English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

On the Wings of Europe – Erasmus+ KA2

Erasmus+

Reg. č. 2015-1-CZ01-KA219-013741_1
Období realizace projektu: 1. 9. 2015–31. 8. 2017

Září 2015

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 se zájemci ze strany žáků poprvé sešli s učiteli – koordinátory nového projektu „On the Wings of Europe“ Programu Erasmus+. Učitelé (M. Dušek, V. Poláková, V. Brachetková a J. Dřevíkovský) předali žákům základní informace spojené s projektem. Dne 17. 9. 2015 se na naší škole uskutečnila přednáška Mgr. Martina Paclíka, Ph.D., biologa a ornitologa z Muzea východních Čech v Hradci Králové. První společné pozorování ptáků proběhlo 22.9. 2015.

V průběhu dvou let budeme spolupracovat s našimi zahraničními partnery z Litvy, Lotyšska, Španělska a Chorvatska, se kterými se sejdeme již v říjnu na pracovní schůzce, která bude probíhat na naší škole.

Erasmus+

Žáci píší o projektu:

Dne 10. 9. 2015 jsme se poprvé sešli ohledně projektu On the Wings of Europe. Byli jsme seznámeni s náplní projektu, zaměřen je na pozorování ptactva, jeho migraci a kroužkování. V projektu budeme spolupracovat s dalšími školami v zahraničí, kterými jsou Chorvatsko, Litva, Lotyšsko a Španělsko. V nejbližší době proběhne informativní schůzka s ornitologem p. Paclíkem, Ph.D., který nám rozšíří naše znalosti ohledně ptactva a ornitologie. Během října k nám zavítají naši partneři, seznámit se a pozorovat ptactvo, které se nachází v našem okolí. Při této příležitosti si samozřejmě prohlédnou i naše město a seznámí se s naší kulturou. Těšíme se na rozšíření našich znalostí a na poznání lidí z jiných zemí.

Kristýna Froschová, 2B

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 jsme se poprvé oficiálně sešli v učebně CJ1. Byli jsme seznámeni s nejbližší událostí, pozorování ptactva na březích Bohdanečského rybníka. Měli jsme také za úkol sepsat zajímavá místa v okolí vhodná pro pozorování ptactva v jejich přirozeném prostředí.

Lenka Storoženková, 1A

Říjen 2015

Ve dnech 20.–22. října 2015 se uskutečnila první mezinárodní schůzka projektu On the Wings of Europe, které se zúčastnili naši partneři z Chorvatska, Litvy, Lotyšska a Španělska. Během nabitého třídenního programu učitelé všech partnerských škol zahájili práci na projektu a dohodli se na společném postupu v dalším období. SPŠCH Pardubice jako koordinátorská škola zorganizovala řadu akcí. Zúčastnili jsme se odborné ornitologické přednášky a pozorování ptáků na Bohdanečském rybníku pod vedením Mgr. Martina Paclíka, Ph.D., z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Prohlédli jsme si expozici Příroda východního Polabí za účasti autorů výstavy pana RNDr. Vladimíra Lemberka a Mgr. Jana Dolanského z Východočeského muzea v Pardubicích. Během prvního dne schůzky učitelé vyslechli zajímavé informace o vybraných druzích tažných ptáků, se kterými se můžeme setkat u nás i v dalších partnerských zemích. Naši žáci tyto informace uspořádali do přehledných prezentací. Schůzka byla zakončena pozorováním vodních ptáků na Vltavě a prohlídkou historických částí Prahy. Děkujeme všem zúčastněným odborníkům a vedení Muzea východních Čech v Hradci Králové a Východočeského muzea v Pardubicích za podporu našeho mezinárodního setkání. Poděkování patří i všem učitelům a žákům, kteří se zúčastnili přípravy a jednotlivých částí programu této mezinárodní akce, při které jsme navázali nová přátelství a získali nové podněty pro další práci. V neposlední řadě se těšíme na další mezinárodní schůzku, která proběhne za účasti žáků i učitelů na konci února 2016 ve Španělsku, hostitelskou zemí bude škola IES Virgen de Guadalupe ve městě Caceres.

