English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Erasmus+ KA1: Za vzděláváním do Evropy II

Erasmus+ KA1: Za vzděláváním do Evropy II

Období realizace: 17. 8. 2020 – 16. 8. 2021

Registrační číslo: 2020-1-CZ01-KA101-077439

Projekt je zaměřen na podporu a prohloubení kompetencí našich pracovníků jak v odborné oblasti, tak v jazykové a kulturní sféře. Účastníci využijí zahraniční mobilitu k tomu, aby se zaměřili na konkrétní způsoby, postupy a metody používané zahraničními partnery k řízení a vedení týmu, navrhování a řízení projektů, zlepšování jazykových kompetencí a metodiky, používání CLIL a přenosu těchto zkušeností a nových trendů do jejich každodenní práce. Projekt je určen pro 23 zaměstnanců naší školy – ředitele, zástupce ředitele, projektového manažera a učitele angličtiny, němčiny, ruštiny a odborných předmětů.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.