English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Every Drop Counts – Erasmus+ KA2

Fotografická soutěž: Voda fotogenická

Máte rádi přírodu, vodu? Krajinnou scenérii se zurčícím potůčkem, či rozlehlou vodní plochu, která se blýská ve světle zapadajícího slunce? Nebo rádi zachycujete svět kolem vás skrze čočky fotoaparátu? V rámci našeho mezinárodního projektu Every Drop Counts jsme se rozhodli uspořádat fotografickou soutěž.

Propozice soutěže naleznete níže.

Erasmus+ KA229 Strategická partnerství

  

Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Evidenční číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061189_1

Partneři:

  • Česká republika – Střední průmyslová škola chemická Pardubice
  • Itálie – I.I.S. VIA EMERY 97 ( ex ITC Calamandrei, ex IPS Stendhal)
  • Litva – Ignalinos r. Duksto mokykla
  • Lotyšsko – Malpils novada vidusskola
  • Polsko – Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10“ w Bialymstoku
  • Španělsko – IES Virgen de Guadalupe

Projekt „Every Drop Counts”, jak z názvu vypovídá, se zabývá VODOU coby nezbytnou součástí i podmínkou života na naší planetě.

V médiích stále slyšíme o suchu a o nezbytných změnách při hospodaření s vodou. Jak bychom se měli k těmto informacím stavět? Z našeho dvouletého mezinárodního projektu si určitě odneseme nejen důležité poznatky, ale i postoje do dalšího života. Vzhledem k nadcházejícím změnám klimatu se úzká spolupráce všech evropských států stane nutností a my na tuto spolupráci budeme možná o trochu lépe připraveni.

Každá z partnerských zemí bude na vodu pohlížet z jiného úhlu – od problematiky ochrany vodních zdrojů, zajištění kvalitní pitné vody, přes historické aspekty vodohospodářství, až k chemickobiologickým rozborům v laboratořích, kde si pod mikroskopem prohlédneme drobné vodní živočichy. V rámci dvouletého projektu navštívíme místa, která jsou blízká náplni projektu – rybníky, jezera, vodní toky, zdymadla, vodojemy, vodní elektrárny, úpravny pitné vody i čistírny odpadních vod.

Během mezinárodních schůzek se budeme věnovat nejen vědě, ale i sportu a vzájemnému poznávání kultury a historie jednotlivých partnerských zemí. Ve Španělsku, ve městě Caceres, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, se seznámíme s historií distribuce pitné vody ve městě a vyzkoušíme si i vytváření audioprůvodce pro turisty. V Lotyšsku se budeme zabývat i ekonomickou stránkou vodohospodářství a navštívíme vodní elektrárnu. V polském městě Bialystok nahlédneme na vodu z biologického a rekreačního hlediska, navštívíme rozlehlou přírodní rezervaci a budeme sledovat život v kapce vody. V rámci projektu také pozveme naše zahraniční partnery do České republiky, představíme jim naše město Pardubice v rolích průvodců; vezmeme je do školních laboratoří; a projedeme s nimi na kánoích Opatovický kanál, důmyslné vodní dílo našich předků, které má svůj význam i v současné moderní krajině. V italském Římě nám naši partneři představí mnohostranné využití řeku Tibery, ať již jako zdroj pitné vody i zavlažování, významné cesty k moři a strategického místa k obchodování. Poslední mezinárodní setkání nás čeká v Litvě, kde poznáme místní minerální prameny a jejich využití a seznámíme se i se zajímavými lidovými tradicemi.

Mezi cíle projektu patří také inovativní přístupy k výuce a učení se. Chceme vytvořit diskuzní kroužky i pracovní žákovské týmy, ve kterých se žáci stanou odborníky na zvolenou problematiku a zastávat roli učitelů – mentorů svých vrstevníků, kteří k nim přijedou na mezinárodní schůzku.

Prostřednictvím zajímavého tématu o vodě chceme studenty vést k rozvíjení spolupráce při učení se novým věcem, k odpovědnosti, ale také k aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí, a to především vodních zdrojů, které je potřeba zachovat pro budoucí generace bez ohledu na hranice států.

Projekt předpokládá rovné příležitosti k účasti na zahraničních mezinárodních schůzkách. Účast našich studentů nezávisí na jejich ekonomické a sociální situaci, veškeré pobytové a cestovní náklady jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Na každou z pěti zahraničních stáží pojedou 4 studenti a 2 učitelé.

