English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Every Drop Counts – Erasmus+ KA2

Erasmus+ KA229 Strategická partnerství

  

Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Prodloužení projektu: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Evidenční číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061189_1

Partneři:

  • Česká republika – Střední průmyslová škola chemická Pardubice
  • Itálie – I.I.S. VIA EMERY 97 ( ex ITC Calamandrei, ex IPS Stendhal)
  • Litva – Ignalinos r. Duksto mokykla
  • Lotyšsko – Malpils novada vidusskola
  • Polsko – Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10“ w Bialymstoku
  • Španělsko – IES Virgen de Guadalupe

Projekt „Every Drop Counts”, jak z názvu vypovídá, se zabývá VODOU coby nezbytnou součástí i podmínkou života na naší planetě.

V médiích stále slyšíme o suchu a o nezbytných změnách při hospodaření s vodou. Jak bychom se měli k těmto informacím stavět? Z našeho dvouletého mezinárodního projektu si určitě odneseme nejen důležité poznatky, ale i postoje do dalšího života. Vzhledem k nadcházejícím změnám klimatu se úzká spolupráce všech evropských států stane nutností a my na tuto spolupráci budeme možná o trochu lépe připraveni.

Každá z partnerských zemí bude na vodu pohlížet z jiného úhlu – od problematiky ochrany vodních zdrojů, zajištění kvalitní pitné vody, přes historické aspekty vodohospodářství, až k chemickobiologickým rozborům v laboratořích, kde si pod mikroskopem prohlédneme drobné vodní živočichy. V rámci dvouletého projektu navštívíme místa, která jsou blízká náplni projektu – rybníky, jezera, vodní toky, zdymadla, vodojemy, vodní elektrárny, úpravny pitné vody i čistírny odpadních vod.

Během mezinárodních schůzek se budeme věnovat nejen vědě, ale i sportu a vzájemnému poznávání kultury a historie jednotlivých partnerských zemí. Ve Španělsku, ve městě Caceres, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, se seznámíme s historií distribuce pitné vody ve městě a vyzkoušíme si i vytváření audioprůvodce pro turisty. V Lotyšsku se budeme zabývat i ekonomickou stránkou vodohospodářství a navštívíme vodní elektrárnu. V polském městě Bialystok nahlédneme na vodu z biologického a rekreačního hlediska, navštívíme rozlehlou přírodní rezervaci a budeme sledovat život v kapce vody. V rámci projektu také pozveme naše zahraniční partnery do České republiky, představíme jim naše město Pardubice v rolích průvodců; vezmeme je do školních laboratoří; a projedeme s nimi na kánoích Opatovický kanál, důmyslné vodní dílo našich předků, které má svůj význam i v současné moderní krajině. V italském Římě nám naši partneři představí mnohostranné využití řeku Tibery, ať již jako zdroj pitné vody i zavlažování, významné cesty k moři a strategického místa k obchodování. Poslední mezinárodní setkání nás čeká v Litvě, kde poznáme místní minerální prameny a jejich využití a seznámíme se i se zajímavými lidovými tradicemi.

Mezi cíle projektu patří také inovativní přístupy k výuce a učení se. Chceme vytvořit diskuzní kroužky i pracovní žákovské týmy, ve kterých se žáci stanou odborníky na zvolenou problematiku a zastávat roli učitelů – mentorů svých vrstevníků, kteří k nim přijedou na mezinárodní schůzku.

Prostřednictvím zajímavého tématu o vodě chceme studenty vést k rozvíjení spolupráce při učení se novým věcem, k odpovědnosti, ale také k aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí, a to především vodních zdrojů, které je potřeba zachovat pro budoucí generace bez ohledu na hranice států.

Projekt předpokládá rovné příležitosti k účasti na zahraničních mezinárodních schůzkách. Účast našich studentů nezávisí na jejich ekonomické a sociální situaci, veškeré pobytové a cestovní náklady jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Na každou z pěti zahraničních stáží pojedou 4 studenti a 2 učitelé.

