English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum z biologie

Staň se mladým biologem a pronikni do tajů přírody. V rámci Praktik z biologie si prohloubíš znalosti zejména v poznávání přírodnin, zkoumání mikroorganismů, monitorování výskytu ohrožených druhů organismů a sledování vlivů člověka na okolní přírodu. Ověř si znalosti získané z hodin chemie, přírodopisu a zeměpisu. Praktika z biologie během jednoho pololetí zajistí praktickou část k probíranému učivu ze ZŠ: 6. třída: botanika – pozorování rostlinných buněk, pylových zrn apod. 7. třída: zoologie – živočišná buňka, jednotlivé orgány apod. se zaměřením na praktické pochopení systematiky (např. vývoj orgánů) 8. třída: biologie člověka a mikrobiologie 9. třída: geologii a mineralogii a průřez všemi předchozími ročníky.