English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Ochrana životního prostředí

Náplní kroužku budou praktická cvičení, která budou probíhat v našich moderně vybavených laboratořích pod dohledem zkušených učitelů chemie. Vyzkoušíte si:

  • extrakci přírodních látek z různých materiálů (získávání vonných esencí)
  • výrobu bionafty
  • odběr nejrůznějších vzorků a jejich analýzu
  • stanovení obsahu látek ve vodě
  • povrchové úpravy materiálů (ochrana před korozí, technologie šetrné k životnímu prostředí)

Kroužek probíhá v odpoledních hodinách 1× týdně v dvouhodinových blocích po dobu jednoho pololetí. Kapacita kroužku je 10 žáků. Garantem kroužku je Ing. Jakub Návesník (navesnik@spsch.cz)