Výzva k účasti na projektu:

Zaujal tě náš projekt? Zajímáš se o biologii, ekologii, ochranu životního prostředí, ale třeba i historii vzniku měst? Nebo se rád učíš novým věcem, chceš poznat nové lidi a procvičit si angličtinu? Neváhej a na další informace se ptej Mgr. Věry Polákové, Mgr. Michala Duška a Mgr. Zuzany Korelové.

Mezinárodní schůzka učitelů šesti evropských zemí na Střední průmyslové škole chemické Pardubice, 15.–19. října 2019

V říjnu se uskutečnila první mezinárodní schůzka projektu Every Drop Counts, které se zúčastnili naši partneři z Litvy, Lotyšska, Polska, Itálie a Španělska. Během třídenního programu jsme zahájili práci na projektu a dohodli se na společném postupu v dalším období.

SPŠCH Pardubice jako koordinátorská škola zorganizovala řadu akcí; přednášku a workshop zkušené lektorky Venduly Lensmith o moderních metodách aktivního učení, přednášku geologa Marka Čáslavského o úloze vody v krajině a způsobech jejího zadržování, exkurzi do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové a exkurzi do Žďáru nad Sázavou, kde účastníci schůzky navštívili nejen poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale i Muzeum nové generace, které je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě.

Účastníci schůzky si také společně užili další vzdělávací aktivitu,workshop Věry Brachetkové o dalších metodách aktivního učení zaměřených na potřeby studentů, při kterém si vybrané postupy prakticky vyzkoušeli a odvezli si pracovní listy, které mohou využít v dalších obdobích projektu. Učitelé začali pracovat na společném průvodci pro učitele, diskutovali o metodách učení na jednotlivých školách a také o způsobech využití nyní velmi aktuálního tématu o vodě a její úloze pro život.

Všichni také ocenili prezentaci Francisca Torrada Cano ze Španělska o standardizaci komunikace v průběhu mezinárodních projektů a přednášku Livije Mukane z Lotyšska o efektivních způsobech informování partnerů o projektových aktivitách a o možnostech využívání školních webových stránek.

Poděkování za úspěšný průběh setkání patří všem učitelům i zúčastněným odborníkům a také vedení naší školy za podporu projektu. Na mezinárodní schůzce jsme navázali nová přátelství a získali užitečné podněty pro další práci.

Věra Poláková

Mezinárodní schůzka v IES Virgen de Guadalupe, Caceres ve Španělsku, 16.–21. února 2020

V rámci projektu Every Drop Counts jsme ve skupině šesti studentů a dvou doprovodných učitelů vyrazili v polovině února do španělského města Cáceres, malebného městečka vzdáleného 300 km od hlavního města Madrid směrem na západ. Cáceres je unikátním klenotem Španělska – je vůbec nejrozlehlejší obcí v celém Španělsku: obvod obce Cáceres se rozkládá na ploše 1 768 km², třikrát větší než Praha, a zdejší středověké a renesanční památky jsou od roku 1986 zapsány na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Po příjemné cestě i letu jsme se setkali s opravdu vřelým přijetím od našich španělských partnerů, seznámili se se studenty z ostatních účastnických zemí našeho projektu, a po ubytování se na hotelu jsme se natěšeně pustili do společných aktivit. Nejvíce se líbily hromadné aktivity v tělocvičně s tématikou vody, ale také společné chvíle nad tradičním „churros“, místní delikatesou, kterou jsme si zpestřili pauzu. Ve škole jednotliví partneři představili své země, města a školy. V odpoledních hodinách jsme procházkou starou částí města došli až k radnici a přímo panu starostovi města jsme představili cíle a náplň našeho projektu. Studenti po návratu zpět do školy pracovali na projektu – po shlédnutí videa o historii a vodě ve městě společně vytvářeli multilingválního průvodce města sedmi pramenů.

Nejdůležitější a nejkrásnější momenty v rámci projektu nás teprve čekaly. Druhý den jsme navštívili historické městečko Granadilla, absolvovali procházku s průvodcem a výkladem o historickém způsobu zadržování vody v krajině, vytváření jezer a přehrad. Odpoledne studenty i učitele čekaly sportovní aktivity v středisku Ring – od lukostřelby, zip lanovky, až po plachtění na jachtách na jezeře, a také paddleboarding. I když voda byla ještě chladná, počasí nám přálo a slunce i teplo nás provázely celý den.

