English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Naše škola aktivně spolupracuje se zahraničními školami a institucemi v rámci projektů podporovaných Evropskou unií. Zapojením do projektů si studenti rozšiřují své odborné znalosti, při výjezdech do partnerských zemí poznávají kulturu jiných evropských zemí a zdokonalují si své komunikační dovednosti v angličtině.

Itálie – Trento

Ve dnech 18.–19. dubna navštívila naši školu delegace učitelů ze střední školy ITT Buonarroti v italském Trentu. Jejími členy byli ředitel školy a tři jeho kolegové – vyučující chemie, ICT a angličtiny. V průběhu jejich návštěvy jsme je seznámili s možnostmi studia na naší škole a ukázali jim naše laboratoře a provozovny.

Italští studenti se zaměřením na chemii a ICT budou v říjnu vykonávat týdenní praxi ve společnosti Synpo a.s. a v Institutu ochrany obyvatel v Lázních Bohdaneč. V obou institucích se italští kolegové seznámili s konkrétními pracovišti a náplní práce.

Obě školy projevily velký zájem na další spolupráci v budoucnu. Jejím prvním krokem bude podzimní reciproční návštěva vyučujících SPŠCH v Trentu. Další spolupráce obou škol bude zaměřena na oblast chemie a ICT.