English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Za Vzděláváním do Evropy – Erasmus+ KA1

FOR EDUCATION IN EUROPE – Erasmus + KA1 

 Erasmus Logo

Project implementation period: 13. 8. 2018 – 12. 8. 2019   

             

The project is aimed at supporting and deepening the competencies of our staff both in the professional field as well as in the linguistic and cultural spheres. Participants will use foreign mobility to focus on the specific methods, procedures and methods used by foreign partners to manage and manage the team, designing and managing projects, using CLIL, and transferring these experiences and new trends into their daily work. The project will be attended by nine staff members of our school – Director, Deputy Director, Project Manager and Teacher of English and Professional Courses.

COURSE „MANAGEMENT OF EUROPEAN PROJECTS“

Florence, ITALY

  1. – 19.10.2018

Participant: Ing. Miroslava Katzerová

The course was organized by PIXEL and our project manager was attended by our school. Sixteen participants from five countries (Belgium, Bulgaria, the Netherlands, Germany, Czech Republic) met in total. During the course we took lectures focused on the individual project management phases.

Lecturers used presentations, examples of good practice, demonstrations, practical applications. There were a number of workshops and group exercises to ensure understanding and practice of the acquired knowledge.

The main topics of the course were:

organization and strategy of project management, project planning, project monitoring, impact and quality indicators, output evaluation, dissemination, utilization, administrative and financial aspects

COURSE „IMPROVING THE SCHOOL MANAGEMENT: FROM THE INDIVIDUAL TO THE JOINT STRATEGY“

Limassol, CYPRUS

  1. – 19.10.2018

Participant: Ing. Jan Ptáček

Kurz pořádala vzdělávací společnost DOREA a z naší školy se ho zúčastnil ředitel školy. Obsah kurzu je určen pro vedení škol a byl sestaven tak, aby představil a analyzoval nástroje pro tvorbu jasné vize rolí všech složek organizace od jednotlivých osob až po strategii celé školy. Praktická cvičení a workshopy nabídly účastníkům možnost využívat metody tvorby celkového přístupu, sdílet příklady dobré praxe v oblasti řízení lidských zdrojů, naučit se efektivnímu plánování, zlepšit si znalosti efektivní spolupráce s rodiči apod.

 

KURZ “ASPEKTY VÝUKY A STUDIA ANGLIČTINY”

Brighton, Velká Británie

  1. – 12.10.2018

Účastník: Mgr. Markéta Mazalová

KURZ „ JAZYK, METODIKA A KULTURA PRO UČITELE ANGLIČTINY“

Brighton, Velká Británie

  1. – 25.10.2018

Účastník: Mgr. Věra Poláková

Oba kurzy byly určeny pro učitele anglického jazyka, kteří si chtějí obnovit a rozšířit své dovednosti nutné pro výuku cizího jazyka. Z naší školy se jich zúčastnily dvě vyučující ve dvou  po sobě jdoucích termínech a po návratu mohly sdílet a porovnat své zážitky, nové zkušenosti a dovednosti i získané materiály pro výuku.

Prvního kurzu se zúčastnilo 7 učitelů z 5 zemí (ČR, Finsko, Německo, Polsko, Slovensko), na druhém kurzu se sešlo 9 účastníků ze 7 zemí (Bulharsko, ČR, Francie, Litva, Lotyšsko, Německo, Polsko).

Na začátku kurzu jsme se velice účinným a zábavným způsobem navzájem představili a seznámili.

Na kurzu jsme se seznamovali s různými vyučovacími postupy. Vyzkoušeli jsme si řadu technik pro výuku slovní zásoby a výslovnosti, získali jsme soubory aktivit pro rozvíjení ústního i písemného projevu žáka, zabývali jsme se problematikou opravování chyb a poskytování zpětné vazby, to vše často za využití IT technologií.

Seznamovali jsme se se současnými trendy ve výuce, s aktuální slovní zásobou, se současnými globálními tématy. Velmi zajímavé byly prvky kritického myšlení, metody zvyšování motivace žáků k učení, didaktické využití filmu při výuce, efektivní využití her při vyučovací hodině i nové přístupy k výuce gramatiky.

Během kurzu jsme si vyzkoušeli i mnoho netradičních aktivit, při kterých jsme zapojili nejen mozek, ale i celé tělo při cvičení jógy nebo žonglování.

Naši vyučující byli zapálení pro svoji práci, využívali prezentace i praktické aplikace, zážitková a skupinová cvičení.

Na závěr každý účastník kurzu připravil prezentaci s ukázkou vedení části vyučovací hodiny. Při této činnosti jsme použili nejen vlastní učitelskou zkušenost, ale i nové přístupy a metody, které jsme se naučili v kurzu.

Důležitou součástí mobility byl nejen vlastní kurz, ale živý kontakt s rodilými mluvčími, s britskou kulturou, s hostitelskou rodinou a v neposlední řadě s dalšími účastníky kurzu, kteří přijeli z řady evropských zemí. Jedné z nás se i poštěstilo vidět v Brightonu prince Harryho s manželkou Meghan.

INTENZÍVNÍ KURZ ANGLIČTINY A CLIL PRO UČITELE

Saint Julian´s, MALTA

29.10. – 9.11. 2018

Účastník: Ing. Jana Stočková

Dublin, IRSKO

  1. – 16.11. 2018

Účastník: Ing. Markéta Tefrová

These courses were designed for teachers of vocational subjects and focused on improving language skills and their inclusion in the teaching of vocational subjects under the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method.

In workshops and lectures, participants learned about the principles and applications of this method, how the theory can relate to their own classroom practice. The course also included the means of CLIL teaching and material creation.

The main benefit of the course was for participants to be more confident in speaking and writing in English and understanding the key principles of CLIL learning planning, materials creation, and integration of content and language learning. The lessons learned are now used in the subject of Organic Chemistry and Biochemistry.