English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Projekt Use It

Projekt Use It (Využití technologií k podpoře výuky a studia) v rámci programu Leonardo da Vinci – Partnerství, 1.8.2012 – 31.7.2014

Projekt byl zaměřen na využívání ICT při výuce a studiu. Cílem bylo motivovat vyučující k intenzivnějšímu využití možností, které skýtají ICT technologie, motivovat je k jejich masivnějšímu využívání. Zejména v odborném vzdělávání je potřeba neustále sledovat vývoj ICT technologií, stále častěji je využívat a tím vyhovět požadavkům trhu práce na ICT kompetence absolventů odborných škol.
Součástí projektu bylo mapování hardwaru a softwaru a stávající situace využívání ICT v partnerských školách, požadavky trhu práce na znalosti ICT absolventů odborných škol v regionech zúčastněných zemí a seznam webových adres pro využití ICT při výuce. Velkým přínosem bylo šest pracovních setkání, během kterých každá škola prezentovala, jak se ICT využívá přímo ve výuce, a diskuze se zúčastněnými učiteli. Výsledkem byl soubor příkladů dobré praxe.
Na projektu s námi spolupracovaly školy z Trondheimu (Norsko), Kronachu (Německo) a Alcoi (Španělsko).