English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

TeachMergency – Erasmus+ KA202

Erasmus+ KA202: Preparation for emergency situations: teaching rescue, surviving and first aid (TeachMergency)

Realizace projektu: 01.12.2020-30.11.2022

Evidenční číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078372

  Webová stránka: https://ugm.lrv.lt/en/activity/project-erasmus/teachmergency

Facebook: https://www.facebook.com/TeachMergency 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/teachmergency/ 

Partneři:

Shrnutí projektu:

TeachMergency má za úkol vybavit učitele/školitele inovativními nástroji při výuce záchrany, přežití a první pomoci. Partneři se zaměří na výměnu osvědčených postupů, předávání tohoto know-how kolegům a zvyšování kvality vzdělávání hasičů a záchranářů. Tam, kde je ohrožena bezpečnost života, kompetence záchranářů měly být prvořadé. Když občané volají o pomoc, tak očekávají, a zaslouží si od záchranářů, kteří zasahují, to nejlepší.

A navíc, vytvořený jednoduchý materiál bude dostupný na internetu, osloví občany a naučí základům záchrany, přežití a první pomoci.

Další CÍLE projektu jsou:

 • Identifikovat a vyměňovat si klíčové prvky, které zahrnují dovednosti v oblasti ochrany člověka: záchranu, přežití a první pomoc.
 • Poskytnout učitelům / školitelům odborného vzdělávání a přípravy nástroj a praktickou platformu pro zvýšení jejich profesionálního rozvoje.
 • Přispívat k vytvoření zdravé a bezpečné společnosti připravené na potenciálně rizikovou situaci.

Projekt bude krokem vpřed k zajištění toho, aby hasiči a organizace pro výcvik záchranářů měli šanci vytvořit profesionální a motivující výukové prostředí pro své učitele / školitele, tak aby se mohlo stát součástí jejich celoživotního učení.

Důraz je kladen na školení učitelů / školitelů (36 od všech partnerů) a na poskytnutí potřebného praktického prostředí pro výměnu osvědčených postupů v oblasti záchrany, přežití a první pomoci. TeachMergency také zapojí studenty požární ochrany (12 od všech partnerů); ti jsou první, kteří se stanou specialisty na záchranu.

Bude připraven průvodce pro učitele ke sdílení dovedností, znalostí a kompetencí získaných při výuce záchrany, přežití a první pomoci.

Během implementace projektu partneři vytvoří krátké video-návody, ve kterých budou sdílet jednoduché triky a tipy, které každý člověk může během svého života uplatnit. Tím se zvýší bezpečnost a zabezpečení členů společnosti i bez ohledu na věk.

Aktivity

Projektová schůzka – Zahájení v České republice

17-18.08.2021, Pardubice – SPSCH Pardubice

Náš projekt začal v listopadu 2020 online setkáními, která pokračovala po celý rok. Nakonec se 17. – 18. srpna 2021 všichni partneři osobně setkali. SPSCH Pardubice pozval 7 kolegů z Litvy a Slovenska, aby se připojili a prodiskutovali nadcházející mobility a detaily realizace projektu.

Prohlídka školy SPSCH Pardubice:

Zhodnotili jsme přípravu na školení zaměstnanců, diskutovali o dalším praktickém pojetí Příručky pro učitele a tvorbě videí. Můžeme potvrdit, že zatímco online schůzky jsou užitečné, fyzické schůzky jsou mnohem efektivnější, plodnější a poutavější. Za den a půl jsme toho stihli hodně a také jsme vytvořili silnější tým. Nepochybujeme o tom, že vytváříme pevný most mezi našimi partnery nejen pro tento projekt, ale i pro další iniciativy.

Návštěva v Učilišti Požární Ochrany Velké Poříčí:

Prohlídka okolí HZS Pardubice

Porada o postupu projektu – Litva

9-10.11.2021, Vilnius – Výcvikové středisko hasičů v Litvě

Souběžně se školením personálu – záchrana z vody uspořádal litevský partner také druhé mezinárodní projektové setkání. Partneři měli možnost zhodnotit průběh projektu, diskutovat podrobněji o připravovaných programech mobility.

Kromě otázek managementu si mohli projektoví manažeři prohlédnout část školení zaměstnanců a diskutovat s účastníky o jejich očekáváních, potřebách a dopadu. Bylo to velmi přínosné pro pokrok ve vývoji Příručky pro učitele.