Věra Poláková a Michal Dušek

Dne 20.10. 2015 naše škola přivítala zástupce čtyř zemí v programu On the Wings of Europe. Za každý stát přijeli dva učitelé. Žáci z naší školy měli připravené prezentace na vybrané druhy tažných ptáků, kteří byli pozorováni např. v blízkém městě Lázně Bohdaneč. Prezentace bylo samozřejmě nutné prezentovat v anglickém jazyce. I zahraniční učitelé pro nás měli připravené prezentace o jejich školách a okolí. Dozvěděli jsme se názvy škol, jaké prostředí je v jejich okolí, ve kterém městě se školy nachází a nechybělo i s jakými ptáky se zde můžeme potkat a které můžeme pozorovat. Prezentování ukončil Mgr. Martin Paclík svojí rozsáhlou a vzdělávací prezentací o migraci ptáků. Dále jsme měli pro hosty připraveno mnoho akcí, mezi které patřilo pozorování ptáků u Bohdanečského rybníka, prohlídka Pardubic, společné večeře a návštěva Prahy s pozorováním ptáků na Vltavě. Těšíme se na další nejbližší shledání.

Sandra Hořejšová, 1D

Žáci píší o projektu:

Návštěva depozitáře zámku v Pardubicích

Dne 21. října jsme s mezinárodním projektem On the Wings of Europe zamířili do depozitáře vycpanin ptáků. Bylo tu mnoho ptačích druhů z České republiky, ale i odjinud, stále žijící i vyhynulé, různých barev a velikostí, od volavky až po ledňáčka. Nejvíce mě zaujala volavka, o které jsem již předtím připravila prezentaci. Vypadala téměř jako živá, jen vzlétnout. Moc se mi to líbilo, nikdy dříve jsem neviděla tyto ptáky zblízka.

Kateřina Hepnarová, 1.A

V depozitáři pardubického zámku je mnoho druhů ptáků od dravců přes vrubozobé až po šplhavce. Provedl nás tam velice milý pracovník muzea, který depozitář spravuje.

Mimo depozitář je umístěno velké množství exponátů ve stálé expozici “Příroda východního Polabí“, ve které jsou nahrané zvuky zvířat a jsou v ní zachyceny zajímavé okamžiky ze života zvířat.

Vojtěch Biben, 1A

Exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 22. října 2015 jsme naše hosty vzali na exkurzi do hlavního města Prahy. Prohlídku jsme započali ukázkou orloje, Karlova mostu, Národního divadla a jiných českých kulturních památek. Delší chvíli jsme strávili na Kampě, umělém ostrově na řece Vltavě, kde jsme se dostali k řešení migrace ptáků. Pobavili jsme se o nepříznivých podmínkách pro přezimování ptáků u Vltavy (nedostatek potravy, následky povodně, teplé počasí). S návštěvníky jsme se rozloučili obědem v restauraci Havelská koruna, kde si mohli pochutnat na tradiční české kuchyni. Těšíme se na další setkání.

Barbora Hejtmánková, 2B

Listopad 2015 – leden 2016

Po první mezinárodní schůzce jsme začali individuální pozorování ptáků v přírodě.

Ilustrace: pozorovací arch

Únor 2016

V únoru jsme se sešli v odborné pracovně a vyslechli jsme si připravovanou prezentaci na mezinárodní schůzku studentů a učitelů ve Španělsku. Každá země si vybrala jeden ptačí druh, o kterém bude přednášet. Zvolili jsme špačka a studenti o něm připravili prezentaci v angličtině a kvizové otázky.

Věra Poláková

V únoru jsme se o polední pauze společně s ostatními spolužáky sešli v odborné učebně biologie. Sešli se převážně ti, kteří se o projekt zajímají a jsou do něj zapojeni nebo i ti, kteří byli zvědaví. Po prezentaci byl připraven kvíz o špačcích, který jsme vyplňovali. Pro někoho byl těžký a někomu zase přišel lehký. A po vyhodnocení bylo hned jasné, jak otázky z kvízu seřadit podle obtížnosti.

Sandra Hořejšová, 1D

Odpoledne jsme na školním hřišti nakreslili velkou mapu Evropy a formou hry jsme se seznámili s hlavními trasami tažných ptáků, kteří každoročně cestují ze svých zimovišť k hnízdištím.

Věra Poláková

Migrace ptáků

Po vyučování jsme se sešli ve třídě, odkud jsme pak šli na hřiště. Na hřišti již byla od minulé skupiny nakreslená mapa Evropy, která byla podle mého názoru zdařilá. Nejprve jsme předváděli migraci špačka obecného. Jedna část skupiny putovala do Afriky přes Španělsko, druhá se vydala do Afriky přes Itálii a Sicílii, třetí zůstala v severní Itálii a poslední přezimovala v Čechách. Nakonec se postupně všichni vrátili po svých trasách do Čech. Celé to natáčel na video náš pan učitel na biologii, p. Dřevíkovský. Byla to pro všechny velká zábava.

