English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Nabízené obory vzdělávání a počet přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018

Počet žáků Obor Školní vzdělávací program
Čtyřleté studijní obory s maturitou
120 28-44-M/01
Aplikovaná chemie
 • Analytická chemie
 • Farmaceutické substance
 • Chemicko-farmaceutická výroba
 • Analýza chemických a biologických materiálů
 • Forenzní technika a expertíza
 • Povrchová úprava materiálů
30 39-08-M/01
Požární ochrana
 • Chemik požární ochrany
 • Požární prevence a bezpečnost práce
60 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost
 • Forenzní věda
 • Ochrana osob a majetku
Tříleté studijní obory s výučním listem
30 28-52-H/01
Chemik
 • Provozní chemik
50 69-51-H/01
Kadeřník
 • Kadeřník
Dvouleté denní nástavbové studium s maturitou
30 68-42-L/51
Bezpečnostní služby
 • Bezpečnostní služby
30 69-41-L/52
Vlasová kosmetika
 • Vlasová kosmetika
Dvouleté kombinované nástavbové studium s maturitou
30 28-42-L/01
Chemik operátor
 • Chemik operátor

Poznámka:

 1. u studijního oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost a 39-08-M/01 Požární ochrana si žáci volí zaměření podle svého zájmu, profilace se v učebním plánu projeví od 3. ročníku
 2. studijní obor 69-41-L/52 Vlasová kosmetika je pro absolventy učebního oboru 69-51-H/01 Kadeřník
 3. studijní obor 28-42-L/01 Chemik operátor je pro absolventy učebního oboru 28-52-H/01 Chemik

Pro studium všech oborů je nutné doložit zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na přihlášce ke vzdělávání.

Kritéria přijetí pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (2. kolo – Aplikovaná chemie)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (3. kolo – Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika, Chemik operátor, Chemik)

Informace k jednotnému zadání přijímacího řízení (Cermat):

Typové úlohy k přijímacím zkouškám:

Český jazyk (.pdf)
Matematika (.pdf)

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání (studiu) na SPŠCH

Maturitní obory Učební obory Nástavbový obor
Aplikovaná chemie – 1. volba Kadeřník – 1. volba Bezpečnostní služby
Aplikovaná chemie – 2. volba Kadeřník – 2. volba Vlasová kosmetika
Požární ochrana – 1. volba Chemik – 1. volba Chemik operátor
Požární ochrana – 2. volba Chemik – 2. volba  
Bezpečnostně právní činnost – 1. volba    
Bezpečnostně právní činnost – 2. volba