English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Za dalším vzděláváním do Evropy – Erasmus+ KA1

Project implementation period: 14. 8. 2017 – 13. 8. 2018     

Erasmus Logo

The project is aimed at supporting and deepening the competencies of our staff both in the professional field as well as in the linguistic and cultural spheres. Participants will use foreign mobility to focus on the specific methods, procedures and methods used by foreign partners to manage and manage the team, designing and managing projects, using CLIL, and transferring these experiences and new trends into their daily work. The project will be attended by five staff of our school – a director, project manager and three chemistry teachers.

COURSE „TEAM WORK AS A FACILITY TO INCREASE PRODUCTIVITY“

Limassol, Cyprus

 1. – 27.10.2017

Participant: Ing. Miroslava Katzerová

The course was organized by DOREA and our project manager was attended by our school. Six participants from three countries (Poland, Hungary, Czech Republic) met in total. During the course, we have lectured on the creation of a well-functioning team, the role of individual members and effective teamwork.

Lecturers used presentations, examples of good practice, demonstrations, practical applications. There were a number of workshops and experiential and group exercises to ensure effective teamwork.

The main topics of the course were:

 • advanced understanding of essential elements of effective team work
 • developing an understanding of how our inner state affects our teamwork and providing techniques for effective management
 • understanding different roles in a group
 • the communication process in the group
 • raising skills and providing feedback.

Erasmus + KA101 SPSCH

 

KURZ „KOUČOVÁNÍ, VEDENÍ A MOTIVACE“

Řím, Itálie

 1. – 24.11.2017

Účastník: Ing. Jan Ptáček

Kurz pořádala vzdělávací společnost INFOL a z naší školy se ho zúčastnil ředitel školy. Program byl sestaven tak, aby poskytl účastníkům klíčové koncepty vedoucí k tomu, aby je stimulovaly k působení v roli vůdců a umožnily jim být ve své práci efektivnější.

Kurz byl zaměřen na efektivní vedení, školu jako organizaci a na rozšíření znalostí a porozumění diskuzím a dialogům souvisejícím s vůdčími schopnostmi na všech úrovních řízení školy. Tyto tři moduly byly navrženy tak, aby podporovaly rozvoj vedoucích a řídících procesů u jednotlivců s cílem přispět k profesnímu vzdělávání a zlepšování škol.

 

Erasmus + KA101 SPSCH Pardubice

 

INTENZÍVNÍ KURZ ANGLIČTINY A CLIL PRO UČITELE

Dublin, Irsko

 1. 2. – 2. 3. 2018
 2. – 30. 3. 2018
 3. – 27. 4. 2018

Účastníci: Ing. Jakub Návesník, Mgr. Michaela Novotná, Ing. Andrea Čížková

Tento kurz byl určen pro učitele, kteří si chtějí obnovit a rozšířit své dovednosti v anglickém jazyce, zavést metodu CLIL ve svých třídách, porozumět zásadám a aplikacím této metody a nalézt zdroje a učební materiály. Z naší školy se ho zúčastnili tři vyučující chemie ve třech různých termínech.

Ve workshopech a přednáškách se účastníci seznámili s tím, jak může teorie souviset s vlastní praxí v učebnách. Kurz obsahoval i prostředky plánování výuky CLIL a tvorbu materiálů.

Hlavním přínosem kurzu byla pro účastníky větší sebejistota v mluvení a psaní v angličtině a pochopení klíčových principů plánování výuky CLIL, tvorby materiálů a integrace výuky obsahu a jazyka.

 

JOB SHADOWING

Edremit, Turecko

 1. 5. – 4. 6. 2018

Účastník: Ing. Miroslava Katzerová

Vzhledem k tomu, že jsme v rozpočtu šetřili, mohli jsme zrealizovat navíc tuto akci. Partnerská škola Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi má velmi kvalitní tým pro mezinárodní spolupráci, který v současné době realizuje pět projektů se zahraničními partnery. Stínování bylo tedy zaměřeno na koncept řízení a koordinace mezinárodních projektů, na vedení týmu a spolupráci učitelů a spolupráci se zahraničními partnery. Účastnice měla možnost diskutovat s vedením školy a vyučujícími, kteří jsou zapojeni do projektů, navštívila i výuku. Dalším tématem diskuzí byl vzdělávací systém v Turecku a jeho změny a nové výukové metody využívající ICT a digitální technologie. Po celou dobu pobytu se jí věnovala hlavní koordinátorka projektů, která má dlouholeté zkušenosti s řízením projektů a vedením týmu a která zajistila i kulturní část pobytu s návštěvou zajímavých míst v okolí a antických památek.

Erasmus + KA101 SPSCH Pardubice