Další den jsme opět strávili ve škole, prohlédli jsme si školu i město, pracovali na kvízech o vodě, odhalovali místa, která s vodou souvisí, a co bylo pro naše studenty trochu nezvyklé – pracovali jsme na uměleckém ztvárnění vody. Navštívili jsme i vzdělávací institut, kde jsme prezentovali náš projekt. Odpoledne jsme si za nádherného a teplého počasí prohlédli město s průvodcem. Šli jsme po stopách vody, skladování a získávání vody v historii města, shlédli jsme pod domy jejich historické cisterny a podívali se i do míst, která bychom běžně navštívit nemohli. Večer jsme si užili Fiesta Espaňola – španělský večer ve škole se spoustou místních sladkých i slaných specialit, s místní hudbou a tradičním tancem.

Předposlední den jsme se vydali na celodenní výlet do Los Barruecos – přírodní rezervace, kde jsme viděli nejen způsoby zadržování vody v krajině pomocí jezera a rezervoáru vody, ale i dřevěné prádelny a muzeum. Večerní program byl opět ryze španělský, včetně typického občerstvení tapas.
Program španělské schůzky byl opravdu bohatý a bylo zjevné, že se studentům i učitelům velice líbil. Dozvěděli se nejen spoustu nových věcí o místním životě, ale i o vodních zdrojích a způsobech zadržování vody ve městě i krajině nejen v historii, ale i v současnosti.

Zuzana Korelová

Prezentace studentů: EDC Spain-PDF_

EDC - Every Drop Counts - Erasmus+ project


Fotografická soutěž: Voda fotogenická

Máte rádi přírodu, vodu? Krajinnou scenérii se zurčícím potůčkem, či rozlehlou vodní plochu, která se blýská ve světle zapadajícího slunce? Nebo rádi zachycujete svět kolem vás skrze čočky fotoaparátu? V rámci našeho mezinárodního projektu Every Drop Counts jsme se rozhodli uspořádat fotografickou soutěž.

Propozice soutěže naleznete níže.

V průběhu ledna, února a března jsme do soutěže Voda fotogenická, kterou jsme pořádali v rámci našeho mezinárodního projektu „Every Drop Counts“, dostali mnoho krásných a zajímavých fotografií od žáků i učitelů naší školy. Poté bylo samozřejmě na řadě vyhodnocení a nyní již známe vítěze celé soutěže!

Porota ve složení z učitelů Mgr. Markéty Mazalové, Ing. Eduarda Macků, Mgr. Michala Duška a také žáků Vojtěcha Kudra, Iva MühlbachaMarka Kalvody a za velké pomoci Mgr. Věry Polákové pečlivě prošla veškeré zúčastněné fotografie a nebylo jich málo. Do soutěže bylo celkem zasláno 66 fotografií od 30 autorů!

Rozhodování bylo opravdu náročné, porotci museli přihlédnout jak k estetické stránce a obsahu, tak k technickým parametrům fotografií.

Zde jsou vítězové:

  1. místo: Michal Šilhán z 3C s fotografií Kapka vody
  2. místo: Sára Valíčková z 3D s fotografií Po dešti
  3. místo: Eliška Havlíčková z 3A s fotografií Západ slunce nad Strašovským rybníkem a Daniel Pohner z 1PO s fotografií Muškát
  4. místo: Lucie Dudková z 1PO s fotografií Voda zdroj vítězství

Porota se také rozhodla udělit čestnou cenu Pavle Kratochvílové z 3BC1, která zaslala čtyři úžasné fotografie ve výtečné kvalitě, a všechny získaly bodové ohodnocení.

Pro všechny vítěze připravujeme zajímavé ceny.

Fotografie zúčastněné v soutěži jsou přístupné v online podobě a z vybraných fotografií vytvoříme výstavu na veřejném místě v Pardubicích, o které vás budeme brzy informovat. Také pro Vás připravujeme speciální článek o vítězných fotografiích i s jednotlivými příběhy o vzniku těchto fotografií.

