English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemici

Aplikovaná chemie [28-44-M/01]

Tradiční obor nabízený naší školou nepřetržitě již 60 let.

 • forma studia: denní
 • délka studia, ukončení: 4 roky, maturitní zkouška
 • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 140
 • přijímací zkoušky: viz Přijímací řízení

Od 3. ročníku pokračují žáci ve studiu dle školního vzdělávacího programu (ŠVP):

 • Chemicko-farmaceutická výroba
 • Analytická chemie
 • Analýza chemických a biologických materiálů
 • Forenzní technika a expertíza

Charakteristika oboru

Univerzálnost vzdělávacího programu umožňuje žákům podle povahy vybraného zaměření široké uplatnění v průmyslových podnicích i v malých soukromých firmách, ve státní správě, na výzkumných pracovištích, v kontrolních laboratořích a na místech, kde jsou vyžadovány všestranné chemické a technické znalosti, dovednosti a rychlá přizpůsobivost. Žáci jsou dobře připraveni pro další vzdělávání na všech vysokých školách nebo fakultách zaměřujících se na studium chemických a technických oborů.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je plnohodnotně vzdělaným chemikem, přičemž jeho vzdělání je profilováno dle jednotlivých vzdělávacích zaměření. Skloubením technických a ekonomicko-manažerských dovedností, doplněných o vysokou úroveň počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a schopnosti komunikace žáci získávají moderní interdisciplinární vzdělání. Mohou se uplatnit v oblasti chemické analýzy, výrob farmaceutických substancí a biotechnologických výrob a chemie léčiv, léčebné kosmetiky a pomocných látek a materiálů pro kosmetické receptury, biologie, mikrobiologie, toxikologie, v oblasti bezpečnostních služeb a kriminalistických laboratoří.

Chemik [28-52-H/01]

ŠVP: Provozní chemik

 • forma studia: denní
 • délka studia, ukončení: 3 roky, výuční list
 • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 30
 • požadavky a předměty přijímací zkoušky: bez přijímacích zkoušek
  – více informací v části: viz Přijímací řízení

Obor je podporován stipendijním programem Pardubického kraje.

Charakteristika oboru:

Univerzálnost učebního oboru umožňuje široké uplatnění žáků v průmyslových podnicích i v malých soukromých firmách. Specializace pro jednotlivé zaměstnavatele je zajištěna praktickou výukou, probíhající od 2. ročníku v reálném provozu v rámci odborného výcviku.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je plnohodnotně vzdělaným chemikem, je schopen obsluhovat stroje a zařízení při úpravě a zpracování surovin a produktů v chemické výrobě a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru (zpracování plastů, gumárenství apod.). Chemický průmysl procházel v předchozích letech v Pardubickém kraji i v ČR značnou krizí, nyní vzhledem k novým požadavkům chemických podniků zejména v Pardubicích nastal čas pro znovuobnovení nabídky tohoto profesního vzdělávání.

V Pardubickém kraji se jedná o obor jedinečný, nabízený pouze SPŠCH Pardubice.

Chemik operátor [28-42-L/51]

ŠVP: Chemik operátor

 • forma: kombinovaná
 • délka studia, ukončení: 2 roky, maturitní zkouška
 • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 30
 • požadavky na přijímací zkoušky: písemný test
  – více informací v části: viz Přijímací řízení
 • pro absolventy učebních oborů s výučním listem z praxe

Charakteristika oboru:

Univerzálnost učebního oboru umožňuje široké uplatnění žáků v průmyslových podnicích i v malých soukromých firmách a výzkumných pracovištích, v kontrolních laboratořích a na místech, kde jsou vyžadovány všestranné chemické a technické znalosti, dovednosti a rychlá přizpůsobivost. Žáci jsou dobře připraveni pro další vzdělávání na všech vysokých školách nebo fakultách zaměřujících se na studium chemických a technických oborů.
Vzdělávání navazuje na absolvovaný obor Provozní chemik a nebo je určen pro absolventy dílčích profesních kvalifikací podle Národní soustavy kvalifikací. Je určen pro zájemce, kteří již pracují a chtějí si doplnit kvalifikaci.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je plnohodnotně vzdělaným chemikem v široké oblasti chemických oborů. Skloubením technických a ekonomicko-manažerských dovedností, doplněných o vysokou úroveň počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a schopnosti komunikace žáci získávají moderní interdisciplinární vzdělání.