English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum ochrany při chemické havárii

Absolvováním Praktika ochrany při chemické havárii se zdokonalíte v oblasti aplikace fyziky, chemie, biologie, ověříte si znalosti a dovednosti v práci s chemikáliemi a jinými nebezpečnými látkami. Naučíte se, jak si připravit evakuační zavazadlo, jak se chovat při mimořádných událostech spojených s únikem nebezpečné látky do okolí a pochopíte jejich vliv na životní prostředí.

Praktikum se bude skládat z teoretického úvodu do dané problematiky s následným tématickým praktickým cvičením.

Současně se naučíš zacházet s hasičským vybavením a také tě čekají exkurze.

Náplň praktika:
jak reagují látky, čím hasit a proč
– jak neutralizovat uniklé chemické látky
– co, s čím, a jak reaguje (uplatnění znalostí z chemie v praktických situacích)
technika využívaná při řešení mimořádných situací (principy jejího fungování)
– přesah mezi technickým vzděláváním a fyzikou či biologií
– nadýchání se kouřem, popáleniny ohněm či teplem nebo poškození chemickými látkami

– pravidla pro zacházení s chemikáliemi