English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Adaptační kurzy

Adaptační semináře (kurzy) se stávají v poslední době součástí moderní výuky. Využívají prostředky teambuildingu a umožňují žákům urychlit začlenění do kolektivu, rychle se navzájem poznat, navázat přátelské vztahy v třídním kolektivu a snadno překonat v novém prostředí počáteční stresující období.

Naší školou je adaptační kurz každoročně organizován pro žáky 1. ročníku během září na začátku školního roku. Počínaje školním rokem 2016/2017 probíhá pod vedením zkušených pedagogických pracovníků naší školy a certifikovaných lektorů v rekreačním zařízení Immanuel u Ždírce nad Doubravou. Jeho náplní jsou především sportovní aktivity a kolektivní týmové hry zaměřené na vzájemnou spolupráci, komunikaci a také na zábavu.