English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

A Star is Born – Erasmus+ KA220

A Star is Born: empowering creative arts talents through competitions and with online tools

A Star is Born: empowering creative artistic talent through competitions and online tools

Realizace projektu: 01.11.2021 – 31.10.2023

Registrační číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000028063

Partneři:

Shrnutí projektu:

Čtyři partnerské školy odborného vzdělávání a přípravy z České republiky, Slovinska, Litvy a Lotyšska spojily svůj zájem a motivaci k práci v projektu „Zrodila se hvězda: posilování tvůrčích uměleckých talentů prostřednictvím soutěží a online nástrojů“. Hlavní myšlenka tohoto projektu byla vytvořena s ohledem na následující aspekty:

 • potřeba společné iniciativy při výměně osvědčených postupů a vzdělávacích nástrojů pro učitele odborného vzdělávání, kteří podporují studenty výtvarného umění, připravují je na soutěže, rozvíjejí jejich talent a usilují o dobré výsledky
 • potřeba spolupráce v Evropě, která čelí významným výzvám v oblasti zaměstnanosti mládeže
  důležitost budování digitálních dovedností studentů jako schopnosti připravit se a konkurovat na místním, národním a mezinárodním trhu práce
 • potřeba vytvořit více příležitostí pro studenty ze znevýhodněného prostředí k účasti na kadeřnických soutěžích
 • potřeba zlepšit obraz kvalifikací odborného vzdělávání a přípravy jako atraktivních a přitažlivých pro mladé lidi

Využití potenciálu různých přístupů k přípravě studentů umění na soutěže a rozvoji digitálních dovedností lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím strategických partnerství mezi evropskými organizacemi odborného vzdělávání a přípravy, které se specializují na kreativní studijní programy a mají zájem rozvíjet talent a odborné dovednosti studentů. Projekt by měl být prováděn nadnárodně, protože zamýšlených výsledků nelze dosáhnout izolovaně a plánovaných výsledků nelze dosáhnout. Projekt silně koresponduje se stanovenými prioritami ve vnitřních strategiích, regionální, národní a evropské politice.

Evropská agenda dovedností jasně ukazuje, jak důležité je rozvíjet osobní a profesní dovednosti studentů, aby byli adaptabilní na konkurenčním trhu práce (průřezové dovednosti). Projekt A Star is Born bude také podporovat rozvoj digitálních dovedností učitelů a studentů.

Náš projekt bude jedním z klíčových řešení výzev 21. století. Nezaměstnanost mládeže již byla a během nastupující hospodářské krize poroste jako výzva v celé Evropě i mimo ni. Školy hrají klíčovou roli v přípravě mladých talentů na konkurenceschopnost na místním, národním a mezinárodním trhu práce. Učitelé a studenti potřebují být vybaveni digitálními nástroji a zvýšit jejich schopnost řešit relevantní problémy. novinkou, kterou je kreativita. Partneři projektu A Star is Born mají různé zkušenosti s přípravou studentů na soutěže. Litevský partner má docela dobrý systém podpory studentů; lotyšský – má bohaté zkušenosti s účastí v soutěžích; Česká – hlavně národní soutěže, ale ve Slovinsku se národní soutěže pro kadeřníky nekonají. Mezi partnerskými zeměmi proto v této oblasti existuje propast. Všichni partneři chtějí sdílet zkušenosti a zlepšovat rozvoj talentu studentů. Jedním z hlavních cílů bude umožnit studentům výtvarného umění vysokou úroveň dovedností, které jsou potřebné k dosažení vysokých výsledků nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.

V rámci našeho projektu bude pokryta kombinace klíčových prvků:

Rozvoj talentů + kreativita + digitální dovednosti

Hlavní cíle projektu:

 • motivovat studenty, aby byli aktivní v procesu učení, a vybavit je dovednostmi, které jim pomohou být úspěšní v budoucím zaměstnání, stát se zodpovědnými občany a atraktivními pro mezinárodní trh práce
 • umožnit talentovaným studentům kreativního umění bez ohledu na jejich původ
  zvýšit digitální dovednosti studentů – zlepšit znalosti a odbornost učitelů
 • prosazovat kreativní a kritické myšlení a podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž
 • motivovat studenty k odpovědnosti za své učení a sebehodnocení
  na podporu vzniku mezinárodních soutěží pro kadeřníky

Projekt výrazně podporuje cíle programu Erasmus + pro školy odborného vzdělávání a přípravy tak, aby pomohl využít plný potenciál učitelů a studentů pomocí nových způsobů učení, technologií a digitálních nástrojů. Vytváření soutěží je součástí programů rozvoje dovedností i v Evropě.

Průvodce pro učitele A Star is Born

Tato příručka A Star is Born je připravena pro školitele/učitele studentů kreativního umění, aby představili osvědčené postupy, jak partneři hodnotili zkušenosti s přípravou studentů na dovednostní soutěž, jak je podporovat, jak používat digitální nástroje k přípravě profesionálních portfolií. Tento průvodce představuje stručný přehled mezinárodních soutěží, které byly organizovány v jednotlivých partnerských organizacích (Česká republika, Slovinsko, Litva, Lotyšsko). Inspiraci lze předat i dalším pedagogům.

Stáhněte si požadovanou verzi:

Máte-li zájem o spolupráci v podobných tématech, neváhejte nás kontaktovat.