English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Every Drop Counts – Erasmus+ KA2

Erasmus+ KA229 Strategická partnerství

  

Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Evidenční číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061189_1

Partneři:

  • Česká republika – Střední průmyslová škola chemická Pardubice
  • Itálie – I.I.S. VIA EMERY 97 ( ex ITC Calamandrei, ex IPS Stendhal)
  • Litva – Ignalinos r. Duksto mokykla
  • Lotyšsko – Malpils novada vidusskola
  • Polsko – Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10“ w Bialymstoku
  • Španělsko – IES Virgen de Guadalupe

Projekt „Every Drop Counts”, jak z názvu vypovídá, se zabývá VODOU coby nezbytnou součástí i podmínkou života na naší planetě.

V médiích stále slyšíme o suchu a o nezbytných změnách při hospodaření s vodou. Jak bychom se měli k těmto informacím stavět? Z našeho dvouletého mezinárodního projektu si určitě odneseme nejen důležité poznatky, ale i postoje do dalšího života. Vzhledem k nadcházejícím změnám klimatu se úzká spolupráce všech evropských států stane nutností a my na tuto spolupráci budeme možná o trochu lépe připraveni.

Každá z partnerských zemí bude na vodu pohlížet z jiného úhlu – od problematiky ochrany vodních zdrojů, zajištění kvalitní pitné vody, přes historické aspekty vodohospodářství, až k chemickobiologickým rozborům v laboratořích, kde si pod mikroskopem prohlédneme drobné vodní živočichy. V rámci dvouletého projektu navštívíme místa, která jsou blízká náplni projektu – rybníky, jezera, vodní toky, zdymadla, vodojemy, vodní elektrárny, úpravny pitné vody i čistírny odpadních vod.

Během mezinárodních schůzek se budeme věnovat nejen vědě, ale i sportu a vzájemnému poznávání kultury a historie jednotlivých partnerských zemí. Ve Španělsku, ve městě Caceres, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, se seznámíme s historií distribuce pitné vody ve městě a vyzkoušíme si i vytváření audioprůvodce pro turisty. V Lotyšsku se budeme zabývat i ekonomickou stránkou vodohospodářství a navštívíme vodní elektrárnu. V polském městě Bialystok nahlédneme na vodu z biologického a rekreačního hlediska, navštívíme rozlehlou přírodní rezervaci a budeme sledovat život v kapce vody. V rámci projektu také pozveme naše zahraniční partnery do České republiky, představíme jim naše město Pardubice v rolích průvodců; vezmeme je do školních laboratoří; a projedeme s nimi na kánoích Opatovický kanál, důmyslné vodní dílo našich předků, které má svůj význam i v současné moderní krajině. V italském Římě nám naši partneři představí mnohostranné využití řeku Tibery, ať již jako zdroj pitné vody i zavlažování, významné cesty k moři a strategického místa k obchodování. Poslední mezinárodní setkání nás čeká v Litvě, kde poznáme místní minerální prameny a jejich využití a seznámíme se i se zajímavými lidovými tradicemi.

Mezi cíle projektu patří také inovativní přístupy k výuce a učení se. Chceme vytvořit diskuzní kroužky i pracovní žákovské týmy, ve kterých se žáci stanou odborníky na zvolenou problematiku a zastávat roli učitelů – mentorů svých vrstevníků, kteří k nim přijedou na mezinárodní schůzku.

Prostřednictvím zajímavého tématu o vodě chceme studenty vést k rozvíjení spolupráce při učení se novým věcem, k odpovědnosti, ale také k aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí, a to především vodních zdrojů, které je potřeba zachovat pro budoucí generace bez ohledu na hranice států.

Projekt předpokládá rovné příležitosti k účasti na zahraničních mezinárodních schůzkách. Účast našich studentů nezávisí na jejich ekonomické a sociální situaci, veškeré pobytové a cestovní náklady jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Na každou z pěti zahraničních stáží pojedou 4 studenti a 2 učitelé.

Výzva k účasti na projektu:

Zaujal tě náš projekt? Zajímáš se o biologii, ekologii, ochranu životního prostředí, ale třeba i historii vzniku měst? Nebo se rád učíš novým věcem, chceš poznat nové lidi a procvičit si angličtinu? Neváhej a na další informace se ptej Mgr. Věry Polákové, Mgr. Michala Duška a Mgr. Zuzany Korelové.

Mezinárodní schůzka učitelů šesti evropských zemí na Střední průmyslové škole chemické Pardubice, 15.–19. října 2019

V říjnu se uskutečnila první mezinárodní schůzka projektu Every Drop Counts, které se zúčastnili naši partneři z Litvy, Lotyšska, Polska, Itálie a Španělska. Během třídenního programu jsme zahájili práci na projektu a dohodli se na společném postupu v dalším období.

