English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

STEM in Education – Erasmus+ KA202

Erasmus+ KA202: STEM in Education

Realizace projektu: 01.09.2019-31.08.2021

Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA202-061111

Web: https//stemka2.wordpress.com

Partneři:

Mezi cíle projektu patří zavádět inovativní přístupy k výuce využíváním mezipředmětových vazeb zahrnujících STEM předměty (Science, Technology, Engineering, Math) a tím přispívat ke zvyšování kvality odborného vzdělávání na partnerských školách. Podstatným přínosem pro učitele bude poznání a využití jiných a nových možností výuky, zapojení ICT do vzdělávání, implementace nových metodických přístupů k výuce. Studenti by měli získávat lepší vzdělávací výsledky a zvýšit si motivaci k dalšímu studiu. 

Pro úspěšnou realizaci projektu jsou naplánovány čtyři mezinárodní workshopy pro učitele zaměřené na job shadowing, sdílení informací o používání STEM, skupinové a projektové výuky. Jedné mobility se zúčastní studenti, pro které bude zorganizovaná mezinárodní soutěž.

Hlavní výstupy projektu:

  • přehled o současném stavu využívání výuky STEM v partnerských školách
  • metodická příručka pro plánování a tvorbu výukových hodin využívajících STEM
  • eBook – portfolio minimálně 24 multidisciplinárních výukových hodin
  • projekt pro studenty s různými druhy a typy úkolů využívajících problémové vyučování, videa, kvízy apod.
  • mezinárodní soutěž pro studenty, které se zúčastní dva studenti z každé školy a společně v mezinárodních týmech vytvoří prezentace na daná témata a vyřeší testy z oblasti STEM.