English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Colourful Journey (COLOUR) – Erasmus+ KA229

Colourful Journey – COLOUR – Erasmus+ KA229 Strategická partnerství (Partnerství škol)

Období: 01.09.2019 – 31.08.2022

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA229-060794_3

Facebooková stránka: ErasmusColourfulJourney

Partneři:

Podle Evropského pilíře sociálních práv má každý právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení, aby si udržel a získal dovednosti, které mu umožní plně se zapojit do života společnosti a úspěšně zvládat změny v zaměstnání. trh.
Každý, i absolvent střední školy, by měl mít širokou škálu dovedností a kompetencí a rozvíjet je po celý život.


Projekt podporuje získávání základních dovedností a širší rozvoj kompetencí obohacením akademického vzdělávání o umění. Motivace a angažovanost budou posíleny metodami aktivního učení. Rozvoj kompetencí bude podporován využíváním vědeckých metod ve vědě, technice, strojírenství, umění a matematice, STEAM.


Projekt je realizován v rámci nadnárodní spolupráce slovenských, českých a italských škol. Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé středních škol. Ze 100 žáků se 54 přímých účastníků zúčastní vzdělávacích aktivit, ostatní se zapojí do dalších aktivit projektu. Další cílovou skupinou jsou učitelé přírodovědných a společenských věd, včetně 24 učitelů přímo zapojených do aktivit a 30 učitelů využívajících osvědčené postupy.

Rozvoj kompetencí žáků ve středním vzdělávání bude dosažen prostřednictvím tří vzdělávacích aktivit, které budou realizovány jako multidisciplinární bloky, jako jsou Pigmenty 1, Pigmenty 2, Pigmenty 3. Každý blok je tvořen dvěma moduly zaměřenými na Pigmenty a Barviva pro textilie. , Pigmenty v nátěrech a barvách, Pigmenty v kosmetice a farmaceutických výrobcích, Potravinářská barviva, Pigmenty na plátně a Pigmenty na dřevo při výrobě skla a keramiky.


Žáci jako přímí účastníci vzdělávacích aktivit a členové organizačního týmu získají kompetence potřebné pro jejich budoucí společenský a profesní život. Jedná se o jazykové kompetence, matematické kompetence a kompetence ve vědě, technice a inženýrství, digitální kompetence, osobní, sociální a vzdělávací kompetence, kompetence v kulturním povědomí a vyjadřování. Získávají schopnost přemýšlet a nacházet inovativní řešení. Znalosti a zkušenosti žáků zapojených do projektu budou předány pomocí vzájemného učení a kolaborativního učení dalším žákům ve stejném ročníku studia, zejména v těchto předmětech: anglický jazyk, chemie a aplikovaná chemie a technologie, biologie ( toxikologie), matematika, chemická laboratorní cvičení, ekonom.


Zkušenosti učitelů STEAM budou transformovány do metodických listů, které učitelům poskytnou návod, jak metodu aplikovat při přípravě vlastních hodin. Metodické listy lze využívat jako celek, nebo pouze jeho části, a to v přírodovědných předmětech, v odborných školách i v odborných předmětech, v mimoškolní činnosti. Učitelé, kteří dosud metodu STEAM neaplikovali nebo jsou v její aplikaci začátečník, získají v její aplikaci větší důvěru. Učitelé budou sdílet své zkušenosti s učiteli stejné skupiny předmětů, učiteli jiných předmětů v rámci školy. Aktivní učitelé mohou pokračovat v roli multiplikátora na krajských metodických poradách. V rámci projektu budou organizovány online workshopy angažovaných učitelů. Budou sloužit jako fórum pro výměnu osvědčených postupů.
Společné projektové aktivity také vytvoří platformu pro síťování škol, které jsou zaměřeny na stejné učební metody. V rámci projektu bude díky networkingu vytvořen předpoklad dlouhodobého a úspěšného partnerství a navýšení objemu mezinárodní spolupráce škol s různým zaměřením ve jménu evropské filozofie k propojování různých skupin lidí.

Výsledek

Výsledky projektu jsou publikovány v e-learningovém kurzu.

Web: http://elearning.sosch.sk 

Kurz: Barevná cesta (2019-2022)
Přístup: Přístup pro hosty

Kontaktní e-mail: domotorova@sosch.sk

O aktivitách projektu se dozvíte zde (v angličtině):