Vojtěch Biben, 1A

Mezinárodní schůzka ve Španělsku, 21. 2.–27. 2. 2016, Cáceres

Žáci píší o projektu:

V místní škole IES Virgen de Guadalupe nás Mercedes Bayón seznámila se španělskými žáky a společně jsme hráli v tělocvičně hry na prolomení ledů a pamatování si jmen. Po těchto aktivitách studenti z každé země přednesli svou prezentaci o vybraném migrujícím druhu ptáka. Odpoledne nás vzali na prohlídku místního parku a skleníků. Definitivní konec programu pro tento den byl plánován na 21:30, což pro nás bylo až až.

Pavlína Hřebíčková, 1B

Úterý 23.2.
Sraz před hotelem byl v 9:30. Dopoledne jsme vyšli s našimi hostiteli na prohlídku hradeb v Caceres a navštívili jsme i radnici. Po prohlídce jsme měli chvilku volného času. Prošli jsme si město. Pak nám ukázali školu, kadeřnictví, kosmetiku, učebny, tělocvičnu a výzdobu k našemu projektu. Taky jsme hráli pár her, kde jsme si mohli ověřit znalosti, které jsme získali v prezentacích.

Josef Ručka, 3C

Ve středu 24. 2. jsme ráno odjeli na prohlídku národního parku Monfrague. Tento park je domovem pro mnoho druhů ptáků. Nejlépe byli pozorovatelní supi (sup hnědý, mrchožravý a bělohlavý). Společnost nám dělali dva průvodci. Dále jsme navštívili muzeum, kde jsme dostali informace o národním parku, o rostlinách a živočiších. Z důvodu špatného počasí jsme se nemohli po parku více projít, což nás velice mrzelo.

Barbora Hejtmánková, 2B

V pátek 26. 2. jsme vyjížděli autobusem v 8:30 ze školy. Jeli jsme pozorovat dropa velkého. Pozorovali jsme ho z dálky pomocí dalekohledu. Je to jeden z nejtěžších ptáků na světě. Samci můžou vážit až 16 kg. Drop je velký asi jako krocan. Vzlétá až po rozběhu. Živí se trávou a rostlinami. Dále jí například hmyz nebo ptačí vejce. Škoda, že jsme se nemohli jít podívat blíž. Sledovali jsme je opravdu z velké dálky.

Josef Ručka, 3C

Supi v národním parku Monfragüe ve Španělsku

V národním parku jsme pozorovali celkem tři druhy supa. Nejběžnější je zde sup bělohlavý (griffon vulture), pozorovali jsme i několik jedinců supa mrchožravého ( Egyptian vulture), který se právě vrátil ze zimovišť. Největší je sup hnědý (black vulture). Jeho rozpětí křídel dosahuje délky až 3 metrů. Na první pohled je patrný jeho zdánlivě holý krk, kde má pouze krátká peříčka, která se neušpiní při jeho krvavé hostině. Mladým jedincům nosí rodiče do hnízda potravu, která se skládá z částí uhynulých zvířat, po dobu 4–5 měsíců. Svá hnízda sup bělohlavý staví na vrcholcích skalních masivů, sup hnědý staví hnízda na stromech. Sup je velmi mohutný pták. Aby nespotřebovával příliš mnoho energie máváním křídly, k letu využívá převážně plachtění a málokdy se k mávání křídly uchyluje.

Pavlína Hřebíčková, 1B

Sup bělohlavý

Je dravec a jeho rozpětí křídel je až 2,5 metru. Má plachtící způsob letu a drápy má tupé, což mu pomáhá při chůzi. Živí se převážně mršinami. Ve Španělsku se zvýšila jejich početnost na rozdíl od Blízkého východu, kde jich naopak ubývá. Můžeme je vidět v skalních štítech nebo i v otevřené krajině. Nejvíc mě zaujalo jeho rozpětí křídel 2,5 metru je opravdu hodně.

Josef Ručka, 3C

Březen – duben 2016

Projektový den na SPŠCH Pardubice

třídy 1D, 2CHB

Na hranici přírodní rezervace a ptačí oblasti – Bohdanečské rybníky žáci získali informace o:

 • významu rybníků
 • výskytu významných druhů ptáků a rostlin
 • revitalizaci Národní přírodní rezervace
 • historii a významu Opatovického kanálu
 • ptačích oblastech v ČR
 • migraci ptáků
 • akcích probíhajících v průběhu roku (Ptačí dny, výlov rybníků,…)

Žáci prošli naučnou stezku až po tzv. Polákův poloostrov, kde teleskopy a dalekohledy mohli pozorovat volavky popelavé, volavky bílé, kormorány, labutě a mnoho dalších druhů vodního ptactva. Akce byla součástí nejen projektového dne, ale také sloužila šíření informací žákům školy v rámci mezinárodního projektu „On the Wings of Europe“.

