English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Partnership for ECVET (PECVET) – Erasmus+ KA202

Partnership for ECVET (PECVET) – Erasmus+ KA202 Strategické partnerství: rozvoj inovací

Erasmus + Partnership for ECVET VET

Období:  01.09.2018 – 31.10.2021

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA202-048147

Partneři projektu:

Webová stránka: //pecvet.wordpress.com/

Skupina na Facebooku: //www.facebook.com/groups/2106450752721221/

Popis:

Jedním z hlavních témat napříč Evropou je zajistit a rozvíjet systém kvality vzdělávání v odborném vzdělávání a přípravě. Rozvoj počátečního i dalšího (odborného) vzdělávání a jeho zvyšování kvality lze podpořit různými nástroji. Národní rámec kvalifikací (NQF) v každé zemi představuje ty nejdůležitější národní, Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je významným představitelem evropských. Oba nástroje mají mnoho výhod, lze je použít nejen samostatně, ale také paralelně využívat jejich klíčové aspekty. Oba nástroje se zaměřují na podporu transparentnosti a dostupnosti kvalifikací, pracují s výsledky učení a mají jasný vztah s Evropským rámcem kvalifikací (EQF). To je tedy hlavní důvod proč se podívat na  způsob propojení NQF s ECVET.

Jednou z velmi účinných možností, jak zvýšit podíl studentů získávajících zkušenosti u partnerů v rámci EU, je implementovat nový koncept mobility založený na principech ECVET. Konsorcium projektu se skládá ze šesti škol a evropské sítě ze sedmi zemí: SPŠCH Pardubice, Česká republika; Byesen videregående v Trondheimu, Norsko; ITT Buonarroti-Pozzo v Trentu, Itálie; SBG Dresden, Německo; KES College v Nikósii, Kypr; Stredná odborná škola chemická v Bratislavě, Slovensko a Evropské fórum odborného a profesního vzdělávání a přípravy (EfVET) v Bruselu, Belgie.

„Partnerství pro ECVET“ je dvouletý projekt a jeho cílem je propojit ECVET s příslušným Národním rámcem kvalifikací (NQF),  aby bylo možné využívat vzdělávací kurzy založené na výsledcích učení za účelem zvýšení kvality a transparentnosti odborného vzdělávání a přípravy a zvýšení mobility a kvality studentů. Toho bude dosaženo rozvojem modulů založených na výsledcích učení (Unit of Learning Outcomes, ULO) pro chemii / farmacii, kosmetiku, automechaniky, gastronomii a zdravotní péči a kvalifikováním zúčastněných (i dalších učitelů) prostřednictvím školicího kurzu k vytvoření modulů založených na výsledcích učení pro jejich obor / odvětví, využívající principy ECVET a EQF / NQF. To podpoří integraci mobility studentů do formálního vzdělávacího procesu a zajistí větší transparentnost, pokud jde o individuální studijní zkušenosti.

Cílovými skupinami projektu jsou:

  •   školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
  •   učitelé odborného vzdělávání a přípravy
  •   studenti odborného vzdělávání a přípravy
  •   zaměstnavatelé.

Projekt společně posílí následující produkty zaměřené na učitele a poskytovatele odborného vzdělání a přípravy v celé EU:

  • metodického průvodce, který pomůže školám identifikovat a používat vhodnou metodiku k testování a implementaci výsledků učení a Jednotky výsledků učení (Learning Outcomes, LO, Unit of Learning Outcomes, ULO) v pracovním výukovém prostředí
  • Portfolio výsledků učení a Jednotky výsledků učení (LO a ULO) obsahující on-line databáze LO a ULO
  • školicí kurz vedoucí k vývoji Příručky mobility – průvodce, pro zajištění hladkého a bezproblémového průběhu projektu mobility

Účast na projektu poskytuje partnerům příležitost pro zvýšení dovedností učitelů a kapacity organizace umožněním výukových zkušeností pro zaměstnance, což v konečném důsledku ovlivní studenty. Projekt bude mít pozitivní dopad na počet a kvalitu mobility a odborného výcviku, které budou více zaměřené na kompetence a orientované na zákazníka. Učitelé zapojení do projektu získají nové kompetence související se strukturováním osnov do výsledků učení. Podpora odborníků z ECVET (EfVET) zajistí kvalitní rozvoj a rozšíří šíření a využívání výsledků projektu.

ECVET