English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Nabízené obory vzdělání a počet přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

Počet žáků Obor vzdělání Školní vzdělávací program
Čtyřleté studijní obory s maturitou
140 28-44-M/01
Aplikovaná chemie
 • Chemicko-farmaceutická výroba
 • Analytická chemie
 • Analýza chemických a biologických materiálů
 • Forenzní technika a expertíza
30 39-08-M/01
Požární ochrana
 • Chemik požární ochrany
 • Požární prevence a bezpečnost práce
60 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost
 • Forenzní vědy
 • Ochrana osob a majetku
Tříleté studijní obory s výučním listem
30 28-52-H/01
Chemik
 • Provozní chemik
50 69-51-H/01
Kadeřník
 • Kadeřník
Dvouleté denní nástavbové studium s maturitou
30 68-42-L/51
Bezpečnostní služby
 • Bezpečnostní služby
30 69-41-L/52
Vlasová kosmetika
 • Vlasová kosmetika
Dvouleté kombinované nástavbové studium s maturitou
30 28-42-L/51
Chemik operátor
 • Chemik operátor

Poznámka:

 1. u oboru vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost a 39-08-M/01 Požární ochrana si žáci volí zaměření podle svého zájmu, profilace se v učebním plánu projeví od 3. ročníku
 2. obor vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika je pro absolventy oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník

Pro studium všech oborů je nutné doložit zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na přihlášce ke vzdělávání.

Informace k jednotnému zadání přijímacího řízení (Cermat):

Příklady testových zadání:

Další příklady testových zadání k procvičování naleznete zde:

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání (studiu) na SPŠCH

Maturitní obory Učební obory Nástavbový obor
Aplikovaná chemie – 1. volba Kadeřník – 1. volba Bezpečnostní služby
Aplikovaná chemie – 2. volba Kadeřník – 2. volba Vlasová kosmetika
Požární ochrana – 1. volba Chemik – 1. volba Chemik operátor
Požární ochrana – 2. volba Chemik – 2. volba  
Bezpečnostně právní činnost – 1. volba    
Bezpečnostně právní činnost – 2. volba