English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Online Schooling – Erasmus+ KA226

Online Schooling – Erasmus+ KA226

Období: 01.03.2021– 28.02.2022

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA226-VET-094223

Partneři:

Výuka online vyžaduje specializované dovednosti, vědět, kdy a jak používat videokonference, sdílet obsah, reagovat na příspěvky žáků. Jednou z klíčových výzev v online výuce je hodnocení žáků na dálku, zabránit jim v podvádění, používání jiných materiálů nebo přístupu k webu na jiných zařízeních během testu. Náš projekt se proto hodlá zaměřit spíše na zavádění účinných pedagogických strategií pro online výuku než na samotnou technologii.

Obecným cílem našeho projektu je motivovat a pomáhat učitelům využívat online výuku k tomu, aby se stali běžnou součástí vzdělávacího procesu v našich školách. Konkrétnějším cílem je navrhnout a doporučit pro implementaci model hodnocení žáků na dálku.

Hlavní výstupy projektu:

 • Manuál pro učitele – bude obsahovat tyto části:
  • Modul Zdroje pro vzdělávací programy obsahující seznam zdrojů a aplikací pro online výuku pro různé předměty
  • Modul Zdroje pro odborný rozvoj učitelů – bude obsahovat seznam online výukových zdrojů.
  • Modul Digitální nástroje pro podporu online výuky – bude obsahovat otevřené digitální vzdělávací nástroje pro interaktivní online výuku
  • Modulové nástroje pro spolupráci – poskytne přehled nejlepších online nástrojů pro spolupráci žáků.
 • Příručka pro hodnocení – zaměřená na možnosti testování, strategie, metody a softwarové nástroje, které učitelům umožňují vytvářet úkoly a nástroje pro výběr správného online monitorování a testování a navrhovat úkoly, které neposkytují příležitosti k podvádění a které vyžadují individualizované odpovědi.
 • Živé zdroje pro inspiraci – videa učitelů o dokumentování/sdílení přístupu k digitálním výukovým zkušenostem, využití strategií online výuky a možností online hodnocení studentů.

Zpráva

Pardubická chemická škola je zapojena do evropského projektu on-line vzdělávání