Výzva k účasti na projektu:

Zaujal tě náš projekt? Zajímáš se o biologii, ekologii, ochranu životního prostředí, ale třeba i historii vzniku měst? Nebo se rád učíš novým věcem, chceš poznat nové lidi a procvičit si angličtinu? Neváhej a na další informace se ptej Mgr. Věry Polákové, Mgr. Michala Duška a Mgr. Zuzany Korelové.

Mezinárodní schůzka učitelů šesti evropských zemí na Střední průmyslové škole chemické Pardubice, 15.–19. října 2019

V říjnu se uskutečnila první mezinárodní schůzka projektu Every Drop Counts, které se zúčastnili naši partneři z Litvy, Lotyšska, Polska, Itálie a Španělska. Během třídenního programu jsme zahájili práci na projektu a dohodli se na společném postupu v dalším období.

SPŠCH Pardubice jako koordinátorská škola zorganizovala řadu akcí; přednášku a workshop zkušené lektorky Venduly Lensmith o moderních metodách aktivního učení, přednášku geologa Marka Čáslavského o úloze vody v krajině a způsobech jejího zadržování, exkurzi do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové a exkurzi do Žďáru nad Sázavou, kde účastníci schůzky navštívili nejen poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale i Muzeum nové generace, které je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě.

Účastníci schůzky si také společně užili další vzdělávací aktivitu,workshop Věry Brachetkové o dalších metodách aktivního učení zaměřených na potřeby studentů, při kterém si vybrané postupy prakticky vyzkoušeli a odvezli si pracovní listy, které mohou využít v dalších obdobích projektu. Učitelé začali pracovat na společném průvodci pro učitele, diskutovali o metodách učení na jednotlivých školách a také o způsobech využití nyní velmi aktuálního tématu o vodě a její úloze pro život.

Všichni také ocenili prezentaci Francisca Torrada Cano ze Španělska o standardizaci komunikace v průběhu mezinárodních projektů a přednášku Livije Mukane z Lotyšska o efektivních způsobech informování partnerů o projektových aktivitách a o možnostech využívání školních webových stránek.

Poděkování za úspěšný průběh setkání patří všem učitelům i zúčastněným odborníkům a také vedení naší školy za podporu projektu. Na mezinárodní schůzce jsme navázali nová přátelství a získali užitečné podněty pro další práci.

Věra Poláková

Mezinárodní schůzka v IES Virgen de Guadalupe, Caceres ve Španělsku, 16.–21. února 2020

V rámci projektu Every Drop Counts jsme ve skupině šesti studentů a dvou doprovodných učitelů vyrazili v polovině února do španělského města Cáceres, malebného městečka vzdáleného 300 km od hlavního města Madrid směrem na západ. Cáceres je unikátním klenotem Španělska – je vůbec nejrozlehlejší obcí v celém Španělsku: obvod obce Cáceres se rozkládá na ploše 1 768 km², třikrát větší než Praha, a zdejší středověké a renesanční památky jsou od roku 1986 zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Po příjemné cestě i letu jsme se setkali s opravdu vřelým přijetím od našich španělských partnerů, seznámili se se studenty z ostatních účastnických zemí našeho projektu, a po ubytování se na hotelu jsme se natěšeně pustili do společných aktivit. Nejvíce se líbily hromadné aktivity v tělocvičně s tématikou vody, ale také společné chvíle nad tradičním „churros“, místní delikatesou, kterou jsme si zpestřili pauzu. Ve škole jednotliví partneři představili své země, města a školy. V odpoledních hodinách jsme procházkou starou částí města došli až k radnici a přímo panu starostovi města jsme představili cíle a náplň našeho projektu. Studenti po návratu zpět do školy pracovali na projektu – po shlédnutí videa o historii a vodě ve městě společně vytvářeli multilingválního průvodce města sedmi pramenů.

Nejdůležitější a nejkrásnější momenty v rámci projektu nás teprve čekaly. Druhý den jsme navštívili historické městečko Granadilla, absolvovali procházku s průvodcem a výkladem o historickém způsobu zadržování vody v krajině, vytváření jezer a přehrad. Odpoledne studenty i učitele čekaly sportovní aktivity v středisku Ring – od lukostřelby, zip lanovky, až po plachtění na jachtách na jezeře, a také paddleboarding. I když voda byla ještě chladná, počasí nám přálo a slunce i teplo nás provázely celý den.

