English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Early Coding in Schools – Erasmus+ KA2

Early Coding in Schools – Erasmus+ KA201 Strategické partnerství: rozvoj inovací

Období: 01.11.2018 – 30.08.2021

Číslo projektu:  2018-1-PT01-KA201-047461

Webová stránka: http://earlycodinginschools.eu/en/ 

Projekt na facebooku: https://www.facebook.com/earlycodinginschools/ 

Erasmus - Early Coding in Schools

Partneři:

Popis:

Cílem projektu Early Coding in Schools je rozšířit výuku výpočetní logiky a programovacích dovedností ve školách na mladší žáky (ve věku 6-18 let) a zároveň jim vštípit znalosti o jejich domovských zemích a vědomí sounáležitosti s nimi. V posledních letech subjekty s rozhodovací pravomocí vidí, jak je pro žáky důležité pochopit, jak počítače fungují, neboť jsou všude kolem nás. Jsou již země, které vyžadují, aby se žáci vzdělávali ve výpočetní logice, i když učitelé na to ještě nejsou zcela připraveni. S pokrokem ve světě moderních technologií je schopnost programování stejně důležitá jako čtení nebo porozumění matematice, ale mnoho škol má s výukou této důležité dovednosti potíže. Většina učitelů nemá požadované dovednosti ani zkušenosti s vedením mladších žáků při získávání vědomostí a zájmu o programování.

Za účelem řešení tohoto problému hodláme vyvinout vzdělávací prostředí vhodné pro mladší žáky, ve kterém budou vedeni svými učiteli. Toto prostředí by mělo být pro zaneprázdněné učitele snadno použitelné bez velké přípravy, a aniž by vyžadovalo základní znalosti v samotném programování. Prostředí bude pro studenty zábavné, takže budou motivováni k jeho používání a dostatečně jednoduché na to, aby si ho učitelé mohli doplnit do svých současných učebních osnov.

Program také povzbudí žáky, aby prozkoumali virtuální mapu svého domovského regionu. Aby získali přístup k obsahu týkajícího se významných vlastností mapy, musí se žáci učit jednoduchým programovacím úlohám, které jim umožní dostat se z jednoho místa na druhé. To jim umožní přístup k videím nebo textům a také jim umožní získat virtuální odznáčky, které ukáží jejich nově nabyté programovací dovednosti a zároveň znalosti o jejich regionu. To umožní učitelům kombinovat ve svých třídách dva důležité předměty. Tento nástroj bude přístupný v prohlížeči, aby pro školy neexistovaly žádné technické překážky.

V projektu budeme rozvíjet znalosti o několika regionech a ponecháme tuto část modulární, aby bylo možné přizpůsobit nástroj libovolnému regionu.

Po dokončení vývoje softwaru spustíme rozsáhlou zkušební verzi, do které zapojíme nejméně 300 studentů a budeme sledovat jejich úspěšnost ve vzdělávání pomocí  tohoto nástroje. Poté nástroj připravíme a budeme ho sdílet v celoevropském měřítku, informujeme o něm učitele a školy a pomůžeme jim ho implementovat ve třídě. Pomocí tohoto nástroje také proškolíme učitele ve výuce dovedností v oblasti základního programování, aby mohli tyto znalosti předávat dál a pomáhat ostatním.

Zahajovací setkání partnerů

  1. – 21. listopadu 2018, Portugalsko (Funchal)

Během prvního setkání partneři přezkoumali hlavní podrobnosti projektu, diskutovali o všech cílech, odpovědnosti a revidovaném plánu implementace projektu.