English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

CLIL in Education – Erasmus+ KA2

Erasmus+ KA202: CLIL in Education

Realizace projektu: 01.11.2020-31.12.2022

Registrační číslo: 2020-1-CZ01-KA202-078232

Partneři:

Popis projektu:

Náš projekt chce podpořit kvalitní a inovativní způsoby výuky a učení využitím nových přístupů ke vzdělávání. Klade si za cíl rozvíjet integrovaný vzdělávací přístup, ve kterém bude část předmětů vyučována v angličtině.

Prostřednictvím spolupráce s našimi partnery chceme:

– prohlubovat kompetence v angličtině

– usnadnit přípravu CLIL vyučovacích hodin

– podporovat inovativní metody výuky/učení s velkým důrazem na jazykový a multidisciplinární přístup

– vytvářet atraktivnější způsoby učení, a tím zvyšovat motivaci studentů ke studiu

– podporovat týmovou spolupráci na národní a mezinárodní úrovni

– posílit využívání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií pro výuku a učení.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu CLIL je zvýšit kvalitu vzdělávání a motivovat studenty k aktivnímu studiu a vybavit je dovednostmi, které jim pomohou být úspěšní v jejich budoucím zaměstnání.

Konkrétnějším cílem je navrhnout a doporučit pro implementaci model integrace angličtiny, jiných předmětů a Informačních a komunikačních technologií do výuky a projektového vyučování.

Hlavní výstupy projektu:

  • Přehled o současném stavu využívání výuky CLIL v partnerských školách
  • Manuál pro plánování a tvorbu výukových hodin využívajících CLIL
  • Katalog – portfolio CLIL výukových hodin
  • Digitální nástroje pro výuku CLIL
  • Mezinárodní soutěž pro studenty

Newsletters


Mezinárodní setkání učitelů projektu CLIL in Education

CLIL meeting Pardubice

V březnu proběhl na naší škole další seminář učitelůl v rámci evropského projektu CLIL ve vzdělávání, nebo jinými slovy: jak zavádět angličtinu do výuky jiných předmětů.

Během čtyřdenní schůzky tým složený z učitelů sedmi partnerských škol v šesti zemích (Česká republika, Itálie, Slovensko, Estonsko, Turecko a 2sx Španělsko) spolupracoval na implementaci sérií prezentací o aplikacích (learning apps) pro výuku angličtiny přizpůsobených každému předmět a o metodách společného hodnocení tohoto modelu učení.

Pro členy týmu se také konaly skupinové workshopy s cílem vytvořit aktivity založené na learning apps a probíhaly diskuze, kde jsme sdíleli zkušenosti, postupy a použití těchto nástrojů pro danou metodiku a hodnocení studentů.


Schůzka koordinátorů projektu CLIL in Education v Bratislavě

CLIL meeting Bratislava

Poslední týden v květnu se konala schůzka koordinátorů v Bratislavě. Zúčastnili se jí zástupci všech sedmi partnerských škol.

Během třídenní schůzky jsme společně zkontrolovali postup prací na projektu, rozdělili si další úkoly a termíny a stanovili harmonogram prací a schůzek v podzimním období. Tým z Cartageny již prezentoval detailní návrh programu a soutěže pro student, která proběhne v říjnu na jejich škole.

léto 2022