English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum přírodní vědy v kriminalistice

Pronikněte do tajů kriminalistiky a jejích metod používaných při vyšetřování. Tyto metody jsou založeny na fyzikálních, biologických a chemických procesech, úkolem praktik bude tuto zajímavou aplikaci přírodních věd rozvíjet. Cílem je zapojení žáků ZŠ, kteří mají zájem zdokonalovat se v oblasti ovládání techniky a aplikovat znalosti získané na ZŠ.

V praktiku si žáci 9. ročníku ověří informace získané během výuky (CHE, BIO, FYZ, ICT) v praxi – trasologie, daktyloskopie, detekce látek, měření fyzikálních veličin a další. Součástí praktik jsou také exkurze.

Náplň kurzu:
plnění metodických postupů jednotlivých oblastí kriminalistiky
technická příprava při zajištění stop
pravidla pro zacházení s chemikáliemi
bezpečnost při zacházení se zábavní pyrotechnikou