SPŠCH Pardubice jako koordinátorská škola zorganizovala řadu akcí; přednášku a workshop zkušené lektorky Venduly Lensmith o moderních metodách aktivního učení, přednášku geologa Marka Čáslavského o úloze vody v krajině a způsobech jejího zadržování, exkurzi do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové a exkurzi do Žďáru nad Sázavou, kde účastníci schůzky navštívili nejen poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale i Muzeum nové generace, které je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě.

Účastníci schůzky si také společně užili další vzdělávací aktivitu,workshop Věry Brachetkové o dalších metodách aktivního učení zaměřených na potřeby studentů, při kterém si vybrané postupy prakticky vyzkoušeli a odvezli si pracovní listy, které mohou využít v dalších obdobích projektu. Učitelé začali pracovat na společném průvodci pro učitele, diskutovali o metodách učení na jednotlivých školách a také o způsobech využití nyní velmi aktuálního tématu o vodě a její úloze pro život.

Všichni také ocenili prezentaci Francisca Torrada Cano ze Španělska o standardizaci komunikace v průběhu mezinárodních projektů a přednášku Livije Mukane z Lotyšska o efektivních způsobech informování partnerů o projektových aktivitách a o možnostech využívání školních webových stránek.

Poděkování za úspěšný průběh setkání patří všem učitelům i zúčastněným odborníkům a také vedení naší školy za podporu projektu. Na mezinárodní schůzce jsme navázali nová přátelství a získali užitečné podněty pro další práci.

Věra Poláková

Mezinárodní schůzka v IES Virgen de Guadalupe, Caceres ve Španělsku, 16.–21. února 2020

V rámci projektu Every Drop Counts jsme ve skupině šesti studentů a dvou doprovodných učitelů vyrazili v polovině února do španělského města Cáceres, malebného městečka vzdáleného 300 km od hlavního města Madrid směrem na západ. Cáceres je unikátním klenotem Španělska – je vůbec nejrozlehlejší obcí v celém Španělsku: obvod obce Cáceres se rozkládá na ploše 1 768 km², třikrát větší než Praha, a zdejší středověké a renesanční památky jsou od roku 1986 zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Po příjemné cestě i letu jsme se setkali s opravdu vřelým přijetím od našich španělských partnerů, seznámili se se studenty z ostatních účastnických zemí našeho projektu, a po ubytování se na hotelu jsme se natěšeně pustili do společných aktivit. Nejvíce se líbily hromadné aktivity v tělocvičně s tématikou vody, ale také společné chvíle nad tradičním „churros“, místní delikatesou, kterou jsme si zpestřili pauzu. Ve škole jednotliví partneři představili své země, města a školy. V odpoledních hodinách jsme procházkou starou částí města došli až k radnici a přímo panu starostovi města jsme představili cíle a náplň našeho projektu. Studenti po návratu zpět do školy pracovali na projektu – po shlédnutí videa o historii a vodě ve městě společně vytvářeli multilingválního průvodce města sedmi pramenů.

Nejdůležitější a nejkrásnější momenty v rámci projektu nás teprve čekaly. Druhý den jsme navštívili historické městečko Granadilla, absolvovali procházku s průvodcem a výkladem o historickém způsobu zadržování vody v krajině, vytváření jezer a přehrad. Odpoledne studenty i učitele čekaly sportovní aktivity v středisku Ring – od lukostřelby, zip lanovky, až po plachtění na jachtách na jezeře, a také paddleboarding. I když voda byla ještě chladná, počasí nám přálo a slunce i teplo nás provázely celý den.

Další den jsme opět strávili ve škole, prohlédli jsme si školu i město, pracovali na kvízech o vodě, odhalovali místa, která s vodou souvisí, a co bylo pro naše studenty trochu nezvyklé – pracovali jsme na uměleckém ztvárnění vody. Navštívili jsme i vzdělávací institut, kde jsme prezentovali náš projekt. Odpoledne jsme si za nádherného a teplého počasí prohlédli město s průvodcem. Šli jsme po stopách vody, skladování a získávání vody v historii města, shlédli jsme pod domy jejich historické cisterny a podívali se i do míst, která bychom běžně navštívit nemohli. Večer jsme si užili Fiesta Espaňola – španělský večer ve škole se spoustou místních sladkých i slaných specialit, s místní hudbou a tradičním tancem.

Předposlední den jsme se vydali na celodenní výlet do Los Barruecos – přírodní rezervace, kde jsme viděli nejen způsoby zadržování vody v krajině pomocí jezera a rezervoáru vody, ale i dřevěné prádelny a muzeum. Večerní program byl opět ryze španělský, včetně typického občerstvení tapas.
Program španělské schůzky byl opravdu bohatý a bylo zjevné, že se studentům i učitelům velice líbil. Dozvěděli se nejen spoustu nových věcí o místním životě, ale i o vodních zdrojích a způsobech zadržování vody ve městě i krajině nejen v historii, ale i v současnosti.

Zuzana Korelová

Prezentace studentů: EDC Spain-PDF_

EDC - Every Drop Counts - Erasmus+ project