Michal Dušek

třídy 2B, 2C

Žáci z tříd 2B a 2C navštívili přírodní památku Nemošická stráň, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Dozvěděli se hodně zajímavého od p. Světlany Vránové, ornitoložky, která je mimo jiné i jedním z autorů knihy „Ptáci Pardubic“.

Nemošická stráň

Květen – červen 2016

Vyhlášení výsledků soutěže v určování ptáků

Během března a dubna jste mohli vidět na dveřích pracovny biologie soutěžní plakát s krásnými obrázky 15 druhů ptáků. Vaším úkolem bylo přiřadit k nim správné názvy. Ze 17 úspěšných řešitelů jsme 27. 5. za pomoci p. ředitele J. Ptáčka vylosovali tři soutěžící, kteří získali slíbenou odměnu.

PlakátJsou to:

 • Sabina Jakubcová, 1BC1
 • Kateřina Dontová, 1BC2
 • Vojtěch Biben, 1A

Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme!

 

Vyhlášení soutěže v kreslení

Ve třídách kadeřnických oborů 3K1 a 3K2 jsme za pomoci p. R. Vyvlečkové vyhlásili soutěž o nejlepší kresbu zástupců ptačí říše. Budoucí kadeřníci a kadeřnice umí nakreslit krásné účesy a od nich je blízko i k jemnému ptačímu peří. Do soutěže jsme nabídli fotografie ptačích druhů, které jsme my nebo naši zahraniční partneři pozorovali v průběhu projektu, špačka, konipase, žluvu, havrana, poštolku, volavku, jeřába a čápa. Nejlépe se zdařily kresby poštolek a jeřábů a zde jsou jména vítězů:

 • Tereza Ťoková, 3K2
 • Petric Sebastian, 3K2
 • Daniela Fanturová, 3K2
 • Klára Kolmanová, 3K1

ilustrace1  ilustrace2 ilustrace3  ilustrace4

Prezentace

V červnu jsme využili anglický článek o migraci ptáků, uveřejněný v časopisu Bridge. Sandra Hořejšová z 1D si o některých ptačích rekordmanech připravila pro své spolužáky prezentaci.

30_06_html_625441d4

Exkurze do CHKO

Ve dnech 23.- 24.6 se studenti tříd 2B, 2C, 2CHB zúčastnili exkurze do dvou významných chráněných krajinných oblastí. V rámci našeho projektu jsme vyhlásili soutěž o nejlepší fotografii a texty vážné i nevážné o tamní fauně, zejména ptactvu. Prezentace studentů si můžete prohlédnout zde na webových stránkách školy.

A zde jsou vítězné fotografie ze třídy 2CHB:

cedulka

foto_u_cedulky

Školní rok 2016-2017

Na začátku nového školního roku nás čekala spousta práce s přípravou další mezinárodní schůzky. Zúčastnilo se jí celkem šest žáků z druhých a třetích ročníků a dva učitelé biologie. Před schůzkou museli všichni společnými silami vyřešit několik úkolů. Bylo potřeba připravit prezentaci o dalším ptačím druhu, tentokrát byl na řadě havran, který má v Pardubicích významné evropské zimoviště, připravit zajímavou seznamovací hru pro ostatní účastníky mezinárodní schůzky, připravit pohybovou hru o ptačí migraci a přivézt na schůzku návrhy připravované brožury a kalendáře, na které se podílejí všechny partnerské země.

Mezinárodní schůzka v Litvě, Ignalina

V sobotu jsme se sešli na pardubickém nádraží a společně jsme odjeli do Prahy. V Praze jsme jeli autobusem na letiště, kde jsme počkali na letadlo do Varšavy. Ve Varšavě jsme spěchali na letadlo do Litvy a stihli jsme ho. V Litvě nás autobus odvezl do nákupního centra, pak nás odvezl až do hotelu. Celkem jsme se přepravili do vzdálenosti 1300 km. Škola, kterou jsme navštívili, vypadala zvláštně a docela staře. Myslím, že byla 50 let stará. Škola měla přízemí a patro, tvořily ji tři propojené budovy, měli tam tělocvičnu a spoustu učeben.

Vojtěch Biben, 2A

V neděli 18. září jsme se po snídani vydali do Ginučiai. Je to malá vesnice a místní muž nám pověděl zajímavou pověst o vesnici. Dozvěděli jsme se, jak se dělá rybí polévka a samozřejmě jsme i ochutnali. Potom jsme jeli autobusem do národního parku Ladakanis, kde jsme mohli pozorovat ptáky na jezerech a kde byl k vidění historický kostel.