Další den jsme opět strávili ve škole, prohlédli jsme si školu i město, pracovali na kvízech o vodě, odhalovali místa, která s vodou souvisí, a co bylo pro naše studenty trochu nezvyklé – pracovali jsme na uměleckém ztvárnění vody. Navštívili jsme i vzdělávací institut, kde jsme prezentovali náš projekt. Odpoledne jsme si za nádherného a teplého počasí prohlédli město s průvodcem. Šli jsme po stopách vody, skladování a získávání vody v historii města, shlédli jsme pod domy jejich historické cisterny a podívali se i do míst, která bychom běžně navštívit nemohli. Večer jsme si užili Fiesta Espaňola – španělský večer ve škole se spoustou místních sladkých i slaných specialit, s místní hudbou a tradičním tancem.

Předposlední den jsme se vydali na celodenní výlet do Los Barruecos – přírodní rezervace, kde jsme viděli nejen způsoby zadržování vody v krajině pomocí jezera a rezervoáru vody, ale i dřevěné prádelny a muzeum. Večerní program byl opět ryze španělský, včetně typického občerstvení tapas.
Program španělské schůzky byl opravdu bohatý a bylo zjevné, že se studentům i učitelům velice líbil. Dozvěděli se nejen spoustu nových věcí o místním životě, ale i o vodních zdrojích a způsobech zadržování vody ve městě i krajině nejen v historii, ale i v současnosti.

Zuzana Korelová

Prezentace studentů: EDC Spain-PDF_

EDC - Every Drop Counts - Erasmus+ project

 

V průběhu ledna, února a března jsme do soutěže Voda fotogenická, kterou jsme pořádali v rámci našeho mezinárodního projektu „Every Drop Counts“, dostali mnoho krásných a zajímavých fotografií od žáků i učitelů naší školy. Poté bylo samozřejmě na řadě vyhodnocení a nyní již známe vítěze celé soutěže!

Porota ve složení z učitelů Mgr. Markéty Mazalové, Ing. Eduarda Macků, Mgr. Michala Duška a také žáků Vojtěcha Kudra, Iva MühlbachaMarka Kalvody a za velké pomoci Mgr. Věry Polákové pečlivě prošla veškeré zúčastněné fotografie a nebylo jich málo. Do soutěže bylo celkem zasláno 66 fotografií od 30 autorů!

Rozhodování bylo opravdu náročné, porotci museli přihlédnout jak k estetické stránce a obsahu, tak k technickým parametrům fotografií.

Zde jsou vítězové:

  1. místo: Michal Šilhán z 3C s fotografií Kapka vody
  2. místo: Sára Valíčková z 3D s fotografií Po dešti
  3. místo: Eliška Havlíčková z 3A s fotografií Západ slunce nad Strašovským rybníkem a Daniel Pohner z 1PO s fotografií Muškát
  4. místo: Lucie Dudková z 1PO s fotografií Voda zdroj vítězství

Porota se také rozhodla udělit čestnou cenu Pavle Kratochvílové z 3BC1, která zaslala čtyři úžasné fotografie ve výtečné kvalitě, a všechny získaly bodové ohodnocení.

Pro všechny vítěze připravujeme zajímavé ceny.

Fotografie zúčastněné v soutěži jsou přístupné v online podobě a z vybraných fotografií vytvoříme výstavu na veřejném místě v Pardubicích, o které vás budeme brzy informovat. Také pro Vás připravujeme speciální článek o vítězných fotografiích i s jednotlivými příběhy o vzniku těchto fotografií.

Nakonec už jen zbývá poděkovat všem zúčastněným, také porotcům a všem, kteří se na soutěži podíleli!

Za Vodu fotogenickou,
Marek Kalvoda, 2B

 

Po vyhodnocení fotografické soutěže Voda fotogenická v rámci mezinárodního projektu „Every Drop Counts“ jsem se rozhodli kromě online výstavy všech zaslaných fotografií uspořádat i fyzickou výstavu. Můžete ji vidět od úterý 18. 5. na zastávce MHD Poděbradská nedaleko naší školy. Výstava bude uspořádána ze zajímavých fotografií, které byly zaslány ve vysoké kvalitě. Vítězné fotografie uvidíte i ve vestibulu školy. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo náměty, pište na vodafotogenicka.edc@gmail.com. Budeme se na Vás těšit!

Za Vodu fotogenickou,
Marek Kalvoda, 2B