English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

You can too (SMOG) – Erasmus+ KA105

“You can too“ – SMOG – KA105 Mobilita mládeže

Období:  01.07.2018 – 28.02.2019
Číslo projektu: 2018-1-PL01-KA105-049979

Partneři:

Popis projektu:

Cílem našeho projektu je zvýšit povědomí našich kolegů a žáků o negativním dopadu znečištění ovzduší a výskytu smogu v našich městech a regionech. Během výměny se setkáme s odborníky, kteří nám představí osvědčené postupy a budeme diskutovat o tom, jak změnit naše společenské povědomí a pak vzdělávat naše vrstevníky v otázce znečištění ovzduší (SMOG).