English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Four Seasons in the Sky – Erasmus+ KA2

Four Seasons in the Sky – Erasmus+ KA229 Strategická partnerství (Partnerství škol)

Trvání projektu: 01.09.2018-31.08.2021    Four Seasons In the Sky - Erasmus+

Evidenční číslo projektu: 2018-1-PL01-KA229-050960

Webové stránky: http://fourseasonsinthesky.pl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/projektfourseasonsinthesky/ 

Website: http://fourseasonsinthesky.pl/

Partneři:

Projekt „Four Seasons in the Sky“/„Cztery pory roku na niebie” se zabývá pozorováním astronomických fenoménů během ročních období na různých místech Evropy. Aktivity týkající se projektu budou zahrnuty do čtyřech hlavních tematických bloků: Podzimní obloha, Zimní obloha, Jarní obloha a Letní obloha. Pro všechny čtyři bloky jsou navrženy speciální aktivity, které sahají do oblastí astrofyziky, astrochemie, matematiky, výpočetních technologií (včetně 3D programování a 3D tisku) a samozřejmě osvojení si cizích jazyků. Pozorování oblohy bude uskutečněno v místě zúčastněných škol či v nedalekých observatořích a vědeckých centrech. Součástí pozorování bude dokumentace vybraných fenoménů a zvyšování povědomí o těchto úkazech. Některá pozorování budou přístupna také veřejnosti.

V rámci projektu je plánováno navštívit různá místa, která jsou vědecky či kulturně blízká náplni projektu (muzea, vědecká centra, archeologická muzea). Mezi jednotlivými mobilitami žáků partnerských zemí je třeba plnit řadu úkolů, které souvisejí s novými technologiemi (např. zpracování filmu, prezentací, 3D programování, atd.), semináři, přednáškami nebo exkurzemi jejichž předmětem zájmu je astronomie, ale i věda, kultura a literatura jako taková.

Mezi cíle projektu patří inovativní přístupy k výuce věd a jejich učení se. Skrze velmi zajímavé téma astronomie a precizně naplánovaných mezioborových cvičení chceme žáky motivovat tak, aby se učili vědám, rozšiřovali si jejich znalosti a dále je uplatnili v technickém vzdělávání na univerzitách. Cílem projektu je tedy zabránění předčasnému ukončení vzdělání a zvyšování nezaměstnanosti.

Projekt navíc předpokládá rovné příležitosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání mladých lidí jak z malých obcí a měst, tak v obtížné ekonomické a sociální situaci, imigrantů či dívek.

Cílem rozmanitých aktivit a mobilit žáků do různých partnerských zemí je vyvolat zájem o společné evropské a kulturní dědictví, zvýšit povědomí o Evropě a vyvinout nové a inovativní výukové metody na úrovní učitelské či obecněji institucionální. Všechny zapojené školy se budou rozvíjet díky mezinárodní spolupráci a výměně zkušeností. Projektu se aktivně zúčastní 144 žáků ve věku 15-19 let a 12 učitelů celkem z 6 partnerských zemí, avšak dopady projektu budou většího rozsahu díky šíření povědomí o projektu v místních komunitách a prezentace výstupů prostřednictvím různých médií. Jednotlivé školy budou vybírat účastníky s ohledem na genderovou vyváženost (rovnocenné zastoupení mužů i žen). Veškeré projektové aktivity, týkající se hlavní náplně projektu či organizačních záležitostí, budou pravidelně vyhodnocovány s cílem zajistit vysokou úroveň projektu, která povede k dosažení vytyčených cílů.

Výzva k účasti na projektu – Polsko 2018!

Zveme všechny žáky, kteří se zajímají o astronomii, astrofyziku, astrochemie, NASA a další, aby se zúčastnili mobility do polského Koszalinu v termínu 5.-9. listopadu 2018.

Pokud se chceš zúčastnit této mobility, pošli prosím svůj motivační dopis (v angličtině) na email: pluktaite@spsch.cz do 1. 10. 2018.

V případě otázek neváhej kontaktovat Justinu Pluktaite (pluktaite@spsch.cz) nebo se stav v kabinetě K265.

Neprošvihni šanci se aktivně zapojit, naučit se novým věcem, poznat nové lidi a zlepšit svou angličtinu.