English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Nejaktuálnější informace

V návaznosti na obdržení informací o provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 Vám předáváme základní informace o provozu školy od tohoto data.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
  • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
  • homogenita tříd a skupin není povinná,
  • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
  • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
  • nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
  • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Testovat se budou všichni žáci i zaměstnaci 1× týdně, a to vždy bezprostředně po příchodu do školy, vždy první vyučovací den v týdnu. Platnost testů je maximálně 7 dní.

Podrobnější informace o výuce a testování obdrží žáci od svých třídních učitelů.

Celé znění naleznete zde: