English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Požární kroužek

V Požárním kroužku se žáci seznámí s hasičskou technikou nebo se zdokonalí v jejím užití, současně si zvýší svou fyzickou zdatnost při překonávání překážek a potrénují při hasičských disciplínách jako je běh na 100 m s překážkami atd. Navíc získají znalosti o bezpečném zacházení s chemickými látkami a o postupech při vyhlášení mimořádných událostí. Tento kroužek je vhodný pro uchazeče o studium na naší škole v oboru Požární ochrana. Kroužek probíhá v odpoledních hodinách 1x týdně v dvouhodinových blocích po dobu jednoho pololetí. Kapacita kroužku je 15-25 žáků. Garantem kroužku je Mgr. Markéta Oprchalská (oprchalska@spsch.cz, 464 626 642)