English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Polsko-česká mládež – šance pro lepší budoucnost

„Polsko-česká mládež – šance pro lepší budoucnost“

Projekt je Financován ministerstvem zahraničních věcí v Polsku.

Výzva: „Polsko-české fórum pro sociální sblížení, lepší spolupráci a dobré sousedství 2020“

Období: červenec – říjen 2020

Partneři projektu:

Potřebujeme tvůj hlas!

  • Pokud jste profionálně aktivní/máte brigádu
  • Pokud je vám 18-35

Dejte svůj hlas!

Pozvánka k účasti na mezinárodním průzkumu: zkušenost s prací na dálku během pandemie.

Tady: https://nowystaw.typeform.com/to/cGSEWWJF

Do 30.09.2020

Popis:

Jde o online projekt. Účastníky projektu jsou mladí lidé ve věku 18–35 let. V rámci projektu budou také probrány změny, ke kterým ve světě dochází díky COVID-19. Účastníci projektu budou diskutovat současnou situaci z hlediska obav souvisejících s trhem práce, přenosem života do virtuální reality a změnami probíhajícími v zemích V4 a celé EU. V rámci projektu proběhnou dvě formy online workshopů: Fake News a význam Polska a České republiky v kontextu celé V4, dále online debaty, během nichž se účastníci projektu budou moci podělit o své zkušenosti. Projekt bude zakončen zveřejněním 5 článků v polském a českém tisku, ve kterých bude popsán výzkum prováděný v rámci samotného projektu.

Účastní se 60 osob – 20 účastníků projektu z Polska, 40 účastníků projektu z České republiky (10 účastníků z každé partnerské organizace). Zaměřujeme se na: studenty, pracující mládež, mladé zástupce médií, zástupce sociálních kruhů, mladé lidi z oblasti veřejné diplomacie, mladé podnikatele z Polska a České republiky.

Typ činnosti:

  • provedení průzkumu mezi Poláky a Čechy o změnách na trhu práce, využívání nových technologií, vzdělávání, změnách probíhajících v zemi v důsledku COVID-19,
  • vedení 2 online debat o výzvách, jimž v současnosti čelí Polsko a Česká republika v kontextu celé Visegrádské skupiny a o mladých lidech a změnách, ke kterým došlo v důsledku COVID-19,
  • vedení 2 online workshopů o Fake News a významu Polska a České republiky ve Visegrádské skupině,
  • publikace 5 článků v polském a českém tisku o propagaci projektu a provedeném výzkumu.

Další online aktivity se budou konat ve dnech 6. – 7. Října 2020.