English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Teaching in the Digital Age – Erasmus+ KA2

USEIT2_Info_web_html_m573773c0USEIT2_Info_web_html_m567cd84a

Období realizace projektu: 1. 9. 2015–31. 8. 2018

Tento mezinárodní projekt vznikl v rámci programu Erasmus+, Projekty spolupráce v odborném vzdělávání.

Hlavním koordinátorem projektu je Střední průmyslová škola chemická Pardubice, dalšími partnery jsou:

  • Escuela F. P. Salesianos Juan XXIII Alcoi, Španělsko,
  • Byåsen videregående skole Trondheim, Norsko,
  • Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi Edremit, Turecko,
  • Valgamaa Kutseõppekeskus Valga, Estonsko,
  • ITT Michelangelo Buonarroti Trento, Itálie.

Cílem projektu je podpořit spolupráci odborných škol z hlediska zavádění moderních metod výuky odborných předmětů se silnou podporou digitálních médií (kooperativní učení, flipped classroom) a profesní rozvoj vyučujících předáváním a sdílením zkušeností s kolegy z partnerských škol. Tato spolupráce bude podpořena pěti společnými mezinárodními setkáními vyučujících partnerských škol.

V rámci projektu bude zmapováno využívání IT techniky učiteli a studenty, bude provedena SWOT analýza používaných výukových metod u všech partnerů. Hlavním výstupem pak bude vytvoření souboru podcastů pro výuku matematiky a dalších dvou odborných předmětů podle zaměření dané školy a jejich implementace do výuky.

Projekt rovněž pomáhá zintenzívnit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky v partnerských zemích, které se budou podílet na výběru témat pro tvorbu podcastů.

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA UČITELŮ

TRENTO 7. – 13.2.2017

Erasmus Teaching in Digital Age

Here ppt: VETGroup_prezentace:

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA UČITELŮ

TRONDHEIM 17. – 21.10.2016

Erasmus Teaching in Digital Age

Here ppt: Presentation Trondheim

Teaching in Digital Age_Tronheim Presentation

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA UČITELŮ

VALGA 3. – 7.4.2017

Polovina projektu je za námi…

Ve dnech 2. – 8. 4. 2017 se naši učitelé Mgr. Dušek, Mgr. Vidrmová a Mgr. Katzerová zúčastnili schůzky vyučujících v estonské Valze.

Schůzka byla zaměřena na nové metody výuky s využitím digitálních technologií. Účastníci si v praxi vyzkoušeli použití výukových aplikací (Loquiz, Actionbound, Padlet, Ach so!, atd.). Zajímavou aplikací je zejména Loquiz, který si účastníci za pomoci iPadu mohli vyzkoušet v terénu. Pomocí aplikace procházeli trasu s úkoly, které ihned plnili a zaznamenávali. Po ukončení práce jednotlivé týmy mohly zjistit, jak byly úspěšné.

Vyučující také navštívili hodiny matematiky, fyziky, chemie a ICT. Mohli si vyzkoušet práci v programu Geogebra, která je aplikovaná do výuky matematiky, chemie a fyziky.

Účastníky hostila i katedra matematiky univerzity v Taru, kde se seznámili s aplikacemi Padlet, Ach so! a zároveň si je mohli vyzkoušet.

Součástí pobytu byla i návštěva estonského Národního muzea v Tartu a hlavního města Tallin, kde účastníci vyslechli přednášku o estonském vzdělávacím systému a možnostech zapojení studentů do výukového procesu jako spolutvůrců vyučovaného obsahu.

Erasmus Teaching in Digital Age

Erasmus Teaching in Digital Age Valga

Erasmus Teaching in Digital Age

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA UČITELŮ

PARDUBICE 27.11. – 1.12.2017

Máme za sebou dva roky práce na projektu…

Poslední listopadový týden roku 2017 hostila naše škola projektový tým sedmnácti vyučujících všech našich partnerských škol. Hlavní náplní schůzky byla prezentace dosud vytvořených podcastů a diskuze o zkušenostech z jejich tvorby. Účastníci navštívili i výuku v některých předmětech (matematika, biologie, chemické laboratoře).

Využili jsme široké zaměření naší školy a partnerům jsme ukázali některé nevšední aktivity, které jsou součástí výuky: např. netradiční a efektní chemické pokusy a sebeobrana. Největší úspěch však měla laserová střelnice.

Velmi živá a zajímavá byla řízená diskuze formou Peer Learning Activity s názvem Project Reflections, kde jsme definovali zkušenosti a překážky při tvorbě videí, možnosti jejich sdílení, jejich přínosy. Zajímavé podněty zazněly na téma Podpora projektu vedením školy a Jak zapojit další učitele.

Erasmus Teaching in Digital Age

 

Erasmus Teaching in Digital Age

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA UČITELŮ

ALCOI 15. – 21. 4. 2018

V týdnu od 15.4. do 21.4. se čtyři členové z řad učitelů zúčastnili mezinárodního setkání ve španělské Alcoi. Jednalo se o plánovanou schůzku k projektu „Teaching in the digital age“ realizovaného v rámci programu Erasmus+, kterého je naše škola účastníkem a zároveň koordinátorem.  Projektu se dále účastnili zástupci partnerských škol z Norska, Estonska, Turecka a Itálie.

Projekt je zaměřen na uplatnění nových forem výuky spojených mimo jiné s využitím informačních technologií. Během schůzky byli zástupci jednotlivých zemí nejprve seznámeni a postupně také „zapojeni“ do výuky realizované formou „flipped-classroom“. Během konference, kterou uspořádala hostující škola, proběhla diskuse a prezentace materiálů vytvořených v rámci projektu všemi partnery.

Kromě již výše zmíněných aktivit měli španělští kolegové připravený také zajímavý doprovodný program. Připravili exkurze do regionálních podniků jako „Alhambra Guitars“, „Aitex“ a  „Multiscan“ a provedli účastníky městem Alcoi a jeho historickou částí.

Teaching in Digital Age - Alcoi

Teaching in Digital Age - Alcoi

Teaching in Digital Age - Alcoi