English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

CLIL in Education – Erasmus+ KA2

Erasmus+ KA202: CLIL in Education

Realizace projektu: 01.11.2020-31.12.2022

Registrační číslo: 2020-1-CZ01-KA202-078232

Partneři:

Popis projektu:

Náš projekt chce podpořit kvalitní a inovativní způsoby výuky a učení využitím nových přístupů ke vzdělávání. Klade si za cíl rozvíjet integrovaný vzdělávací přístup, ve kterém bude část předmětů vyučována v angličtině.

Prostřednictvím spolupráce s našimi partnery chceme:

– prohlubovat kompetence v angličtině

– usnadnit přípravu CLIL vyučovacích hodin

– podporovat inovativní metody výuky/učení s velkým důrazem na jazykový a multidisciplinární přístup

– vytvářet atraktivnější způsoby učení, a tím zvyšovat motivaci studentů ke studiu

– podporovat týmovou spolupráci na národní a mezinárodní úrovni

– posílit využívání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií pro výuku a učení.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu CLIL je zvýšit kvalitu vzdělávání a motivovat studenty k aktivnímu studiu a vybavit je dovednostmi, které jim pomohou být úspěšní v jejich budoucím zaměstnání.

Konkrétnějším cílem je navrhnout a doporučit pro implementaci model integrace angličtiny, jiných předmětů a Informačních a komunikačních technologií do výuky a projektového vyučování.

Hlavní výstupy projektu:

  • Přehled o současném stavu využívání výuky CLIL v partnerských školách
  • Manuál pro plánování a tvorbu výukových hodin využívajících CLIL
  • Katalog – portfolio CLIL výukových hodin
  • Digitální nástroje pro výuku CLIL
  • Mezinárodní soutěž pro studenty