Nakonec už jen zbývá poděkovat všem zúčastněným, také porotcům a všem, kteří se na soutěži podíleli!

Za Vodu fotogenickou,
Marek Kalvoda, 2B

Po vyhodnocení fotografické soutěže Voda fotogenická v rámci mezinárodního projektu „Every Drop Counts“ jsem se rozhodli kromě online výstavy všech zaslaných fotografií uspořádat i fyzickou výstavu. Můžete ji vidět od úterý 18. 5. na zastávce MHD Poděbradská nedaleko naší školy. Výstava bude uspořádána ze zajímavých fotografií, které byly zaslány ve vysoké kvalitě. Vítězné fotografie uvidíte i ve vestibulu školy. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo náměty, pište na vodafotogenicka.edc@gmail.com. Budeme se na Vás těšit!

Za Vodu fotogenickou,
Marek Kalvoda, 2B

Předání cen vítězům soutěže

Výstava fotografií na Poděbradské ulici a na Krajském úřadě v Pardubicích


Mezinárodní schůzka v Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10“ v Bialystoku, Polsko, 26. 9.–1. 10. 2021

Koncem září v příjemném a prosluněném babím létě se čtveřice studentů v doprovodu dvou učitelů vydala v rámci projektu Every Drop Counts do krásného a zeleného Bialystoku, hlavního a největšího města vojvodství Podlasie v severovýchodním Polsku.

Po zajímavém zážitku cestování nočním lůžkovým vlakem se naše skupina ráno probudila ve slunné Varšavě a po procházce městským parkem jsme dalším vlakem pokračovali do Bialystoku.

Tam už nás očekávali naši polští hostitelé se skvěle připraveným programem. Hned po příjezdu v první den jsme strávili hezké odpoledne i večer procházkou po městě, ochutnali některé místní speciality, ale především jsme stihli obdivovat nádherně osvětlené fontány v parcích, a ocenit příjemné skloubení kompozic vodního elementu a městské zeleně.

Druhý den jsme navštívili hostitelskou školu v centru města, kde se studenti ze všech partnerských zemí po úvodním seznámení pustili do spolupráce na interaktivním průvodci městem. V podvečer jsme se zpět před školou zúčastnili vernisáže fotografií s tematikou vody zaslaných na výstavu z každé partnerské země.

V následujících dnech jsme nejdříve vyrazili na celodenní výlet, který jsme zahájili v malebném městečku Tykocin, navštívili jsme muzeum řeky Narew, židovské muzeum a čapí farmu Pentowo. Na jezeře Dojlidy, místními nazývaném „Florida“, jsme si mohli vyzkoušet jízdu na kajacích a šlapadlech a obdivovat tak uměle vytvořené jezero na sportování přímo z jeho hladiny. Ve městě Augustów jsme si prohlédli systém kanálů, který spojuje jednotlivá jezera. Poslední den jsme se s našimi partnery rozloučili a vydali se na dlouhou cestu domů s půldenní zastávkou v hlavním městě Varšavě. I tam naše kroky vedly příjemnou procházkou po stopách vody. V centru jsme obdivovali kašny a fontány, a na náměstí Starého města i historickou studnu.

Celá mezinárodní schůzka v Polsku se našim účastníkům velice líbila, byla pečlivě připravená a hlavní téma vody nás provázelo všemi možnými způsoby – nejen ve fotografiích, v hudbě, v příbězích o historickém využívání zdrojů vody ve městech, ale i moderním využívání vodního prvku v parcích, centrech měst a na sportovištích.

Zuzana Korelová

Mezinárodní schůzka očima žáků:

V sobotu pozdě večer jsme odjeli nočním vlakem do Varšavy, kde jsme si udělali procházku městem. Za dvě hodiny jsme jeli vlakem do Białystoku, kde na nás čekaly paní učitelky z polské školy. Po ubytování jsme se seznámili s ostatními žáky a učiteli z dalších zemí. Po seznámení jsme šli všichni na prohlídku města.

