English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

CoCo+ – Erasmus+ KA2

Podpora přírodovědného, technického školství a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (Coco+) – Erasmus+ KA202

Doba trvání: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2020

Web: //cocoplus.szily.hu/

Další informace: //ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-NO01-KA202-034179

Partneři:

Popis:

Hlavním tématem projektu je celkové posílení zájmu o střední technické a přírodovědné školství. Mnoho evropských zemí se potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly na trhu práce, speciálně pak v technických oborech. Častým důvodem nedostatku kvalifikovaných pracovníků je nedostatečná motivace ke studiu technických oborů a poměrně významný rozdíl mezi studijní náplní a požadavky trhu práce. Nedostatečná motivace a nesoulad mezi vzdělávací a pracovní sférou můžou velmi často vést k předčasnému opuštění studijního oboru a následné nezaměstnanosti obecně. Tento projekt je zaměřen na posílení motivace mladých lidí pro studium na technických středních školách a na prohloubení jejich zájmu o dané obory a o budoucím působení na trhu práce. Součástí projektu je rovněž seznámení studentů s celkovou a lokální situací na trhu práce.

Partneři projektu představují formální i neformální vzdělávací organizace. Hlavní zaměření však zůstává na střední technické školství. Dalším zájmem projektu je posílení vzájemné spolupráce mezi, formálními, neformálními vzdělávacími institucemi a regionálními zaměstnavateli. Individuálními cíli jednotlivých zapojených organizací bude sestavení regionálních i národních technicky motivovaných soutěží s důrazem na silnou spolupráci mezi základním a středním školstvím. Celková problematika uspořádání technicky motivovaných soutěží bude podrobně popsána ve výsledných materiálech, které budou volně dostupné pro celé evropské společenství.

Celkově by měl projekt CoCo+ přispět k většímu zájmu o technické obory, větší provázanosti mezi základním, středním školstvím a regionálními společnostmi. Užší propojenost těchto subjektů by měla vést k lepší situaci na trhu práce z pohledu kandidátů i zaměstnavatelů.

Hlavní body projektu:

  • Zhodnocení současné situace a návrh modifikace
  • Posílení zájmu o technické obory
  • Prevence předčasného odcházení ze SŠ
  • Posílení spolupráce ZŠ, SŠ a regionálních zaměstnavatelů
  • Kreativní způsoby získávání znalostí a dovedností (kreativní a inovativní soutěže)
  • Sdílení zkušeností a způsobů dobré praxe napříč sektory a celým společenstvím

Leták k projektu

  

Projekt rollup