English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Třídní schůzky

Termín Čas Třídy
23. 11. 2018 16.30 všechny třídy
22. 3. 2019 16.30 všechny třídy
14. 6. 2019 15.30 budoucí 1. ročníky

V případě potřeby je možné domluvit si schůzku s konkrétním vyučujícím i mimo uvedené termíny.