Další den ráno jsme šli do školy, kde jsme se všemi studenty absolvovali prohlídku polské školy a hráli jsme seznamovací hry. Odpoledne jsme si prošli místa, kde se ve městě nachází vodní prvky a na závěr dne jsme se zúčastnili odhalení fotografií na mezinárodní výstavě.

V úterý byl celodenní výlet. Ve středu jsme šli opět do školy, kde jsme prováděli chemické pokusy a odpoledne jsme jeli na šlapadla na tzv. polskou Floridu.

Ve čtvrtek nás čekal poslední celodenní výlet. Projeli jsme se lodí a šli po křížové cestě.

V pátek jsme strávili čas prohlídkou Varšavy a poté jsme jeli opět nočním vlakem zpět do Pardubic.

Pavla Kratochvílová, 4BC1


Mezinárodní schůzka na Střední průmyslové škole chemické Pardubice, 10.–15. října 2021

Ve dnech 10.–15. října 2021 se na naší škole uskutečnila mezinárodní schůzka studentů a učitelů ze šesti partnerských zemí. Po roční covidové přestávce, kdy jsme se vídali pouze přes obrazovku počítače, jsme se opět všichni rádi setkali. Schůzky se zúčastnilo 34 zahraničních účastníků a více jak 50 našich žáků pomáhalo v roli průvodců po škole a po Pardubicích, v roli asistentů ve školních chemických a mikrobiologických laboratořích i v roli posluchačů, překladatelů a aktivních účastníků seznamovacích her. Všechny aktivity byly spojeny s hlavním tématem projektu, kterým je VODA; pitná voda a její zdroje, voda jako nutná podmínka života, ochrana životního prostředí, život ve vodě. A zbyl nám čas i na vodní sporty.

V neděli si naši hosté prohlédli Prahu, v pondělí program pokračoval ve škole. Po úvodních prezentacích jednotlivých škol si hosté vyzkoušeli práci s mikroskopem, pozorování mikroorganismů v mikrobiologické laboratoři a také jednoduché pokusy v chemické laboratoři. Velký úspěch měla chemická show. Odpoledne se všichni vydali do historické části Pardubic a od našich žáků v roli průvodců se dozvěděli něco o historii města, o městské říčce, která kdysi protékala městem, viděli soutok Labe a Chrudimky a prohlédli si archeologické vykopávky historické studny v Krajské knihovně na Pernštýnském náměstí.

Další den byl vyhrazen kolektivní práci na turistickém průvodci psaném z pohledu zahraničního návštěvníka našeho města. Došlo i na ochutnávku několika druhů českých minerálních vod a pro naše hosty byl novinkou i oběd ve školní jídelně.

V dalších dnech byl program zaměřen na outdoorové aktivity. Naši partneři vystoupali na věž pardubického zámku, prohlédli si muzejní expozice, poté i moderní část města. Ti odvážnější si vyzkoušeli projížďku na kánoích. Ostatní šli na pěší výlet a všichni jsme se projeli výletní lodí Arnošt. Zážitkem byl i výlet do Bozkovských jeskyň. Mnozí hosté, ale i někteří naši žáci, byli v krápníkových jeskyních poprvé v životě.

V průběhu jednotlivých aktivit jsme si připomínali nezastupitelnou úlohu vody v krajině, užitečnost biodiverzity a nutnost ochrany vodních zdrojů.

Po závěrečném kvízu a vyplnění hodnotících dotazníků se studenti a jejich učitelé vydali na cestu domů a my doufáme, že se nimi opět shledáme na dalších projektových schůzkách v partnerských školách v Lotyšsku, Itálii a Litvě.

  Autor: Michal Hillmann, 2PO


Mezinárodní schůzka v partnerské škole IIS via Carlo Emery ITC Calamandrei, Řím, Itálie, 6.–11. března 2022

V rámci projektu Every Drop Counts jsme se ve skupině čtyř studentů a dvou učitelů vydali do italské školy IS via Carlo Emery ITC Calamandrei v Římě.

