English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Třídní schůzky

Termín Čas Třídy
24. 11. 2017 16.30 všechny třídy
23. 3. 2018 16.30 všechny třídy
15. 6. 2018 15.30 budoucí 1. ročníky

V případě potřeby je možné domluvit si schůzku s konkrétním vyučujícím i mimo uvedené termíny.