English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Oznámení vedení školy

Vedení školy žádá všechny žáky naší školy a jejich rodiče, kteří pobývali v posledních 14 dnech v severní Itálii (i v jiných zasažených či rizikových oblastech), aby byli ohleduplní vůči svým spolužákům a pedagogům,  žáci zůstali doma, kontaktovali svého praktického lékaře a postupovali v souladu s jeho pokyny a dalšími doporučeními uveřejněnými na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Takto vzniklá absence („karanténa“) bude žákům omluvena jako nemoc, je ovšem nutné, aby rodiče (zákonní zástupci) tyto skutečnosti neprodleně oznámili škole. 

Děkujeme za zodpovědný přístup.

léto 2022