Hned po příletu jsme se seznámili se studenty z Polska a Litvy, vyzvedli si naše zavazadla a byl čas na nabrání sil na začátek celého týdne. V pondělí jsme se hned po snídani vydali do partnerské školy, kde na nás již čekali studenti zdejší školy. Představili jsme jim naši školu, řekli něco o nás studentech a také o Karlově mostu. Každá škola představila jeden z nejzajímavějších mostů ve své zemi. Odpoledne jsme se prošli po břehu řeky Tibery pod mosty tyčícími se nad touto řekou.

V úterý byl opět sraz v hostitelské škole. Nastoupili jsme do autobusu, který nás odvezl na exkurzi do výrobny minerálek Acqua Sacra, pak do parku Parco Acquedotti a zde jsme obdivovali zbytky historických viaduktů. Následoval další přesun, tentokrát už metrem do centra Říma. Tam jsme navštívili nádhernou vyhlídku a užili jsme si pobyt v centru města.

Ve středu jsme viděli fontánu di Trevi, Pantheon a další památky. V muzeu začal odpolední program. Užili jsme si prohlídku s anglicky mluvící průvodkyní a vyráběli jsme z malých kamínků mozaiky.

Ve čtvrtek jsme se vydali do Kolosea. Zde se v minulosti odehrávaly gladiátorské zápasy. Velmi nás překvapila jeho velikost. Před Koloseem jsme se vyfotili u Konstantinova oblouku a pak jsme se vydali po cestě Via Sacra na Forum Romanum. Náš český tým pokračoval dál a navštívili jsme antické sportoviště Circus Maximus, kde v minulosti mohlo sledovat zápasy více než 150 000 diváků. Dále jsme se vydali městskou hromadnou dopravou na barokní náměstí Piazza Navona, kde stojí Neptunova kašna, Maurova fontána a Fontána Čtyř řek. Večer jsme strávili v hostitelské škole, kde nás pohostili ochutnávkou typicky italských jídel.

V pátek na nás v hostitelské škole čekalo překvapení v podobě sprejování na zeď. Na památku naší návštěvy byl studenty italské školy na zeď načrtnut obrázek představující téma celého programu – Every Drop Counts. Tuto aktivitu jsme si velice užili a jsme rádi, že jsme za sebou mohli nechat kousek něčeho, na čem jsme se podíleli společně s našimi partnery z ostatních zemí. Na závěr dne, po necelých dvou hodinách v letadle pro nás tato mezinárodní schůzka oficiálně skončila. Co nám ale neskončilo, jsou vzpomínky, zážitky a cenné zkušenosti, které jsme za tento týden získali. Jsme velice rádi, že jsme se této schůzky mohli zúčastnit. Byla to pro nás veliká příležitost zdokonalit se v našich jazykových schopnostech, poznat nové lidi a jejich kulturu. Naučili jsme se tam i několik věcí spojených s našimi studovanými obory i mimoškolními aktivitami. Celkově to byl skvělý zážitek.

Michal Hillmann, Michaela Košťálová, Eliška Lemberková, Jakub Lipka


Mezinárodní schůzka v partnerské škole Ignalinos r. Duksto mokykla Vilniaus g., Dūkštas, Litva, 8.–13. května 2022

V rámci projektu Every Drop Counts jsme se zúčastnili poslední schůzky v Litvě. Vytvořili jsme skupinu šesti studentů (tří dívek, tří chlapců) a dvou učitelů. V neděli 8. května 2022 byla před námi cesta do Litvy odkud jsme se přemístili do města Ignalina. Byl před námi týden bohatého programu a setkání s projektovými partnery.

První den nás čekalo přivítání na místní radnici, kde jsme se mohli sejít se starostou města a kde jsme dostali knihu a pro každou skupinu místní, tradiční specialitu „Šakotis“. Přátelské a milé setkání bylo nezapomenutelné. Potom jsme se vydali do partnerské školy, kde nás žáci v krojích přivítali chlebem a solí. Po prohlídce školy v malém městečku Dūkštas následovaly připravené prezentace, ve kterých jsme se každý z nás představil a kde jsme také prezentovali naše aktivity spojené s projektovou činností. Všem zahraničním skupinám jsme ukázali fotografie vzorků z mikroskopických pozorování vody ve školních laboratořích z různých míst v blízkosti naší školy.

