English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

A Star is Born – Erasmus+ KA220

A Star is Born: empowering creative arts talents through competitions and with online tools

A Star is Born: posilování kreativních uměleckých talentů prostřednictvím soutěží a online nástrojů

Realizace projektu: 01.11.2021 – 31.10.2023

Evidenční číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000028063

Partneři:

Shrnutí projektu:

Čtyři partnerské školy odborného vzdělávání a přípravy z České republiky, Slovinska, Litvy a Lotyšska spojily svůj zájem a motivaci k práci v projektu „Zrodila se hvězda: posílení kreativních uměleckých talentů prostřednictvím soutěží a online nástrojů“. Hlavní myšlenka tohoto projektu vznikla s ohledem na tyto aspekty:

 • potřeba společné iniciativy při výměně osvědčených postupů a vzdělávacích nástrojů pro učitele odborného vzdělávání, kteří podporují studenty kreativního umění, připravují je na soutěže, rozvíjejí jejich talent a snaží se dosahovat dobrých výsledků
 • potřeba spolupráce v Evropě, která čelí významným výzvám v oblasti zaměstnanosti mládeže
  význam budování digitálních dovedností studentů jako schopnosti připravit se a konkurovat na místním, národním a mezinárodním trhu práce
 • potřeba vytvořit více příležitostí pro studenty ze znevýhodněného prostředí zúčastnit se kadeřnických soutěží
 • potřeba zlepšit image kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy jako atraktivní a přitažlivé pro mladé lidi

Využití potenciálu různých přístupů k přípravě studentů umění na soutěže a rozvoji digitálních dovedností lze nejlépe dosáhnout strategickým partnerstvím evropských organizací odborného vzdělávání a přípravy, které se specializují na kreativní studijní programy a mají zájem o rozvoj talentu studentů a jejich odborných dovedností. Projekt by měl být prováděn nadnárodně, protože zamýšlených výsledků nelze dosáhnout izolovaně a dosáhnout plánovaných výsledků. Projekt silně odpovídá stanoveným prioritám ve vnitřních strategiích, regionálních, národních a evropských politikách.

Evropská agenda dovedností jasně ukazuje, jak důležité je rozvíjet osobní a profesní dovednosti studentů, aby byli adaptabilní na konkurenčním trhu práce (průřezové dovednosti). Projekt A Star is Born bude také podporovat rozvoj digitálních dovedností učitelů a studentů.

Náš projekt bude jedním z klíčových řešení výzev 21. století. Nezaměstnanost mládeže již byla a během nastupující hospodářské krize poroste jako výzva v celé Evropě i mimo ni. Školy hrají klíčovou roli v přípravě mladých talentů na konkurenceschopnost na místním, národním a mezinárodním trhu práce. Učitelé a studenti potřebují být vybaveni digitálními nástroji a zvýšit jejich schopnost řešit relevantní problémy. novinkou, kterou je kreativita. Partneři projektu A Star is Born mají různé zkušenosti s přípravou studentů na soutěže. Litevský partner má docela dobrý systém podpory studentů; lotyšský – má bohaté zkušenosti s účastí v soutěžích; Česká – hlavně národní soutěže, ale ve Slovinsku se národní soutěže pro kadeřníky nekonají. Mezi partnerskými zeměmi proto v této oblasti existuje propast. Všichni partneři chtějí sdílet zkušenosti a zlepšovat rozvoj talentu studentů. Jedním z hlavních cílů bude umožnit studentům výtvarného umění vysokou úroveň dovedností, které jsou potřebné k dosažení vysokých výsledků nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.

V rámci našeho projektu bude pokryta kombinace klíčových prvků:

Rozvoj talentů + kreativita + digitální dovednosti

Hlavní cíle projektu:

 • motivovat studenty, aby byli aktivní v procesu učení, a vybavit je dovednostmi, které jim pomohou být úspěšní v budoucím zaměstnání, stát se zodpovědnými občany a atraktivními pro mezinárodní trh práce
 • umožnit talentovaným studentům kreativního umění bez ohledu na jejich původ
  zvýšit digitální dovednosti studentů – zlepšit znalosti a odbornost učitelů
 • prosazovat kreativní a kritické myšlení a podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž
 • motivovat studenty k odpovědnosti za své učení a sebehodnocení
  na podporu vzniku mezinárodních soutěží pro kadeřníky

Projekt výrazně podporuje cíle programu Erasmus + pro školy odborného vzdělávání a přípravy tak, aby pomohl využít plný potenciál učitelů a studentů pomocí nových způsobů učení, technologií a digitálních nástrojů. Vytváření soutěží je součástí programů rozvoje dovedností i v Evropě.