Lenka Storoženková, 2A

V pondělí jsme jsme předvedli ve formě prezentace našeho havrana. Tato prezentace probíhala v místní škole Ignalinos r. Dūkšto mokykla. Později jsme šli do restaurace, kde jsme ochutnali litevské sýry, různé sladkosti a tradiční pití. Večer jsme předvedli naše tance, polku a valčík. Někteří se k nám přidali a tancovali s námi.

Magdaléna Kašparová

Ve středu dne 21. září jsme se vydali na dalekou cestu až téměř na druhou stranu Litvy. Jeli jsme do města Palanga, kde jsme navštívili ornitologickou stanici. Potkali jsme se s druhým největším chytačem ptactva na světě. Měli jsme možnost i sami ptáčka vypustit. Dále jsme přejeli do moderní restaurace, ve které jsme dostali čtyři chody. Další aktivitou byl Dinosaur Park, kterým jsme procházeli sami a měli jsme i možnost plout na šlapadlech. Nakonec jsme se ubytovali v novém hotelu nedaleko pláže, kterou jsme samozřejmě také navštívili.

Sandra Hořejšová, 2D

V pátek jsme cestou zpět čekali 2,5 hodiny v Litvě na letišti, kam jsme byli dopraveni autobusem a 4 hodiny ve Varšavě na letišti. Bohužel jsme nestihli vlak do Pardubic a čekali jsme hodinu na vlak. Na pardubickém nádraží jsme se rozloučili. Zpátky jsme také najeli 1300 km. Lety byly klidné a litevské silnice byly docela dobré.

Vojtěch Biben, 2A

Mezinárodní schůzka projektu Erasmus+

On The Wings Of Europe “ – Litva (Ignalina, Dūkštas) 2016

Migrační mapa

V září 2016 se v Litvě uskutečnilo setkání účastníků mezinárodního projektu. Schůzka učitelů a studentů z pěti evropských zemí, Litvy, Lotyšska, Chorvatska, České republiky a Španělska proběhla v místní škole Ignalinos r. Dūkšto mokykla ve městě Dūkštas, která je do tohoto projektu zapojena. Dūkštas je město ve východní Litvě, na břehu jezera Dūkštas, 26 km severně od města Ignalina.

Kromě diskuzí, prezentací na vybrané ptačí druhy a programu připraveného litevskými žáky si studenti z České republiky pro všechny účastníky projektu připravili zábavnou vzdělávací hru.

Přípravné práce a jednotlivé dílčí zkoušky proběhly v České republice. V Litvě všichni studenti dostali nakopírované mapy Evropy ve čtvercové síti a jejich prvním úkolem bylo překreslit jednotlivé evropské země na betonové hřiště. Na hřišti již byla připravena čtvercová síť pro snadnější nákres jednotlivých zemí. Po 45 minutách práce se na hřišti objevila velká mapa Evropy. Pro lepší identifikaci si zúčastnění studenti svou zemi vybarvili státními barvami nebo do státu nakreslili státní vlajku.

Hra měla za úkol seznámit všechny ostatní studenty s jednotlivými migračními trasami ptačích druhů, vybraných právě pro tuto schůzku v Litvě. Každá země si migrační trasu svého vybraného druhu ptáka pečlivě nastudovala a zde, na mapě Evropy, ji předvedla ostatním. Všichni studenti z jedné země se přemístili do svého státu a na pokyn se pomalou chůzí pohybovali přes jednotlivé státy Evropy až do místa svého „zimoviště“ v Evropě nebo severní Africe. Poté se vraceli do původního „hnízdiště“. Byl oznámen i kalendářní měsíc „odletu“ vybraného ptačího druhu společně s délkou zimování. Takto se nad Evropou „proletěli“ všichni účastníci projektu a ostatní studenty poučili o migračních trasách a délce zimování vybraných ptáků v jednotlivých státech Evropy a severní Afriky. Vše bylo zaznamenáno na fotografie, či nahráno na video. Hra splnila stanovený cíl a žáky velice zaujala, pohybovou aktivitou i  rozvíjením ornitologických znalostí.

