English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

European Investigation Team (EurInveT) – Erasmus+ KA229

European Investigation Team (EurInveT) – Erasmus+ KA229 Strategická partnerství (Partnerství škol)

Období: 01.09.2018 – 31.08.2021

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA229-046397_3

Partneři:

Popis

21 století se vyznačuje dynamickými změnami ve společnosti. Vzdělávání ve školách zapojených do projektu musí na tyto změny reagovat. Důraz je kladen na získání klíčových kompetencí. Projekt se zabývá špatnými výsledky v matematice a přírodních vědách a používá efektivní metody založené na aktivním učení. Podporuje získávání klíčových kompetencí pomocí simulačního učení. Reaguje na rostoucí zájem učitelů o metody napodobující činnosti v reálném světě.

I žáci musí získat kompetence způsobem, který se blíží reálnému světu. Rozvoj příslušných a vysoce kvalitních dovedností a kompetencí žáků středního vzdělávání bude dosažen prostřednictvím čtyř vzdělávacích aktivit uspořádaných jako simulace vyšetřování trestného činu. Studenti, kteří se účastní vzdělávacích aktivit při simulaci trestného činu a také členové organizačního výboru, získají kompetence nezbytné pro budoucí společenský a profesní život. Jedná se o matematické kompetence a kompetence v oblasti vědy a techniky, digitální kompetence a kompetence učit se a sociální kompetence.

Cílovou skupinou jsou studenti středních odborných škol ve čtyřech zemích, na Slovensku, v České republice, Maďarsku a Itálii. Z celkového počtu 184 studentů bude 64 přímých účastníků aktivit prováděných pomocí simulace vyšetřovacího týmu. Zbytek se zúčastní dalších projektových aktivit. Další cílovou skupinou jsou učitelé přírodovědných předmětů, přibližně 24 učitelů, kteří se těchto aktivit přímo zúčastní, a 20 učitelů využívajících postupy správné praxe.

Učitelé, kteří tyto metody nepoužívali nebo mají malé zkušenosti se simulačními metodami, získají sebevědomí při jejich používání. Budou sdílet své zkušenosti s učiteli stejné skupiny předmětů a s učiteli jiných předmětů ve škole. Aktivní učitelé mohou pokračovat v roli šiřitele zkušeností na metodických schůzkách na regionální úrovni.

Zkušenosti založené na aplikaci simulačních metod budou přeneseny do metodických materiálů, které učitelům poskytnou pokyny k aplikaci této metody při přípravě vlastních vyučovacích hodin. Metodické materiály (listy) lze použít v rámci přírodovědných předmětů, odborných předmětů, školních vědeckých klubů a environmentálních kurzů. V rámci projektu budou uspořádány online workshopy zapojených učitelů. Budou sloužit jako prostředí pro výměnu osvědčených postupů a zkušeností, hodnocení cílů a dopadů projektu, hodnocení využití rozpočtu projektu a šíření výsledků.

Partnerství rozvíjí spolupráci škol, které jsou členy profesionální sítě CEDCHEM Network a dosud se, s výjimkou SPŠCH Pardubice, nepodílely na klíčové akci 2 Strategické partnerství.

Projekt nabízí platformu pro výměnu osvědčených postupů a zkušeností. Díky školní síti můžeme sdílet zkušenosti z inovativních výukových metod. V rámci projektu bude díky síťovému propojení vytvořen předpoklad dlouhodobého a úspěšného partnerství a zvyšování objemu mezinárodní spolupráce škol s různým zaměřením ve jménu evropské filozofie na propojení různých skupin lidí.