English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

TraWi

EU_flag_LLP_CS-01
S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Období realizace projektu: 1. 10. 2013–30. 9. 2015

Tento mezinárodní projekt vznikl v rámci programu Leonardo da Vinci – TOI (Transfer of Innovation).
Hlavním koordinátorem je QFC z německého Halle, dalšími partnery jsou SBG Dresden, polská Zespol Szkol Chemicznych Wloclawek, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Národní ústav pro vzdělávání a Střední průmyslová škola chemická Brno. Asociovanými partnery projektu jsou Svaz chemického průmyslu ČR a Svazy chemického průmyslu zapojených zemí.

Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi odborným vzděláváním na školách a podniky
v chemickém odvětví na základě zkušeností německého partnera. V rámci projektu otevřít nové příležitosti studentům k získání odborných zkušeností již během studia a odborné praxe. Dalším cílem je zatraktivnění odborného vzdělávání, prohloubení praxe a snížení nezaměstnanosti absolventů.
Projekt pomáhá zintenzívnit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky a to v partnerských zemích, PL a CZ.  Otevírá lepší perspektivu absolventům škol v uplatnění na trhu práce, jejich zaměstnanost, práci ve svém oboru, možnosti zvyšování kvalifikace, úspěšnost v praxi. Zjišťuje také, jaké nároky kladou zaměstnavatelé na absolventy škol a jaké změny ve výuce by mohly zlepšit jejich postavení.
Další přínos projektu je ten, že přispívá v evropském dialogu o reformách odborného vzdělávání
a přípravy. Projekt je založen na tvorbě metodicko-didaktických konceptů, vytvoření sítě zainteresovaných partnerů z řad podniků, které by měly prohloubit spolupráci při tvorbě jednotek učení. Ty by měly pak sloužit jako základní stavební kameny odborných kvalifikací, které budou vyhledávané trhem práce.

Partnery TraWi jsou na základě předcházejících výsledků projekty CREDCHEM a DECVET.

Výstupy SPŠCH z projektu:

  • Aktuální analýza metodicko-didaktických přístupů v České republice
  • Aktuální stav vzorových pracovních úkolů ve školách
  • Aktuální stav vzorových pracovních úkolů v podnicích pro chemického laboranta a chemika operátora
  • Komunikace mezi školami, podniky a příslušnými institucemi na národní úrovni
  • SWOT analýza stávajících podob vzdělávacích programů v daném oboru
  • Výměna názorů v rámci partnerství
  • Prezentace výsledků

NEWLETTERS:
NEWSLETTER TRAWI CZ