English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

SPŠCH Pardubice – pro inspiraci do zahraničí

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Název projektu: SPŠCH Pardubice – pro inspiraci do zahraničí
Doba realizace 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2726

Cíl projektu:

Škola je zapojena do projektu, který je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, získání a zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce, pořízení nových knih do školní knihovny
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele – krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro učitele, navštívené destinace: Skotsko a Irsko, kurz absolvovali celkem 4 učitelé
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí – profesní rozvoj pedagogů pomocí absolvování zahraničních stáží, celkem realizováno 10 stáží pro 10 pedagogů, navštívené destinace: Itálie, Finsko, Norsko, Slovensko, Španělsko
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky, který žákům umožní zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO, počet zapojených žáků: 11, navštívená destinace: Slovensko – Žilina