English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Projekt EURO NACH II

EURO NACH II

Tento mezinárodní projekt vznikl v rámci programu Leonardo da Vinci – přenos inovací.

Období realizace: 1. 10. 2011 – 30. 9. 2013

Číslo projektu: DE/11/LLP-LdV/TOI/147 466

EURONACH II: Větší udržitelnost v rámci odborného vzdělávání

Je to hotové! Celkem 7 partnerů po dva roky vyhodnocovalo aspekty udržitelnosti ve vzdělávání v Polsku, Německu, Itálii, Bulharsku a Lotyšsku. Cílem bylo vytvořit životaschopný, koncepční přístup k přeshraniční spolupráci v oblasti odborné přípravy s ohledem na udržitelný rozvoj.

Studenti a stážisté jsou schopni plnit profesionální povinnosti v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí a ekologickými kritérii a jsou schopni vzít v úvahu společenskou zodpovědnost.

EURONACH II se stane podkladem pro ekologickou soutěž CREDCHEM NETWORK 2013/2014

Studenti a stážisté pracují v přeshraničních společných projektech, kde řeší úkoly související se školou nebo budoucím uplatněním v průmyslu.

Více na: http://euronach2.org/credchemsoutez