English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Tvůrci vizáže

Kadeřník [69-51-H/01]

ŠVP: Kadeřník

 • forma studia: denní
 • délka studia, ukončení: 3 roky, závěrečná zkouška (výuční list)
 • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 50
 • přijímací zkoušky: bez přijímacích zkoušek
  – více informací v části: viz Přijímací řízení

Charakteristika oboru:

Obor je určen žákům, kteří rádi pracují s lidmi, chtějí tvořit něco nového a mají zájem profesně nabízet kadeřnické služby. Základem tohoto oboru je praktická příprava v moderně vybavených provozovnách přímo ve škole, kde se žáci učí základní úkony, získávají znalosti o úpravě vlasů a je jim umožněn první kontakt s klientem. Teoretická příprava je zaměřena především na péči o vlasy, účesovou tvorbu, zdravovědu a profesní komunikaci. Nedílnou součástí vzdělávání je možnost návštěvy odborných exkurzí, přednášek a soutěží (např. Mladý módní tvůrce v Jihlavě a Kalibr Cup v Lanškrouně).

Škola pro žáky zprostředkovává doškolovací kurzy, jako např. prodlužování vlasů, vizážistika, modeláž nehtů a další.

Staň se i ty Tvůrcem vizáže.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent školního vzdělávacího programu Kadeřník se uplatní při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salónech, při tvorbě  dámských, pánských a dětských účesů vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Dále může poskytovat poradenské služby v oblasti péče o vlasy. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání v nástavbovém studiu oboru Vlasová kosmetika.

Vlasová kosmetika [69-41-L/52]

ŠVP: Vlasová kosmetika

 • forma studia: denní
 • délka studia, ukončení: 2 roky, maturitní zkouška
 • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 30
 • požadavky na přijímací zkoušky: písemný test
  – více informací v části: viz Přijímací řízení
 • pro absolventy učebního oboru Kadeřník (69-51-H/01) s výučním listem

Charakteristika oboru

Vzdělávací obor vyžaduje manuální dovednosti i odborné znalosti a schopnost aplikace estetického vnímání i tvořivého a logického myšlení. Žáci si rozšiřují své kompetence získané předchozím vzděláváním v učebního oboru Kadeřník. Praktické dovednosti si rozvíjejí v moderně vybavených provozovnách ve škole. Zde se v rámci produktivní činnosti setkávají i se zákazníkem. Získávají další vědomosti a dovednosti z oblasti vlasové kosmetiky a kosmetiky obecně, psychologie a zdravovědy.
Součástí vzdělávání je možnost návštěvy odborných exkurzí, přednášek a soutěží (např. Mladý módní tvůrce v Jihlavě a Kalibr Cup v Lanškrouně).
Škola pro žáky zprostředkovává doškolovací kurzy, jako např. prodlužování vlasů, vizážistika, modeláž nehtů a další.

Staň se i ty Tvůrcem vizáže.

Uplatnění absolventa

Absolvent se lépe uplatní v povolání kadeřník díky vyšší kvalifikaci. Je plně samostatným při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech, kde bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Jeho zaměření v těchto provozovnách je mnohem komplexnější i v oblasti poradenství z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Absolvent se může uplatnit i jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti kadeřnických služeb.

V rámci studia tohoto oboru získávají žáci praxi v kadeřnickém salónu přímo v budově školy, který poskytuje služby široké veřejnosti. www.tvurcivizaze.cz.