Jakub Dřevíkovský

Nová soutěž pro žáky i učitele, „Za křídly do přírody“

V listopadu jsme vyhlásili novou soutěž, které se mohou zúčastnit všichni žáci i učitelé. Pardubice jsou významným zimovištěm celé řady ptáků a tak jsme vyzvali všechny studenty, ale i učitele, aby nám zaslali fotografie ptáků, které se jim podaří pořídit v zimní krajině. Zaslané příspěvky do soutěže musí obsahovat i údaje o místě, kde byla fotografie pořízena, datum a čas pořízení snímku, přibližný počet pozorovaných jedinců a jméno pozorovaného ptáka nebo alespoň pokus o jeho určení. Autor snímku by měl připojit i pár řádků o chování pozorovaných jedinců. Pro zasílané příspěvky jsme zřídili emailovou schránku a o soutěži informujeme na nástěnkách i na webových stránkách školy.

plakat_soutez-final2

Říjen 2016 – leden 2017

Po mezinárodní schůzce v Litvě nás čekaly další náročné úkoly. Účastníci mezinárodního setkání nás informovali o průběhu a závěrech schůzky, vyřídili nám pozdravy našich partnerů z dalších zemí a zapsali své zážitky do deníku. Jednotlivé týmy žáků začaly pracovat na dalších úkolech – dokončení brožury o ptácích a vytvoření kalendáře. Editace brožury vyžaduje spoustu mravenčí práce, znalosti typografických zásad, práci s obrázky, kontrolu správnosti údajů z hlediska biologie i kontrolu jazykové správnosti. Na její tvorbě se podílí řada studentů a nutná je i častá komunikace se zahraničními partnery. Práce na kalendáři vyžaduje podobné dovednosti. Jsme rádi, že všichni partneři přispěli do kalendáře velmi kvalitními fotografiemi. Tým žáků, kteří se na tvorbě kalendáře podílí, se schází skoro pravidelně každý týden.

Únor – březen 2017

Článek v tisku

Na Školském portálu Pardubického kraje nám vyšel článek o našem projektu.

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-%C5%A1kol/Projekty-EU/ID/32709/Na-kridlech-Evropy-Projekt-zahranicni-spoluprace-na-SPSCH-Pardubice

Projektové schůzky

Pravidelně se schází tým žáků, kteří nás budou zastupovat v Chorvatsku. Shání informace, čtou zajímavé články a sestavují prezentaci o migraci a o ohrožených druzích ptáků.

Z tiskárny jsme přivezli vytištěné brožury a kalendáře.

Mezinárodní schůzka v Chorvatsku, 2.- 8.4. 2017, Varaždin

Neděle

Když jsme v neděli přiletěli do Chorvatska, čekali na nás naši noví přátelé. S nimi jsme se vydali k jezeru Trakošćan. Tady jsme hráli seznamovací hry v náhodných skupinách, které vznikly podle toho, jaké ptačí druhy jsme měli na vizitkách. Po seznámení jsme se vydali ubytovat do našeho hotelu Turist, v němž jsme dostali večeři, která byla obrovská vzhledem k tomu, na co jsme byli zvyklí z Česka.

Pondělí

Druhý den jsme navštívili partnerskou školu ve Varaždinu, kde jsme byli přivítáni ředitelkou školy a naši chorvatští přátelé nás provedli po škole. Po prohlídce jsme se rozdělili do předem určených skupin a vydali se do města. Princip hry byl ve hledání míst podle instrukcí. Po tomto „lovu“ jsme navštívili museum andělů a pokusili se najít jejich sochy, které jsou rozmístěny po celém městě. Po obědě měly všechny země prezentace o ohrožených druzích ptáků v konkrétních zemích. Naši učitelé zůstali ve škole a setkali se s ostatními učiteli z projektu 🙂 zatímco my jsme se vydali do centra Varaždinu a obdivovali památky tohoto malého, ale krásného města.

Úterý

Třetí den jsme po snídani vyrazili do školy, kde jsme se setkali se zdejšími studenty. Čekal na nás zde i autobus, kterým jsme se vydali na místo s názvem Veliki Pažut. Prodírali jsme se džunglí a pozorovali zdejší ptačí obyvatelstvo a krajinu, všímali si okolí a se zdejšími ornitoložkami hovořili o migraci ptáků na tomto území. Po dlouhé procházce v přírodě následoval oběd v jedné ze zdejších restaurací, kde na nás čekalo další speciální jídlo, ale hlavně také chutný dezert. Po obědě jsme navštívili další dvě lokality, kde jsme sledovali místní ptactvo. Počasí nám však nepřálo, tak jsme museli vynechat natahování sítě, do které bychom další den zkoušeli chytit několik exemplářů a poté bychom je mohli zkoušet kroužkovat.

