English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Rivers Flow Into Life – Erasmus+ KA105

Rivers Flow Into Life – Erasmus + KA105 Mobilita mládeže

Období: 01.2019 – 10.2019

Partneři:

Facebooková skupina: //www.facebook.com/groups/2262026864012713/

 

Popis projektu:

Cílem našeho projektu je zvýšit povědomí o čistotě a ochraně řek. Projektové školení pro mladé lidi bude probíhat v období od 28. dubna do 6. května 2019 v tureckém městě Sakarya. Z každé partnerské organizace se tohoto školení zúčastní 1 vedoucí skupiny a 4 účastníci (16–25 let).

Hromadné úhyny ryb, které se často vyskytují v provincii Sakarya, mají zvýšit povědomí mladých dobrovolníků, kteří by měli převzít odpovědnost v naší zemi za čistší řeku Sakaryu a provádět činnosti, které tuto vnímavost zvýší.

Konkrétní cíle našeho projektu jsou:

  • Stanovit veřejné mínění o ekologickém čištění a ochraně řek
  • Dělat plakátové práce pro použití v bezvědomí zemědělské medicíny
  • Připravit panely „Clean Environment for Happy Future“ v pobřežních a vesnických školách v Nehra.
  • Poskytování / přispívání k odpovědnosti místních lidí v rámci studií „Ekologické restaurování“.
  • Čtení knihy na břehu řeky, procházky v přírodě a čištění životního prostředí,
  • Instituce odpovědné za ochranu řek a boj proti znečištění životního prostředí – zařízení a školy budou zaměřeny a budou si vědomy rozšířeného potomstva a čistoty vodních zdrojů.