English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

DIOS – Erasmus+ KA202

Erasmus+ KA202: Didactic innovation labs – digitalisation experts in VET (DIOS)

Realizace projektu: 01.11.2020-31.03.2023

Evidenční číslo projektu: 2020-1-DE02-KA202-007621

Partneři:

Shrnutí projektu

Proč toto potřebujeme?

Odborné vzdělávání a příprava jsou nemyslitelné bez použití digitálních výukových a výcvikových nástrojů. Získání komplexních kompetencí v oblasti digitálních médií je základní dovedností. Mediální kompetence se vztahují nejen na způsob, jakým se učíme ve třídě, ale také častěji na to, jak se učíme na pracovišti.

Zvýšené používání digitálních médií zrychluje integraci technologií, jako jsou rozšířená realita (AR), virtuální realita (VR), 360° videa, internet věcí (IoT) a 3D tisk. Odpovídající pedagogické zkušenosti s těmito technologiemi, zejména v prostředí odborného vzdělávání a přípravy jsou skromné nebo vůbec neexistují. Mezera v příslušných praktických učebních materiálech brání širšímu využití v odborném vzdělávání a přípravě. To má dopad na aktivity odborného vzdělávání a přípravy ve vzdělávací instituci, které nejsou schopny školit své studenty podle současných a budoucích požadavků odvětví. Zhoršení profesních kompetencí studentů a učňů může snížit školicí tendence podniků a snížit poptávku po nabídkách škol odborného vzdělávání a přípravy.

Podporu vyžaduje také profesionální školení osob („firemní školitelé“), kteří jsou „uvězněni“ mezi firemními procesy. Mají méně času na školení učňů a nemají schopnost integrovat do svých kurzů / školení vhodnou a / nebo nejnovější technologii. Potřebují strukturovaný způsob získávání příslušných kompetencí pro integraci digitálních médií do podnikových procesů.

Další potřeby vyplývají z nedávné modernizace profesních profilů v Německu v oblastech chemie (operátor chemické výroby, technik chemické laboratoře), IT a mechatroniky, které integrují  rozšířenou realitu, virtuální realitu, 360° videa, internet věcí a 3D tisk (AR, VR, 360° videos, IoT, 3D printing), a tak zvané volitelné nebo další kvalifikace v učebních osnovách. Školitel v těchto oborech má v současné době s didakticky správným použitím malé nebo žádné zkušenosti. Nabídka školení na míru a praktické pracovní materiály / zkušenosti pomohou realizovat modernizované školící plány plynulejším a efektivnějším způsobem. To podpoří aktivity sociálních partnerů (v Německu) za účelem posouzení dopadu změn provedených v národních učebních osnovách v oblastech chemie, IT a elektroniky / mechatroniky.

Pokud učitelé odborného vzdělávání a firemní školitelé nemají strukturovanou kvalifikaci, jsou ztraceni v plánu digitalizace jejich společnosti a jejich odvětví. Proto musí být vytvořen pracovní postup („modus operandi“), pro školení školních i firemních pedagogických pracovníků individuálně, na míru, poutavě a motivujícím způsobem.

Co je třeba udělat?

Vytvoření laboratoří Didactic Innovation Labs („DIOS“) poskytuje technické, pedagogické a sociální prostředí pro testování technologií, sdílení a přenos znalostí. Jeho cílem je iniciovat digitální myšlení mezi učiteli odborného vzdělávání a přípravy a školiteli v podnicích. Konsorcium nadnárodního projektu „DIOS: Didaktické inovační laboratoře – odborník na digitalizaci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy bude vyvíjet, testovat, hodnotit a přenášet vybrané technologicky obohacené tréninkové nastavení pomocí rozšířené reality, virtuální reality, 360° videí, internetu věcí a 3D tisku samostatně nebo vzájemně propojeným způsobem. Technologickým a pedagogickým prostředím pro něj jsou didaktické inovační laboratoře, které vytvářejí relevantní učební prostor pro studenty (fyzicky, včasně, kvalifikovaně). Bude podporovat činnosti zaměřené na zkoumání práce s novými technologiemi, vytváření výuky a učebního obsahu v prostředí Media-Lab.

Cílem je vzájemné propojení tzv. digitalizačních ostrovů 3 v organizaci (společnosti a vzdělávací instituce). DIOS podporuje kvalifikaci odborníků na digitalizaci v odborném vzdělávání a přípravě, kteří potřebují příslušnou „směs“ profesionálních, pedagogických a mediálních dovedností. Ty obklopují horizontální a vertikální kvalifikace (EQF-5 a vyšší) průmyslových odborníků a vytváří druhou kariérní cestu, rovnocennou akademické kvalifikaci.

Očekává se, že školitelé, a tedy i studenti, budou mít při používání těchto technologií větší motivaci jak ve třídě, tak při praktických cvičeních. To by mohlo vést k vyšší efektivitě prováděných pracovních úkolů a k vyšší míře spolupráce mezi studenty („nové komunikační prostory“), protože je podporován přechod z prostředí spíše zaměřeného na učitele do prostředí více zaměřeného na studenty.

Integrace digitálních médií pomůže rozvíjet kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy (profesní, sociální, osobní a digitální dovednosti) podle potřeb společností a odvětví směrem k odbornému vzdělávání a přípravě 4.0 v rámci odvětví 4.0.

Výsledky

Učitelé / školitelé odborného vzdělávání a přípravy:

  • IO 1: Kvalifikační koncept Odborník na digitalizaci v odborném vzdělávání a přípravě
  • IO 2: Vývoj, testování, hodnocení a přenos výukových a studijních materiálů obohacených o technologie jako rozšířená realita, virtuální realita, 360° videa, internet věcí a 3D tisk / senzory
  • IO3: Založení didaktických inovačních laboratoří pro strukturované školení učitelů / školitelů s příručkou „DIOS Technologies“ a příručkou osvědčených postupů / pracovní knihou s pracovními listy pro pedagogické pracovníky

Další výsledky jsou:

    • Zajistit účast rozhodujících osob na strategii a kvalifikační mobilitě – diskutovat o zapojení rozhodujících osob při zřizování didaktických inovačních laboratoří.

Labas…