English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Záchranářský kroužek

Motto: Připravujeme se na nejhorší, věříme v nejlepší.

Komu je kroužek určen: Všem žákům základních škol ve věku 13 – 15 let, kteří mají zájem se naučit správně poskytovat první pomoc při život ohrožujících situacích. Co vás čeká: Nácvik a neustálé opakování poskytování první pomoci při poraněních a dalších život ohrožujících stavech. Nácvik bude probíhat formou ukázek a realisticky pojatých simulací a bude opakován tak dlouho, dokud nedojde k naprosto bezchybnému poskytování první pomoci i v psychicky náročných situacích. Co vás nečeká: Nudné psaní do sešitů ve školních lavicích. Co budete potřebovat: Staré oblečení, které se může znečistit barvivy nahrazující krev, ručník a mycí potřeby. Počet účastníků: 10 – 12 žáků ZŠ Kolik vás to bude stát: Kroužek je zdarma Kdy bude kroužek probíhat: Jednou týdně ve dvouhodinových blocích. Termín bude upřesněn. Vedoucí kroužku: Ing. Eduard Macků (tel. 464629631, email: macku@spsch.cz, školitel kurzů zážitkové pedagogiky poskytování první pomoci ZdrSem, zdravotník Českého červeného kříže, instruktor HAL Českého horolezeckého svazu, lektor České asociace canyoningu.