English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Hasiči

Požární ochrana [39-08-M/01]

  • forma studia: denní
  • délka studia, ukončení: 4 roky, maturitní zkouška
  • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 30
  • přijímací zkoušky viz Přijímací řízení

ŠVP:

  • Chemik požární ochrany
  • Požární prevence a bezpečnost práce

Charakteristika oboru:

Studium oboru je určeno pro žáky s převažujícími technickými schopnostmi, kteří mají zájem o vzdělání v oblasti prevence a represe v požární ochraně, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického, přírodovědného a technického základu oboru, zaměřených na požární ochranu a mimořádné události spojené s ochranou obyvatelstva. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání technických a chemických znalostí a dovedností týkajících se požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Součástí studia je získání odborné způsobilosti Technik požární ochrany dle § 11 zákona 133/1985 Sb. a příprava na budoucí povolání u hasičského záchranného sboru či dalších subjektů v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a nebo případně k dalšímu studiu na vysokých školách. Součástí vzdělání je také získání řidičského oprávnění skupiny B a C. V Pardubickém kraji se jedná o obor jedinečný, nabízený pouze SPŠCH Pardubice.