Pavla Vlčková, 2B

Výstava ve Východočeském muzeu Pardubice

Ve čtvrtek 24.3. Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo zajímavou výstavu s názvem „Táhni, ale vrať se“ o migraci ptáků. Získali jsme pozvánku na vernisáž a mohli jsme si výstavu prohlédnout jako jedni z prvních. Při této příležitosti jsme věnovali první výtisky brožury a kalendáře kurátorovi výstavy, panu Lemberkovi, který nám přispěl pěknou fotografií, Janu Dolanskému, z VČM v Pardubicích, který nám poskytl cenné rady při tvorbě obou tiskovin a panu Martinu Paclíkovi, ornitologu z Muzea východních Čech v Hradci Králové, který s námi na začátku projektu trávil spoustu času při pozorování ptáků na Bohdanečských rybnících.

Duben 2017

Vyhodnocení výsledků soutěže Za křídly do přírody

Končí fotografická soutěž Za křídly do přírody. Do soutěže bylo přihlášeno několik desítek fotografií. Soutěžili žáci i učitelé, někdy i jejich rodinní příslušníci. Mnozí fotografové nám během soutěže nejen zasílali své fotografie, ale i vyprávěli, jaké těžkosti museli překonávat, aby získali zdařilé snímky. Na slavnostním vyhlášení dne 25.4. pan učitel Jakub Dřevíkovský vyhlásil čtyři  soutěžní kategorie a pan ředitel Jan Ptáček předal ceny vítězům.

1. kategorie: Nejlepší fotografie

1. místo – Pavla Vlčková – 2B, za fotografii sojky

2. místo – Kristýna Kubová – 3B, za fotografii labutě

3. místo – Christina Saeed, za fotografii labutí na Vltavě

2. kategorie: Nejvzácnější druh

Vítězkou se stala Kateřina Hepnarová z 2A, za fotografii morčáka velkého.

3. kategorie: Nejkurióznější fotografie

Vítězkou se stala Lenka Nováková z 1B s fotografií kosa albína.

4. kategorie: Nejmladší fotograf/ka

Nejmladším fotografem se stal šestiletý David Kácovský s fotografií sýkorky.

Vítězné fotografie:

 

Květen 2017

Mezinárodní schůzka v Lotyšsku, 7. – 13.6. 2017, Malpils

Zúčastnili jsme se poslední projektové schůzky, naposled jsme se setkali se svými zahraničními partnery, ale vzpomínky i nové vědomosti a znalosti nám zůstanou v paměti natrvalo.

Úterý

Ráno jsme se všichni sešli ve škole. Měli jsme naplánovanou výuku. Učili nás lotyštinu, matiku, biologii a tělocvik. Zajímavá byla hodina matematiky, kterou měli naplánovanou studenti ze Španělska. Předvedli matematický trik a pár karetních triků, které mě zaujaly a opravdu by mě zajímalo, jak to funguje. Po výuce jsme měli oběd a poté jsme jeli do Siguldy a národního parku Gauja Tam jsme si vypůjčili kola a vydali se na cestu s průvodkyní. Ukázala nám zajímavá místa a ke každému nám něco vyprávěla nebo i zazpívala.

Středa

Ve středu ráno jsme jeli autobusem do Engure v blízkosti města Jurmala. S ornitologem jsme pozorovali ptactvo. Viděli jsme například vodouše tmavého, jeřáby popelavé, husice liščí, lžičáky pestré, hoholku lední, ústřičníka velkého a morčáka velkého. Poté jsme se vydali do místní restaurace a následně do Jurmaly k moři a do Rigy. V Rize jsme viděli racky, vrány šedé a kachny obecné. Večer jsme měli večeři a vrátili se do Malpils, kde nachází vojenský prostor, kde zaznamenali vyšší výskyt mandelíka, který se stal symbolem nedotčené lotyšské přírody.

Iveta Kulhánková, 2D

Čtvrtek

Ráno jsme byli ve školce. Nejdřív jsme se s dětmi seznámili a potom jsme s nimi slepovali hnízda z papíru. Venku jsme potom všichni hráli hry. Po obědě jsme šli málpilskou přírodní stezkou kolem řeky zpátky ke škole. U školy jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme do Rigy. Najedli jsme se ve známé lotyšské restauraci, kde zněla lotyšská hudba a mohli jsme tam prozkoumat řadu místních atrakcí.

Pátek

Ráno jsme odjeli se Španěly, Chorvaty, Mártinšem, Annijou a Ievou z Lotyšska do Rigy. Šli jsme se ubytovat do hotelů a potom jsme společně vyrazili na procházku po památkách v Rize. Viděli jsme prezidentský dům, kostel sv. Petra, staré centrum Rigy, národní knihovnu a památník svobody. Večer nás Mártinš nás zavedl do jeho oblíbené pizzerie a zůstal s námi až do odjezdu posledního autobusu domů.