Partneři měli také možnost navštívit 6. brigádu hasičů ve Vilniusu, Středisko nouzové reakce v Litvě a divizi praktického výcviku výcvikové školy hasičů ve Vilniusu. Bylo to velmi obohacující.

Školení personálu – Záchrana z vody

9-11.11.2021, Vilnius – Výcvikové středisko hasičů v Litvě

Výcviková škola pro litevské hasiče pořádala školení zaměstnanců v záchraně z vody. Hlavními tématy výcviku byly plavecký test, záchranné prostředky pro vodní (ledovou) záchranu, potápěčské a plavecké vybavení, technika potápění a plavání, způsoby vyhledávání tonoucího, záchranné práce na vodě a ledu, způsoby transportu a přistání tonoucího. . Týmy ze Slovenska, České republiky a Litvy měly možnost sdílet zkušenosti a znalosti, porovnávat metody záchrany, objevovat podobné výzvy a řešení a pracovat v reálných podmínkách. Veškeré znalosti budou zahrnuty do Příručky učitele pro civilisty a také využity výukové programy pro záchranáře. Postřehy účastníků najdete ve videu.

Ukázkové video:

Prohlídka 6. hasičského sboru ve Vilniusu:
 
 
Prohlídka centra nouzové reakce v Litvě:
 
 
Prohlídka zařízení školy pro výcvik litevských hasičů:
 
 

Toto byly aktivity, které účastníci označili za nejužitečnější:

 • „Bazén, tréninková plocha, možnost testování vybavení“
 • „Učení záchrany utopence“
 • „Nejvíc se mi líbil test plavání v hasičském oblečení a pak tam byla velmi zajímavá metodika ohledně lodi na vodě“
 • „Zázemí pro výcvik, odbornost instruktora, plán na celý týden“

Trénink záchranářů – soutěž

24-28.10.2022, Pardubice 

Projekt TeachMergency završila v Pardubicích mobilita žáků ze Slovenska, Litvy a pořádající chemické školy 

Praktický nácvik záchrany osob s použitím lanové techniky či záchrany tonoucího byly součástí závěrečné mobility dvouletého projektu TeachMergency v rámci programu Erasmus+. Za účasti pedagogů a žáků z Univerzity UNIZA – fakulty bezpečnostního inženýrství ze Žiliny, střediska Ugniagesiu Gelbetoju Mokykla z litevského Vilniusu a hostitelské Střední průmyslové školy chemické Pardubice se uskutečnila na konci října tohoto roku.

„Předchozí tři mobility byly určeny výcviku instruktorů záchranářství. Poslední mobilita byla věnována samotným žákům, kteří měli v rámci soutěží předvést, co se pod vedením svých učitelů dosud naučili,“ vysvětluje učitel odborných předmětů oboru Požární ochrana Jan Meloun. „Celkem čtrnáct žáků, včetně několika dívek, se pod dohledem členů Hasičského záchranného sboru, jako jsou lezečtí instruktoři či paramedici, zdolávalo modelové situace při záchraně osob z horského terénu a vody a poskytování první pomoci a následného transportu,“ upřesňuje Jan Meloun. Přímo v areálu školy si účastníci vyzkoušeli záchranu účastníků dopravní nehody a jejich vyprošťování z havarovaného vozidla, v plaveckém bazénu posléze absolvovali potápěčský výcvik pro plavecké záchranáře a na skále Vodní brána u Semil kurz lezení. „Naši žáci prokázali velice slušnou připravenost a byli hodnoceni velmi dobře,“ dodává Jan Meloun.

Nadcházející aktivity:

 • 26-29.04.2022 – Školení personálu o první pomoci na horách (Slovensko)
 • 25-28.05.2022 – Školení zaměstnanců o Záchrana z výšin v horách (Česká republika)
 • 31.05 – 01.04.2022 – Porada týmu projektového managementu k postupu (Česká republika)
 • 9-10.11.2022 – Setkání týmu projektového managementu k dokončení projektu (Slovensko)

Takže příště nás čeká školení na Slovensku – první pomoc a školení personálu v ČR – záchrana z výšek. Zůstaňte naladěni!

NEWSLETTERY

1. vydání 2022

Očekávání od projektu a v co by měl celý výcvik v záchraně, přežití a první pomoci doufat.


Kontaktujte nás, pokud chcete zjistit naše další informace o projektu: Justina Pluktaite – pluktaite@spsch.cz