V následujících dnech byl pro nás připraven program týkající se především vody a poznávání zajímavých míst v Litvě. V okolí se nachází mnoho jezer a lesů. Voda je pro tuto oblast velmi důležitá a bylo vidět, jak je využívána lidmi. Navštívili jsme jezerní oblast v národním parku Aukštajtija, lázeňské městečko Druskininkai, magické místo s minerální vodou v Druskonis lake, spirituální místo Merkine a starobylý mlýn Šlinikos. Zúčastnili jsme se edukačního programu v blízkosti jezera Lũšiai. V průběhu týdne jsme navštívili hlavní město Litvy, Vilnius, jezerní hrad Trakai a hrad Gediminas.

Mohli jsme komunikovat a zdokonalit se v anglickém jazyce, poznat nové přátele a tradice země. Projektová schůzka byla pro nás přínosem a zároveň zkušeností. Mrzí nás akorát to, že tato schůzka tohoto projektu byla poslední. Všichni věříme, že se opět někdy sejdeme a budeme pokračovat ve spolupráci.

 

Mezinárodní schůzka v partnerské škole Mālpils novada vidusskola, Lotyšsko, 2.–8. dubna 2022

Na začátku dubna roku 2022 vybraní žáci naší školy v rámci projektu Every Drop Counts vyrazili na mezinárodní schůzku, která byla po dvou letech odkládání uskutečněna do malého městečka jménem Mālpils, které leží cca 60 km východně od hlavního města Rigy.

Při naší návštěvě Lotyšska jsme zažili mnoho zajímavého a přínosného. Po večerním příletu jsme se ubytovali ve městě Sigulda, v němž druhý den proběhla poznávací a průzkumná mise městem. Navštívili jsme zříceninu hradu z počátku 13. století a také jsme se přes zledovatělé stezky vydali k vodopádu u řeky Gauja, která protéká Siguldou. Dále jsme i se studenty z ostatních zemí (Polsko, Litva) a samozřejmě lotyšských studentů vyrazili k největší jeskyni na území Lotyšska s názvem Gūtmaņa ala (název pochází z němčiny ze slov „gut mann“ a „ala“ je v lotyštině jeskyně).

V Lotyšsku je značné množství řek, a proto se zde v hojné míře pro získání elektrické energie využívají vodní elektrárny. Dvě z nich jsme měli možnost vidět na vlastní oči, nejdříve menší poblíž Mālpils a poté třetí největší v Lotyšsku nacházející se v Ķegums na řece Daugava. Samotná elektrárna zásobuje celou zemi 10 % z celkově dodávané elektrické energie. Poté jsme vystoupali na rozhlednu nedaleko Ogre, která je postavená na kopci o nadmořské výšce 66 m. n. m., což je nejvyšší bod v blízkém okolí. Pro zajímavost – nejvyšší kopec v Lotyšsku je vysoký jen 312 m. n. m.

Na území Lotyšska se také vyskytují ve větší míře rašeliniště a různé mokřady. Jedno z nich jsme navštívili v národním parku Ķemeri. Pro chůzi v mokřadech jsme museli nasadit speciální „sněžnice“ ve kterých jsme byli nadnášeni a nehrozilo, že při pohybu uvízneme. I přesto došlo k upadnutí a následnému uvíznutí účastníků v bažinách, takže jsme je museli vyprošťovat a dostat na pevnější část povrchu.

Poté jsme společně navštívili Rigu, kde jsme se rozloučili a odjeli do svých domovů.

Tato mezinárodní schůzka byla velkým přínosem a obohacením, jak pro nás, tak věříme, že i pro ostatní studenty. Poznali jsme novou zemi a v ní velice přívětivé lidi, ze kterých se stali naši přátelé. Pevně doufáme, že se v blízkých letech znovu setkáme a navážeme další spolupráci!

Bija forš brauciens!
Byla to skvělá výprava!

Ján Simon