English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

For experiences to Norway – EEA Grant

For experiences to Norway (Za zkušenostmi do Norska)

Reg. č.: EHP-CZ-MOP-3-020

Trvání:  01.08.2021 – 31.08.2022 (13 měsíců)

Projekt je financován Finančními mechanizmy EHP a Norska 2014-2021.

Partneři:

O projektu:

Projekt nám pomůže řešit zejména zvýšení odborných a osobnostních kompetencí zaměstnanců školy, posílit strategická partnerství na mezinárodní úrovni pro modernizaci vedení školy a stimulovat k většímu zapojení do mezinárodní spolupráce. Partnerskou školu chceme využívat ke studijním pobytům, k prohloubení znalostí a výměně zkušeností v oblasti vedení a řízení školy a fungování oddělení pro mezinárodní spolupráci.

Vzájemnou spoluprací chceme:

  • pomáhat našim zaměstnancům získat dovednosti a kompetence, aby byli dobře připraveni na lepší vedení a řízení projektů, zejm. efektivnější využití digitálních zařízení
  • podporovat profesní rozvoj učitelů
  • pomoci účastníkům při změně výuky v online prostředí
  • propojit zaměstnance obou škol
  • podporovat týmovou práci na národní a mezinárodní úrovni
  • posílit používání webových a digitálních nástrojů pro výuku a učení a pro usnadnění interaktivního sdílení informací a spolupráce v rámci World Wide Web.

Job shadowing v Trondheimu:

Studijní pobyt je organizován pro čtyři osoby: dva členy vedení školy a dva členy týmu pro mezinárodní spolupráci. Prioritou v mobilitě je výměna zkušeností a znalostí, inspirace se zvládáním distančního vzdělávání a virtuálních setkání a přenos získaných znalostí a zkušeností do podmínek školy. Délka mobility je pět pracovních dnů.

Job shadowing v Pardubicích:

Norský partner má zájem o náš studijní program Požární ochrana. Délka mobility je pět pracovních dnů, zúčastní se jeden učitel. Mobilita je zaměřena na vzdělávací prostředí SPŠCH a získání zkušeností v oblasti požárního nebezpečí se zaměřením na elektromobily v rámci studijního programu Požární ochrana.