English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

FIGHTARs – Erasmus+ KA202-

Erasmus+ KA202: FIGHTARs – Teasers for training firefighters within immersive environments (FightARs)

Realizace projektu: 01.11.2020-30.04.2023

FightARs Erasmus+ project

Evidenční číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078371

Webová stránka: http://fight-ar.com/

Partneři:

Shrnutí projektu

Hasiči jsou vzorem moderního hrdiny: je to odvážný zachránce života v nouzových situacích. Tento jejich pozitivní obraz je prakticky každý den vystavován zkoušce. Hasiči jsou všestranní zachránci osob i věcí a jsou to týmoví hráči. Jejich špatná nebo pomalá reakce může ohrozit lidské životy. Aby hasiči mohli odpovídajícím způsobem reagovat, a reagovat včas a profesionálně, musí mít současné moderní poznatky. To jim pomáhá vyrovnávat se se zvyšující se metodologickou, strategickou a technickou náročností jejich práce.

Technologický vývoj umožňuje hasičům získat realističtější tréninková prostředí pomocí vizuálních pomůcek, jako jsou rozšířená realita a chytré brýle, a tak trénovat vhodné strategie zásahu pro řadu mimořádných situací.

U hasičů trénujících v EU zatím nebyly testovány technologické ani pedagogické výhody pohlcujících technologií (immersive technologies). Aplikace ve výcvikovém prostředí vytvoří pohlcující pracovní nebo záchranné prostředí a reaguje tak na tendence pro moderní školení v rámci odborného školení 4.0 / VET 4.0.

FIGHTARs, jako mezinárodní projekt, si klade za cíl upřednostňovat specifické dovednosti / kompetence pro pohlcující záchranné prostředí (immersive rescue environment) při výcviku hasičů poskytováním poučení týkajících se vhodných pedagogických možností (přidaná didaktická hodnota), jakož i vývojem, testováním, hodnocením a přenosem několika digitálně obohacených školících scénářů („tréninková sada“). To pomůže vytvořit konkrétní scénář a osobní školení pro hasiče v pilotních zemích EU v České republice, Litvě, Estonsku, Německu, na Slovensku a na Kypru. Použitá metodika zahrnuje příslušná opatření pro plánování, provádění, monitorování, vedení a ukončování aktivit.

Další cíle jsou:

 • podporovat praktické učení za pomoci nových technologií, při samostudiu a kooperativních schůzkách (pravidlo 70:20:10)
 • umožnit školám vybavit se výukovými materiály, které jsou v reálném životě příliš drahé nebo nebezpečné
 • šířit mezi hasiči profesionální, sociální a mediální dovednosti
 • přilákat mladé lidi k povolání hasiče
 • vzbudit zájem o udržitelné využívání a šíření výstupů projektu, a to i po skončení projektu

Projekt bude rozvíjet, testovat, vyhodnocovat a přenášet didaktické zásady pro používání pohlcujících / digitálních technologií při výcviku hasičů (IO1) a také učební scénáře šité na míru (IO2), pro používání e-learningových modulů kombinovaných s rozšířenou realitou a 360° videem. K jejich institucionalizaci budou zřízena centra pro výcvik hasičů za pomoci pohlcujících technologií (IO3), která uspokojí místní a regionální specifické požadavky na výcvik.

Evropská přidaná hodnota projektu je značná, a zásadní pro úspěch projektu. Zejména podobnost výzev, kterým čelí specializovaná hasičská výcviková střediska v celé Evropě, znamená, že evropská iniciativa, jako je FIGHTARs, poskytuje moderní nastavení výcviku na podporu efektivity záchranných misí, zejména na záchranu lidských životů. Výsledkem bude, že takovéto portfolio školení bude velmi zajímavé i pro školitele hasičů v celé EU.

Labas

TASK 3 – Use and development of existing, FIGHTARs and further training offers How: using IO1 and internal workshops. Outcome: trainned staff in EC. Who: SK, CZ, EE, LT, DE, CY

 • Zde je program konference.
 • Zde jsou informace o mluvčích (v angličtině)
 • Zde jsou prezentace z konference
 • Uživatelský případ: Využití imerzních technologií na SPŠCH Pardubice (SPSCH Pardubice, CZ)
 • prostorové AR aplikace pro školení a bezpečnost (ROSmart/ PTC, CZ)
 • Nezisková nadace, která podporuje výzkum efektivity eXtended Reality (XR) pro školení záchranářů (XR Effect Foundation, NL)
 • Je trénink hasičů ve virtuální realitě jen hra? (STUBA MTF, SK)
 • VR školení pro hasiče – Zkušenosti s FLAIM Trainer na Islandu (SHS, IS)
 • Montážní a výukové pracoviště s podporou AR (AV engineering, CZ)

Zde je něco více o konferenciérovi Ómaru Ágústssonovi – hasiči z Islandu: