@spsch.cz

Kabinet: L140

Mgr. Novotná Michaela

novotna@spsch.cz

Kabinet: L337

 

Program Erasmus+, Mobility v odborném vzdělávání

Projekty mobilit v odborném vzdělávání mají na škole patnáctiletou kontinuální tradici. Zahraniční odborné stáže se za tu dobu staly nedílnou součástí vzdělávací nabídky školy. Díky kvalitní internacionalizační strategii naše škola získala akreditaci pro mobility v odborném sektoru. Ve školním roce 2021/22 vycestovalo na zahraniční stáž 96 žáků, bylo realizováno 22 běhů do celkem 15 různých evropských zemí (Portugalsko, Makedonie, Německo, Itálie, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Velká Británie, Polsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Kypr, Slovinsko). Vedle krátkodobých stáží byly opět implementovány i dlouhodobé – tříměsíční stáže celkem do 4 zemí (Velká Británie, Polsko, Německo, Lotyšsko), kterých se zúčastnilo 10 žáků. Konkrétní přijímající organizace za jednotlivé obory naleznete v této tabulce: 

Aplikovaná chemie

Země 

Přijímající organizace

Délka stáže

Počet žáků

Portugalsko

LabMinho Braga, Caves Campelo Barcelos

2 týdny

4

Makedonie

Goce Delcev University, Faculty of Agriculture, Stip

2 týdny

7

Německo

SBG Dresden

2 týdny

4

Španělsko

CNFPO Cartagena

2 týdny

6

Itálie

IIS Pietro Scalcerle, Padua 

2 týdny

4

Francie

Lycée La Forbine, Marseille

2 týdny

4

Nizozemsko

PoVe, Water Week, Leeuwarden

2 týdny

4

Velká Británie

University of Plymouth

3 měsíce

2

Polsko

Jagellonská univerzita, Krakov

3 měsíce

2

Makedonie

Goce Delcev University, Faculty of Agriculture, Stip

3 měsíce

4

     

41

Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby

Země 

Přijímající organizace

Délka stáže

Počet žáků

Slovensko

PELTA s.r.o., Bratislava

2 týdny

12

Německo

Berufskolleg West der Stadt Essen

2 týdny

2

 

14

Požární ochrana

Země 

Přijímající organizace

Délka stáže

Počet žáků

Litva

Firefighters Training Center, Vilnius

2 týdny

8

Norsko

Byåsen videregående skole, Trondheim

2 týdny

2

Slovensko

Horská záchranná služba, Liptovský Hrádok

6 týdnů

2

 

12

Kadeřník, Vlasová kosmetika

Země 

Přijímající organizace

Délka stáže

Počet žáků

Litva

Haidressing Training Center, Vilnius

2 týdny

6

Lotyšsko

Rigas Stila Tehnikum, Riga

2 týdny

4

Slovensko

SOŠ Spišská Nová Ves

2 týdny

7

Kypr

KES College, Nicosia

2 týdny

4

Slovinsko

Maribor soutěž FOMB 2022

2 týdny

6

Lotyšsko

Rigas Stila Tehnikum, Riga

3 měsíce

2

     

29

SPŠCH Pardubice je nejen vysílající, ale rovněž i přijímající organizací. Ve školním roce 2021/22 přijeli na zahraniční odbornou stáž na naší školu za obor BPČ dva studenti z německé školy Berufskolleg West der Stadt Essen, pět studentů z italské školy IIS Pietro Scalcerle v Padově za obor CHE a osm studentů ze Střední odborné školy techniky a služeb ve Spišské Nové Vsi za obor KAD.

Ve dnech 23. a 24. června 2022 se v aule Univerzity Pardubice uskutečnily prezentace za účasti všech žáků školy a učitelů. Přizváni byli zástupci Univerzity Pardubice, zřizovatele školy a strategických partnerů.

Konferenci v jednotlivých blocích dle studijních oborů úvodním slovem zahájil Ing. Jan Ptáček, ředitel školy. Prezentace konferovala Ing. Jana Šedová, koordinátorka projektu mobilit v odborném vzdělávání.

Fotky z prezentací