Kateřina Hepnarová, 2B

Simultánní pozorování ptáků ve všech partnerských zemích a návštěva výstavy na pardubickém zámku

Využili jsme instalaci výstavy o migraci ptáků ve Východočeském muzeu v Pardubicích a se třídou 1B jsme vyrazili na zámek. Prohlédli jsme si výstavu a s ornitologem a zároveň kurátorem výstavy p. V. Lemberkem jsme se prošli po zámeckých valech a snažili jsme se rozpoznat co nejvíce ptačích druhů. Získaná pozorování jsme zapsali do tabulky a poslali našim partnerům v Lotyšsku, Litvě, Španělsku a Chorvatsku, kteří také ve stejnou dobu vyrazili do přírody na pozorování. Jsme zvědavi, které ptačí druhy se podaří zahlédnout ve všech zúčastněných zemích.

Pokud si chcete vyzkoušet svoje znalosti z ornitologie, můžete si zkusit vyplnit tento pracovní list. Většinu odpovědí najdete na výstavě.

J. Dřevíkovský

Pracovní list k výstavě Táhni, …ale vrať se!

 

Červen 2017

SPŠCH – 2C, 2D

V úterý 20.6. 2017 žáci 2C a 2D navštívili výstavu týkající se migrace tažných ptáků a pod vedením pana RNDr. Vladimíra Lemberka získali informace o této výstavě. Před výstavou jsme si společně prošli zámecké valy pardubického zámku. Při procházce jsme mohli pozorovat pěnici černohlavou, straku obecnou, holuba hřivnáče, brhlíka obecného a sýkoru modřinku. Získali jsme spoustu zajímavých informací nejen o těchto druzích ptáků, ale také o vzácném brouku páchníku hnědém, který žije pod kůrou vrb, lip a dubů nenápadným životem. Tento druh je velmi vzácný a je hlavním předmětem ochrany stromů zámeckých valů a lipové aleje vedoucí pod zámkem. Po krátké vycházce jsme se vydali na výstavu, kde žáci samostatně plnili zadané úkoly a zjišťovali informace o ptačích migracích z nástěnných tabulí. Nejvíce žáky zaujala celosvětová mapa migrací tažných ptáků, kroužkování a krátký film o pozorování ptáků v přírodě. Vzácností celé výstavy a sbírky ptáků na zámku je holub stěhovavý, který se v přírodě již nevyskytuje a je považován za vyhynulý druh, který člověk svou činností vyhubil. Nástrahy, které mohou tažné ptáky ohrozit při jejich cestě za potravou nás nutí přemýšlet o jejich ochraně, která je důležitou součástí záchrany mnoha druhů ptáků.

M. Dušek

Přednáška p. Martina Paclíka, PhD. v hodinách biologie

Dne 12.6. jsme místo vyučovací hodiny biologie absolvovali přednášku o ornitologii. Největší část přednášky zaujímalo vysvětlení, jaký je rozdíl mezi ptáčkařem a ornitologem. No, a kdo to vlastně ten ptáčkař je? Ne, nebojte, není to nic sprostého ani nové označení exhibicionisty. Pojem ptáčkař označuje člověka, jehož zálibou je, světe div se, pozorování ptáků. Tito lidé jezdí po různých koutech světa, aby mohli pozorovat místní druhy ptáků. Existují internetové stránky, kde se tito lidé sdružují, předávají si tipy na lokality a mohou zde porovnávat počty pozorování s ostatními. U nás existují např. stránky birds.cz. A ornitolog je člověk, který se zabývá studiem ptáků a jejich životem. Dále byla řeč o migraci ptáků, výzkumu hnízdění a výskytů ptáků. Byla to velmi naučná přednáška a ornitologie určitě musí být zajímavá práce.

Michaela Syrová, 2D

Konec projektu

Pomalu končíme náš dvouletý projekt, třídíme získané poznatky a zamýšlíme se, jak uchovat informace i v budoucnosti. V projektu jsme získali mnoho zajímavých poznatků, které by bylo škoda nevyužít i v budoucnu. Vytvořili jsme prezentaci o migraci ptáků, kterou budou učitelé biologie využívat i v dalších letech. Sestavili jsme dotazník pro účastníky projektu, po jeho vyhodnocení získáme zpětnou vazbu a věříme, že i cenné poznatky pro přípravu dalších projektů partnerství škol. Připravili jsme o projektu nástěnku, se kterou bychom se rádi pochlubili při Dnech otevřených dveří.